Yakın Doğu Üniversitesinde Kıbrıs Müzakereleri İrdelendi
Date Added: 13 Aralık 2017, 14:43
Last Updated Date:27 Kasım 2020, 09:47

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü öğrencileri, BRTK Yabancı Diller Editörü Yurdakul Cafer ile Kıbrıs’taki süregelen müzakere süreçlerini Yuvarlak Masa Toplantısı ile değerlendirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nur Köprülü’nün yürüttüğü Uluslararası İlişkiler Kuramı dersi kapsamında düzenlenen alan çalışmasına katılan öğrenciler, tarihsel bir perspektif ile adada devam eden müzakere süreçlerini, özellikle geçtiğimiz yıllarda iki toplum liderinin gerçekleştirdiği görüşmeler merkezinde derinlemesine irdeleme imkanı buldu.

Müzakere Süreci Altı Başlıkta Ele alındı, Birleşmiş Milletlerin Görev Alanı Konuşuldu

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre,

toplantıya davetli konuşmacı olarak katılan BRTK muhabiri Yurdakul Cafer, adada süregelen müzakere sürecinin 6 ana başlık olan Yönetim ve Güç Paylaşımı, Güvenlik ve Garantiler, Ekonomi, AB ile ilgili konular, Toprak ve Mülkiyet üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekti.

Yakın zamanda İsviçre’de gerçekleştirilen Mont Pelerin, Cenevre ve Crans Montana zirvelerinde edindiği izlenimleri öğrencilerle paylaşan Cafer, diplomasinin en temel araçlarından biri olan müzakere tekniklerinin Kıbrıs meselesinin çözümünde nasıl yürütüldüğünü öğrencilerin soru ve yorumları ile birlikte değerlendirdi. Öğrenciler ayrıca Birleşmiş Milletler’in işleyişi ve Kıbrıs’taki görev alanını yakından dinleme olanağı buldu.


Doç. Dr. Köprülü: “Diplomasi ve Haber Gazeteciliği Gibi Meslekleri Yakından İncelenmeli…”
Öğrencilerin gerçekleştirdikleri alan çalışmasının önemine değinen Yakın Doğu Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Doç. Dr. Nur Köprülü, öğrencilerin derslerde edindikleri akademik ve kuramsal bilgi birikiminin uluslararası ilişkiler alanında nasıl tatbik edildiğine ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamayı istediklerini söyledi.

Doç. Dr. Köprülü, bu çerçevede Kıbrıs Meselesi gibi uluslararası ilişkiler sisteminde önemli bir yer teşkil eden uyuşmazlıkların çözümünde diplomasi ve haber gazeteciliği gibi meslekleri yakından incelemek amacı ile bu tür faaliyetleri gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Doç. Dr. Köprülü, 1945 yılında kurulan BM’in hem Kıbrıs adasında hem de dünya ölçeğindeki faaliyet ve etki alanını dünyanın farklı coğrafyalarından ülkemize gelen öğrencilerle farklı deneyimler ışığında paylaşmanın öğrencilerin gerek Kıbrıs’a yönelik gerekse uluslararası sisteme yönelik perspektiflerini zenginleştirdiğine vurgu yaptı.


Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu: “Öğrencilere Kriz Yönetimi ve Sorunları Çözme Kabiliyeti Kazandırılmalı”
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu da, fakülte bünyesinde yürütülen araştırmaya yönelik çalışmaları memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini belirtti.

Prof. Dr. Eyüpoğlu, ayrıca bu tür etkinliklerin öğrencilere kriz yönetimi ve sorunların çözümü gibi alanlarda yol gösterecek araç ve kabiliyetleri kazadırması bakımından son derece önemsediğini ifade etti.