Yakın Doğu Üniversitesi’nde Tarihten Günümüze Millî Kavrayışlar Sempozyumu
Eklenme Tarihi: 07 Ocak 2019, 16:02
Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 16:14


Yakın Doğu Üniversitesi, ‘Tarihten Günümüze Millî Nitelikte Tanım ve Kavrayışlar’ konulu bir sempozyum düzenliyor. 18 Nisan 2019 tarihinde başlayacak olan sempozyumda ‘Millî oluşumlar ve Millet’ kavramları uluslararası platformda disiplinler-arası bir yaklaşımla çok-boyutlu olarak ele alınacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, sempozyum’a Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’nin önemli birikimlere sahip bilim insanları yanısıra yurt dışından da öğretim üyeleri ve yüksek düzeyli temsil hüviyeti bulunan şahsiyetlerin katkıda bulunacağı belirtildi.

Sempozyumda Millî nitelik ve hüviyetin gelişim ve değişimle birlikte meydana gelen yeni anlamlarını; Millî perspektifli düşüncelerin millî yapı ile karşılıklı etkilerinin tahliline ilişkin konuların tarihî, kültürel, siyasal, hukukî, felsefî, dilbilimsel ve coğrafî çerçeveleri ve içerikleri irdelenecek.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bulunduğu coğrafya bakımından büyük önem arz ettiği tarihsel bir gerçekliği; Tarih boyunca sözkonusu coğrafyanın birçok medeniyetin mücadelesine sahne oluşu; günümüzdeki bu coğrafyada meydana gelen millîlik, milliyetçilik ve kimlik tartışmaları da konunun candamarları olarak vurgulanacak.

Bu coğrafyada meydana gelen var olma mücadelesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en güzel örneği teşkil etmektedir. Bu sebepledir ki, tartışmaların bilimsel bir ortamda yapılmasını sağlamak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 18-19 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan “Tarihten Günümüze Millî Kavrayışlar” konulu bu uluslararası sempozyumda Millî boyuttaki tarihî olayların sebep-sonuç ilişkilerinden yola çıkılarak Millî kelimesinin kullanıldığı alanlar ve anlamları irdelenecek ve gerek Türkiye Cumhuriyeti’nde gerekse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tarihi olaylardaki etkisi disiplinler-arası bir yaklaşımla incelenecektir.

Ayrıca, sempozyumda millî nitelik ve hüviyetin gelişimi düşüncelerinin millî yapı ile karşılıklı etkilerinin gelişimi tartışılacaktır. Sempozyum, millî kapsam anlamı taşıyan oluşumların günümüze açılan yansımaları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel misyonunun çeşitli etkilerinin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Sempozyumda “Tarihten Günümüze Millî Kavrayışlar” ana teması doğrultusundaki bildiriler kabul edilecektir ve konu başlıkları değerli araştırmacılar tarafından sempozyumda irdelenecektir.

Sempozyumda yer alacak konu başlıkları

  • Millî kavramının tarihi gelişimi,
  • Millet kavramı,
  • Tarihte Milliyetçilik,
  • Hukuk alanında Millîleşme,
  • Türkiye’de Milliyetçilik,
  • Kıbrıs’ta Milliyetçilik,
  • Eğitimde Millîleşme,

Olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Sempozyum için herhangi bir katılım ücreti talep edilmemektedir.