Yakın Doğu Üniversitesi’nde Disiplinlerarası “Güvenlik Çalışmaları” Yüksek Lisans Programı Açıldı…
Eklenme Tarihi: 19 Eylül 2018, 16:26
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 14:19

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde içinde bulunduğumuz çağın küresel ve bölgesel güvenlik sorunlarını çok boyutlu olarak stratejik seviyede analiz etmek ve geleceğin güvenlik çevrelerine ve bağlamlarına yönelik projeksiyonlar geliştirmek için gereken bilgi, yöntem ve yaklaşımları öğrencilere kazandıracak “Güvenlik Araştırmaları” Yüksek Lisans programı açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden veirlen bilgiye göre, disiplinlerarası bir müfredata sahip olan “Güvenlik Çalışmaları” Yüksek Lisans Programı, dünyada benzer programların öğrenci kabul şartlarına paralel olarak Sosyal Bilimlerin farklı dallarından (Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Hukuk, Tarih, Sosyoloji, Eğitim, İletişim Bilimleri vb.) gelen öğrenci başvurularına açık olacak. Ayrıca, istisnai durumlarda lisans derecesini farklı bir alandan almış öğrenciler de yapılacak “değerlendirme” sonrası programa kabul edilebilecek.

Güvenliğin farklı boyutlarının çok yönlü bir şekilde inceleneceği yüksek lisans programında zorunlu dersler olan Güvenlik Kuramları ve Uygulamalı Güvenlik Çalışmaları derslerinin yanı sıra Askeri Güvenlik, Eğitim ve Güvenlik, Ekonomi Güvenliği, İstihbarat ve İç Güvenlik, Kriminoloji ve Organize Suçlar, Siber Güvenlik, İş Güvenliği ve Sağlığı, Stratejik Planlama, Kamu Bilgi ve Belge Yönetimi, Çatışma Hukuku, Afet Yönetimi, Algı Yönetimi, Çevre Güvenliği Hukuku, Etnisite Çalışmaları, Gıda Güvenliği, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası İlişkilerde Çatışma Çözümleme gibi seçmeli dersler yer alacak.

Programdan mezun olan öğrenciler güvenlik üzerine uzmanlaşmış ve sayıları artan uluslararası örgütler, üniversiteler, araştırma kurumları, düşünce kuruluşları (“think-tank”’lar), ulusal/uluslararası medya, siyasal kuruluşlar ve partiler, sivil toplum örgütleri, kamu sektörü dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda etkin görevler üstlenebilecekler ve bu alanlarda istihdam edilebilecekler.

Prof. Dr. Mustafa Sağsan: “Yüksek Lisans Programlarımıza Önemli Bir Program Daha Ekledik”
Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sağsan, yüksek lisans programlarına bir yenisinin daha eklendiğini dile getirerek Güvenlik Çalışmaları Yüksek Lisans Programı adı altında disiplinlerarası bir alan olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi tarafından açıldığını vurguladı. Hem içerik, hem de rekabet edebilirlik açısından büyük bir fark oluşturan bu programın, sadece ulusal anlamda değil, aynı zamanda uluslararası ve evrensel değerler ışığında güvenlik çalışmaları açısından stratejik bir fark yarattığını ifade eden Prof. Dr. Sağsan, “Güvenlik bilimlerinin yeni paradigmaları çerçevesinde özellikle siber terör, siber savaşlar, ulusal ve uluslararası ticaret güvenliği gibi alanların, sertifika programlarının ötesinde öğretilebilir ve eğitilebilir bir anlayışla ilk kez bir üniversite tarafından bir yüksek lisans programında toplanmıştır” dedi.

Doç. Dr. Umut Koldaş: “Geleceğin Güvenlik Mimarisini Bilimle İnşa Edecek Profesyoneller ve Bilim İnsanları Yüksek Lisans Eğitimlerini Yakın Doğu Üniversitesi’nde Alacak”
Güvenlik Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Umut Koldaş, “Güvenlik Çalışmaları Yüksek Lisans Programı”nın öğrencilerine günümüz dünyasında değişen güvenlik kavramı anlayışı ve küresel gelişmelerle beliren yeni güvenlik alanlarında çok boyutlu ve disiplinler arası bir eğitim verilmesini amaçladığını vurguladı. Doç. Dr. Koldaş, “Güvenliğin ulusal, bölgesel ve küresel boyutlarının yeni anlayış, yöntem ve araçların analizi ışığında çok yönlü ve bütünlüklü bir şekilde inceleneceği bu yüksek lisans programımızı disiplinlerarası bir yaklaşımla tasarladık” dedi. Güvenlik kavramını geniş ve disiplinlerarası bir çalışma ve araştırma alanı olarak nitelendiren Güvenlik Çalışmaları Yüksek Lisans Programının, güvenlik hakkında temel teoriler ve güncel tartışmaları irdeleyerek güvenlik politikalarının analizi için uygun kuramsal ve yöntemsel araçların seçilmesine ve bu araçların özgün nitelikli güvenlik araştırmalarına kapsamlı bir biçimde uygulanmasını sağlayacağını belirten Doç. Dr. Koldaş; “Geçmişten bugüne farklı güvenlik sektörlerinde gelişen yerel, ulusal ve bölgesel ve küresel gelişmeleri; güvenlik yapılanmalarını ve konularını disiplenlerarası araştırma yöntemleri ışığında çoklu analiz düzeyi yaklaşımıyla anlamayı ve açıklamayı hedefleyen yüksek lisans programımızda eğitim gören öğrenciler, program boyunca güvenliğin farklı alanlarındaki konu ve olayları bilimsel yöntemler ışığında sistematik olarak değerlendirme yetkinliklerini geliştireceklerdir” şeklinde konuştu.