Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı, Ekolog Prof. Dr. Özge Özden, Nesli Tükenmekte Olan Canlıları Korumak için Antalya’da Düzenlenen “Omurgazsız Türlerin Analizi Çalıştayı’’na Katıldı
Date Added: 01 Ekim 2021, 11:34


Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı, Ekolog Prof. Dr. Özge Özden, Avrupa Birliği desteği ile başlatılan “Yeni bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması, ve İzlenmesi Projesi” kapsamında Antalya’da düzenlenen “Omurgazsız Türlerin Analizi Çalıştayı’’na katıldı.

Dünyadaki hızlı nüfus artışı, şehirsel genişleme, ulaşım ağlarının genişlemesi doğadaki canlıların yaşam alanlarını parçalayıp daraltarak olumsuz yönde etkiliyor. Bu durum dünyada ve bölgemizde pek çok canlıyı neslinin tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıya bırakıyor. Avrupa Birliği'nin finansal desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'de Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planın Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi” projesi de nesli tükenmekte olan canlıları korumak için günümüze uygun yeni bir stratejinin belirlenmesini hedefliyor. Pek çok bilim insanını bir araya getirecek çalıştaylar dizisinin ardından nesli tehlike altında olan her bir canlı türü eylem planları hazırlanarak ulusal türleri koruma stratejisi belirlenecek.

Nesli tehlike altında olan omurgasız canlılar için tür eylem planları hazırlanacak
Proje kaspamında düzenlenen çalıştaylardan “Omurgazsız Türlerin Analizi Çalıştayı” 28 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. Çalıştaya, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı, Ekolog Prof. Dr. Özge Özden de katıldı. Konusunda uzman 100’ün üzerinde katılımcının yer aldığı ‘Omurgasız Türlerin Analizi’ çalıştayında, nesli tehlike altındaki omurgasız canlı türlerinin mevcut durum analizleri gerçekleştirildi. Analizler sonrasında her bir canlı için tür eylem planlarının hazırlanması süreci başlatıldı.

Prof. Dr. Özge Özden: “Nesli tükenmekte olan türleri korumak için kapsamlı stratejilere ihtiyaç var.”
Aynı zamanda Avrupa Birliği Kelebek Gözlem Topluluğu üyesi olan ve Kıbrıs adasındaki kelebek türlerini ve populasyonlarını gözlemleyen Prof. Dr. Özge Özden, nesli tehlike altındaki türlerin korunması için çevre koruma yetkilileri, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile hayata geçirilecek kapsamlı stratejiler belirlemek için “tür eylem planı” hazırlanmasının önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Özden, Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'de Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planın Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi” projesi kapsamında Türkiye'de nesli tehlike altındaki kelebek türlerinin korunması için çalışmalara katkı sunuyor. Prof. Dr. Özden, “Türkiye’de bu alanda emek veren bilim insanlarıyla yakın iletişim içerisinde olarak geleceğe yönelik iş birlikleri geliştirmeyi planlıyoruz” dedi.