Yakın Doğu Üniversitesinde Öğrenci Merkezli Eğitimde Yeni Yöntem: “Flipped Learning (Ters-Yüz Öğrenme)” Modeli…
Eklenme Tarihi: 01 Ekim 2018, 15:36
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 13:47

Yakın Doğu Üniversitesi 2018-2019 Akademik Güz döneminde, öğretimde zaman ve mekân sınırlamalarını kaldıran ve teknolojinin çok aktif olarak kullanıldığı bir model olarak yepyeni bir eğitim anlayışı sunan Flipped Classroom-Tersyüz modelini uygulayama başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, teknolojinin sağladığı imkânları öğretimde etkili bir biçimde kullanma ve öğrencileri bir üretim sürecinin içine dâhil edip, onlara çağa uygun öğrenme ortamları tasarlamayı hedefleyen Yakın Doğu Üniversitesi’nin, günümüz eğitim dünyasında en etkili öğretim modellerinden biri olarak yıldızı parlayan Flipped Classroom-Tersyüz Sınıflar modelini 13 fakültede 191 derste uyulamaya başladığı belirtildi.

Flipped Learning, yenilikçi, bağımsızlıklarına düşkün, dünyadaki akranlarıyla kolayca iletişim kurabilen, teknoloji ile iç içe büyüyen Y ve Z kuşaklarının ihtiyaçlarına cevap verebilen bir eğitim modeli olarak nitelendiriliyor.

Öğrencilerin Sınıfta Pasif, Öğretmenin İse Aktif Olduğu Geleneksel Eğitim Anlayışı Bırakıldı…
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Teknolojileri ve Tesisleri Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, dünyada yükseköğretimde hızla yaygınlaşan Flipped Learning modelini, Yakın Doğu Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı Güz döneminde 13 Fakültede ve 191 farklı derse uygulamaya başladıklarını söyledi.

Eleştirel düşünen, kompleks problem çözebilen, yaratıcı, etkili iletişim kurabilen yani 21. yüzyıl beceri ve yetkinliklerine sahip mezunlar verdiklerini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Aşıksoy, “Dokuz yüz yıllık geleneksel eğitim yöntemini uygulayarak gençlerimizden bu yetkinliklere erişebilmelerini bekleyemeyiz. Öğrencilerin sınıfta pasif, öğretmenin ise aktif olduğu geleneksel eğitim anlayışı yerine Y ve Z kuşağının ihtiyaçlarına cevap verebilen bir eğitim modeli olan flipped learning modelini uygulamaya başladık” dedi. Yrd. Doç. Dr. Aşıksoy, kuruluşundan bu yana her zaman yeniliğe açık olan ve adanın en büyük üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin, geleceğin eğitim modeli flipped classroom modeli ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretimine yeni bir soluk getireceğini söylerine ekledi.

Öğretim Elemanlarına Sürekli Eğitim Veriliyor…
Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, Eylül ayında öğretim elemanlarına Flipped Learning modeline yönelik pedagojik ve teknolojik destek amaçlı seminer ve çalıştaylar gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim birimi, Eğitim Teknolojileri koordinatörlüğü olarak 2018-19 Flipped Learning modeline ders tasarımlarının yapılması, öğrenme ve öğretme etkinliğinin geliştirilmesi, ders videoları ve teknoloji tabanlı materyallerin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin periyodik olarak devam edeceğini vurguladı.

Flipped Learning (Ters-yüz Öğrenme) Nedir?
Geleceğin eğitim modeli olarak kabul edilen Flipped Learning, geleneksel öğrenmeyi tam tersine çevirmektedir. Geleneksel eğitim sisteminde bilgi, eğitimci tarafından sınıfta öğrenciye aktarılır, bilginin özümsenmesi aşamasında ise öğrenci ödevlerle, projelerle baş başa bırakılmaktadır. Flipped Learning modelinde ise, öğrenciye bilgi aktarımı ders gününden önce akademisyen tarafından hazırlanan ders videoları ile gerçekleşiyor. Öğrenciler derse gelmeden önce, istediği bir zamanda ve yerde ders videosunu izlerler, notlar alırlar ve anlamadıkları yerlerle ilgili sorular hazırlarlar. Sınıfta ise, bilginin özümsenmesi ve yeni bilgilerin çıkarımına yönelik grup çalışmaları, tartışmalar, problem çözme etkinlikleri, soru-cevap aktiviteleri gibi öğrencinin aktif katılımını gerektiren aktiviteler gerçekleştirilir.