Yakın Doğu Üniversitesi’nde Düzenlenen Sempozyumda İyonize Radyasyonun İnsan Sağlığına Etkileri Masaya Yatırıldı

Also available in: English

Eklenme Tarihi: 23 Aralık 2022, Cuma, 14:50
Son düzenleme: 23 Aralık 2022, Cuma, 14:50

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Düzenlenen Sempozyumda İyonize Radyasyonun İnsan Sağlığına Etkileri Masaya Yatırıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi – Doku Mühendisliği ve Biyomateryaller Araştırma Merkezi tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu başkanlığında düzenlenen “İyonlaştırıcı Radyasyon ve İnsan Sağlığına Etkileri Sempozyumu”nda özellikle sağlık için uygulanan görüntüleme tetkiklerinde maruz kalınan iyonizan radyasyonun insan sağlığına etkileri masaya yatırıldı. Konuyla ilgili bilgi kirliliğinin önlenmesi ve uzmanlar tarafından doğru bilgilerin verilmesi amacıyla üç oturumda gerçekleşen sempozyuma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den pek çok bilim insanı sunum yaptı.

Sempozyumun ilk oturumunda; Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Bor “Düşük Seviyede İyonlaştırıcı Radyasyonun Sağlığa Etkisi” sunumunu yaparken Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu ise “İnsan ve Tümör Hücreleri ile İyonlaştırıcı Radyasyonun Radyobiyolojik Etkileşimi” konusunu ele aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden Uzman Doktor Yasemin Küçükçiloğlu ise radyasyondan korunma konusunda önemli bilgiler aktardı.

Yakın Doğu Üniversitesi Nükleer Tıp ABD Başkanı Prof. Dr. Nuri Arslan başkanlığında düzenlenen ikinci oturumda ise Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden Uzman Dr. Sinem Şığıt İkiz “Radyolojide İyonlaştırıcı Radyasyonun Hastane Kullanımı Derlemesi” konusunu ele aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Uzman Dr. Hülya Efetürk ise “Nükleer Tıpta İyonlaştırıcı Radyasyonun Hastane Kullanımı Derlemesi” üzerine durdu. İkinci oturumun üçüncü sunumunu ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Anacak “Radyasyon Onkolojisinde İyonlaştırıcı Radyasyonun Kullanımı” konusu ile yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Düzenlenen Sempozyumda İyonize Radyasyonun İnsan Sağlığına Etkileri Masaya Yatırıldı

İyonlaştırıcı radyasyon, veteriner hekimliği ve diş hekimliği açısından da ele alındı
Sempozyumun son oturumunda ise Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş “Veteriner Tıpında Radyasyon Kullanımı” ve Prof. Dr. Dilek Arsoy “Veteriner Halk Sağlığı ve Nükleer Teknoloji” sunumları ile konunun veteriner hekimliği boyutunu değerlendirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gürkan Ünsal’ın yaptığı “İyonlaştırıcı Radyasyonun Diş Hekimliğinde Kullanımı” sunumu ile sempozyum tamamlanmış oldu.
İyonize radyasyonun sağlık üzerindeki etkisini insan sağlığı hekimliği, veteriner hekimliği ve diş hekimliği uygulamaları üzerinden değerlendirildiği “İyonlaştırıcı Radyasyon ve İnsan Sağlığına Etkileri Sempozyumu”nu Yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi YouTube kanalı üzerinden izlemek mümkün.