Yakın Doğu Üniversitesi’nde Okuma Yazmaya Hazırlık Semineri Gerçekleştiriliyor…
Eklenme Tarihi: 07 Mayıs 2019, 16:11
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 14:21

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ve Atatürk Eğitim Fakültesi, eğitim ve toplum yaşamının tüm paydaşlarına yönelik “Okuma-Yazmaya Hazırlık Semineri” konulu kısa dönemli eğitim ve sertifika programı düzenliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs 2019 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da 09:00- 17:00 saatleri arasında Doç. Dr. Ayten Düzkantar’ın konuşmacı olarak yer alacağı  "Okuma-Yazmaya Hazırlık Semineri" günümüzde yaşanan okuma yazma sorunlarının çözümüne yönelik verilecek. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Doç. Dr. Düzkantar: “Öğrenme Güçlüğünün Okul Öncesi Risklerinin Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Uyarlamalara Yer Verilecek…”
Doç. Dr. Düzkantar, özel gereksinimli öğrencilerin tüm beceri ve kavramları öğrenebilmeleri için sistematik yapılandırılmış öğretim girdilerine gereksinim duyulduğunu belirterek, akademik becerilerin öğrenilebilmesi için de önkoşul niteliği taşıyan pek çok beceri ve kavramın okul öncesinde kazandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Erken çocukluk döneminde nitelikli özel eğitim hizmetlerine ulaşamamış özel gereksinimli çocukların okul dönemine geldiğinde bu önkoşul becerilerin ediniminin tamamlanıp tamamlandığının kontrol edilmesi gerekliliğine dikkat çeken Doç. Dr. Düzkantar, performans değerlendirmenin doğru yapılabilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Okuma-Yazmaya Hazırlık Semineri’nde her performans düzeyi için hangi öğretim çalışmalarının hangi yöntem ve araçlarla yapılması gerektiğinin örneklendirileceğini ifade eden Doç. Dr. Düzkantar, özellikle seminerde öğrenme güçlüğünün okul öncesi risklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik uyarlamalara da yer verileceğini açıkladı.

Çocuklarımızı İyi Donanımlı Bireyler Olarak Yetiştirmek Zorundayız…
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Baysen, eğitim-öğretimin ilk basamağı olan Okul öncesi eğitimin çocukların iyi donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesinde kilit öneme haiz olduğunu ifade ederek, Okulöncesi eğitimin görevlerinden birisinin de öğrencilerini üst öğrenim basamağı olan ilköğretime hazırlamak olduğunu söyledi.

Baysen, tüm alanlarda olduğu gibi geleceğimiz olan çocuklarımızı yeni çağın okuryazarları olarak yetiştirmekle ilgili olarak da Okul öncesi eğitiminin ilk basamak olduğunu vurgulayarak, bilgiye ulaşmak ve bilgiyi anlamlandırıp insanlığın ve doğanın faydasına kullanabilmek için öncelikle anadilde okuma-yazma becerilerine sahip olmak gerektiğini belirtti. Baysen, Okul öncesi öğretmenleri ile öğretmen adaylarının öğrencilerini okuma-yazmaya hazırlarken, eğitim araştırmalarındaki son bulgulara uygun yeni yöntem ve teknikleri uygulamalarının büyük önem arz ettiğini dile gtirerek, düzenlenecek olan bu seminerin Okulöncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına mesleki gelişim açısından ışık tutacağının da altını çizdi.

Katılımcılar Okulöncesi Eğitimde Yaşanan Okuma Yazma Sorunlarının Çözümüne Yönelik Bilgi Paylaşımında Bulunacaklar…
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çiğdem Hürsen de, Okul öncesi eğitimin çocukların gelişiminde son derece önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bu kademelerde gerçekleştirilecek eğitim etkinliklerinin ise çok iyi planlanması gerektiğinin önemine değindi. Özellikle çocukların okuma yazmaya hazırlık sürecinde yaşadıkları sorunların çözümünün gerekliliğine değinen Hürsen, veli, öğretmen ve öğretmen adaylarının bu sorunların çözümünde bazı yeterliklere sahip olmasının önemli olduğunu belirtti. Doç. Dr. Hürsen, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile Atatürk Eğitim Fakültesi’nin işbirliğinde gerçekleştirilecek olan “Okuma-Yazmaya Hazırlık Semineri” eğitim sürecindeki farklı paydaşların katılımı ve deneyimlerinin paylaşımını amaçladığını aktardı. Günümüzde 21. yy öğrenme – öğretme yetkinliklerinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Hürsen, okuma yazmaya hazırlık semineri ile özellikle öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine de katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

2019 yılı Bahar akademik döneminde gerçekleştirilecek olan “Okuma Yazmaya Hazırlık Semineri” ve diğer Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim programlarına kayıt ve detaylı bilgi için  www.neu.edu.tr web sayfasından, [email protected] e-posta adresinden, Yakın Doğu Yaşam Boyu Eğitim Merkezi facebook sayfasından (facebook:  ydüyaşamboyueğitimmerkezi ) ve +90 (392) 223 64 64 / 5379 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.