Yakın Doğu Üniversitesinde “Nanoteknoloji ve Kimyadaki Bazı Uygulamaları” Konulu Konferans Düzenlendi…
Eklenme Tarihi: 10 Haziran 2018, 11:47
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 09:35

Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından, bilim dünyasındaki yeni gelişmelerin ve öne çıkan konuların tartışıldığı “Periyodik Konferanslar Dizisi”nin yedincisi “Nanoteknoloji ve Kimyadaki Bazı Uygulamaları” konusunda gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi 1 numaralı salonda gerçekleştirilen konferansın konuğu, Science Citation Index (SCI) kapsamında 560 makalesi, iki kitabı ve iki ders notu bulunan, çalışmalarına Web of Science tarafından taranan dergilerde 21000’den fazla atıf yapılan, H sayısı 85 olan, Iran, Suudi Arabistan, Pakistanve Mısır’dan 10’dan fazla araştırmacı TUBİTAK ve kendi ülkelerinin desteği ile Dr. Soylak’ın laboratuvarında doktora ve doktora sonrası araştırmaları bulunan Prof. Dr. Mustafa Soylak oldu. Prof. Dr. Soylak sunumunda, Nanoteknoloji ile kimyanın bilinmeyen yönlerini ele aldı.

Kimyasal tepkimelerin kontrolü, kinetiği, akıllı moleküllerle kimyasal tepkimelerin yönlendirilmesi, biyokatalitik (enzimatik) olayların yönlendirilmesi, kristal düzeni, kristal yapı hataları ve bunlardan yararlanma, yüzey kimyası ve yüzeyin araştırılması, bu tekniklere uygun analiz ve kontrol tekniklerinin geliştirilmesinin çağımız kimyacılarını, özellikle analitik kimyacıları nanoteknolojiye de yönelmeye zorladığını ifade eden Prof. Dr. Soylak, kimyada Nanomalzeme Hazırlama yöntemlerinden olan; Katı Hal Yöntemleri, Öğütme, Frezeleme, Mekanik Alaşımlama Teknikleri, Buhar Yöntemleri, Kimyasal Sentez / Çözelti Yöntemler, Sol-jel Yöntemi, Kolloid Kimyası, Gaz Fazda Sentez Yöntemleri ile örnekler verdi

TIP ve SAĞLIK “Nanobiyoteknoloji/Nanotıp”
Prof. Dr. Mustafa Soylak sunumunda Nanobiyoteknoloji/Nanotıp’ın Moleküler seviyede hastalıkların teşhisi, kontrollü salım sistemleri, ilaçlar, tedavi, yapay organlar ve implantlarda kullanımı hakkında bilgiler paylaştı. Ayrıca Nanoteknolojik Kumaşlara değinen Soylak, özel polimerler sayesinde terin emilip vücudun kuru kalmasını sağlayan, su tutmayan giysiler, dokumada kullanılacak elektronik fiberler sayesinde istenildiğinde renk değiştirebilen ve vücudu zararlı ışınlardan koruyan, güneş enerjisinden elektrik üreterek yazın soğutan, kışın ısıtabilen giysilerin kullanılacağını belirtti.

Türkiye’de Nanoteknoloji Durumu …
2016 ve 2017 yıllarında Clarivate Analytics (Thomson Reuters) tarafından hazırlanan “Dünyanın En Nüfuzlu Bilim İnsanları” listesinde de yer alan Prof. Dr. Mustafa Soylak “Türkiye’de nanoteknoloji araştırmalarının çoğunun kuramsal ve bireysel düzeyde olduğunu belirterek Avrupa Birliğinin 6. ve 7. Çerçeve Programı ile Horizon 2020 sayesinde nanoteknoloji araştırmalarının yeniden yapılanma ve ivme kazanmış bulunduğunu, TÜBİTAK tarafından hazırlanan Vizyon 2023 Programı’na öncelikli alanlardan biri olarak alınmış bulunduğunu ifade etti.

Konferans Yoğun İlgi Gördü...
Konferans sonunda soruları cevaplayan Prof. Dr. Mustafa Soylak, konferansa gösterilen yoğun ilgiden dolayı, Yakın Doğu Üniversitesi rektörlük üyelerine ve öğrencilere teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Nano Teknoloji Nedir?
Nanometre ölçeğinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların anlaşılması, kontrolü ile bu boyutlarda fonksiyonel malzemelerin, araçların ve sistemlerin geliştirilmesi ve üretimidir. Milyarda bir ölçekte çalışarak (0,1 – 100 nm) ürünlerde/tekniklerde yenilik oluşturmak ve/veya yeni ürünler/teknikler geliştirmektir. Nanoteknoloji ile nano ölçekteki olayların değerlendirilip, benzerlerinin geliştirilerek uygulanmasıyla bilimde yeni ufuklar açılmaktadır. En az bir boyutu 1-100 nm olan materyaller, cihazlar ve sistemler ile ilgilenir. Daha farklı ve üstün nitelikli mekanik, elektrik, ısıl, optik ve kimyasal özelliklere sahip materyal ve sistemler geliştirmeyi amaçlar. Nano ölçekteki yapıların analizi, Nano boyuttaki yapıların fiziksel özelliklerinin araştırılması ve anlaşılması, Nano ölçekli malzemenin üretimi, Nano duyarlıkta aletlerin geliştirilmesi, Nanoskopik ve Makroskopik dünya arasında bağ kurulmasına yardımcı olacak yöntemlerin bulunup geliştirilmesi Nanometre seviyelerinde malzemelerin temel özellikleri (ergime noktası, manyetik özellikler, mekanik özellikler, kimyasal özellikler, renk) kimyasal bileşimi değiştirmeden kontrol edilebilir. Nanometre seviyesinde maddenin özellikleri mikro seviyeden farklıdır.

Sağlık Sektöründen Hava ve Enerji Sektörü Alanlarında Uygulanıyor…
Nanoteknoloji tıp ve sağlık sektörü, malzeme ve imalat sektörü, nano elektronik ve bilgisayar teknolojileri, havacılık ve uzay araştırmaları, çevre ve enerji, biyoteknoloji ve tarım, savunma sektörlerinde kullanılıyor.