Yakın Doğu Üniversitesi Yüz Yüze Eğitime Başladı
Date Added: 09 Ekim 2020, 15:26
Last Updated Date:18 Kasım 2020, 10:28


Yakın Doğu Üniversitesi’nin yüz yüze eğitime başladığı bugünkü açılışında konuşan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Siyasal ve toplumsal tercihlere, bir Cumhuriyette, bir Devlet’te, tarihsel olarak döşenmiş yollarda yürüyerek varılmalıdır” dedi. Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, “Türkiye’mizin Yay’ı, Yakın Doğu Üniversitesinin Ok’u: Tam Hedef” dedi. Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türklerini dünyaya bağlayan tek köprüdür” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2020-2021 Güz döneminde yüz yüze eğitim bugün yapılan açılışla başladı. Eğitim döneminin açılışında başta Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel olmak üzere, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ yeni eğitim yılı ve KKTC yükseköğretiminin geleceği ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türklerini Dünyaya Bağlayan Tek Köprüdür”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da 2020-2021 Güz dönemi açılışında yaptığı konuşmada KKTC’nin hem “Güvenli Ada” hem de “Öğrenci Dostu Ada” olması yolunda harcanan üstün çaba ve ulaşılan başarıya vurgu yaptı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Türkiye’mizin sağladığı katkı ve desteği ve üniversitemizin vizyonu doğrultusunda nitelikli akademik kadromuz ile bilimsel projelerimizi, araştırmalarımızı, yayınlarımızı ve Ar-Ge faaliyetlerini her geçen gün daha üst noktalara taşımaktayız. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sürecinde, Ülkemizde, mühendislerimiz, bilim insanlarımız, sağlık çalışanlarımız, araştırma laboratuvarlarımız, hastanelerimiz, inovasyon merkezimiz ve enstitülerimizle salgınla mücadelede Devletimizin yanında yer aldık” sözlerini kullandı

Öğrenci odaklı eğitime ve öğrenci kulüplerine önem veren bir üniversite olarak öğrencilerine koşulsuz destek sağladıklarını söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin imza attığı uluslararası başarıların kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi'nin Eczacılık, Tıp, Diş ve Veteriner Hekimliği Öğrenci Birliklerinin Uluslararası Öğrenci Federasyonlarına üyelikleri, ayrıca Üniversitemiz tarafından başlatılan Erasmus Plus Programı ile öğrenci ve akademisyenlerimiz tüm dünyada staj ve araştırma değişim programlarına katılma hakkını elde etmiştir” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,“Bu yolda önümüze çıkan her engel, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili kurumlarının da desteğiyle aşılmış, Türkiye’nin KKTC ve Kıbrıs Türklerini dünyaya bağlayan tek köprü olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkmıştır” sözleriyle de Türkiye ve KKTC arasındaki yakın ilişkiye vurgu yaptı

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 2020-2021 Güz Döneminin tüm öğrencileri, öğretim elemanları ve çalışanları için güvenli bir kampüste sürdürülmesini sağlayacaklarını da belirtti. Prof. Dr. Şanlıdağ, açıklamasını “Bu vesileyle yeni akademik dönemin öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve idari personelimize sağlıklı, huzurlu ve verimli olmasını diliyorum” sözleriyle bitirdi.

Prof. Dr. Ümit Hassan: “Türkiye’mizin Yay’ı, Yakın Doğu Üniversitesinin Ok’u: Tam Hedef”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan ise “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Yakın Doğu Üniversitesi’nde Eğitimin 2020-2021 yılının başlaması…’ Sözüyle başlayan bir ilk cümleyi telâffuz ediyorsak bugün, şuânda cümleyi nasıl tamamlarsak tamamlayalım, bunu söyleyebilmenin gerisinde yatan büyük bir hakikati zihnimiz ve gönlümüzde taşıyoruz demektir” sözleriyle başladığı konuşmasını Türkiye’ye yaptığı vurguyla sürdürdü. Prof. Dr. Ümit Hassan, “Bu hakikat Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türkiye’mizin, Tarihi Yay’ının bizlere tevdî ettiği büyük atılım ile ülke ve devletimizin Ok’u haline dönüşmüştür. Bu Ok, kinetik enerjimizi yaratmıştır, hem de en yüksek bir kinetik enerjiyi. Türkiye Cumhuriyeti’nin, yine en yüksek devlet irâdesiyle Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’mızın sağladığı maddi-mânevî imkân ve destek ile elde edilen bu enerji, tarihsel Yay ile Ok bileşiminin Kıbrıs’ımızda tam hedefe varmasını mümkün kılmıştır. Gerçekten de, kültür denildiğinde, onun ilk defa ilmî olarak tanımlandığı ‘Umran’ teorisinden bugüne doğru ışıyan bir gelişimi anlıyoruz. Tarih’in ve beşerî dokumuzun sağladığı benliğimiz bugünkü uluslararası düzeydeki bilgi ve teknik donanıma kadar varmış, böylelikle de, çağdaş dinamizmin bütün faktörlerine ulaşmış bulunmaktayız” sözlerini kullandı.

Prof. Dr. Ümit Hassan konuşmasına “Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim ve eğitim düzeyi alışılmış bir dizi yükseköğrenimden beklentilerini kat kat aşmıştır. Üniversitemizin her alandaki öncü kimliği, Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel’in, kırk yılı aşan önderliğiyle, etkilenen olmaktan uzakta etkileyen bir dinamik kurumsallaşmayı ülkemizin bünyesiyle bütünleştirmiştir. Söz konusu öncülük, 2020 YKS sonuçlarının Yakın Doğu Üniversite’mizin her anlamdaki ilk ve en üst düzeydeki varlık ve başarısının, birinciliğinin bütün boyutlarını göstermektedir. Ancak bu husus çok önemli olmakla birlikte uluslararası yüksek düzeyimizin sadece bir güven göstergesidir. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyetinden başlayarak çok değerli öğretim elemanlarımızın ortak değerlerinden siz kıymetli öğrencilerimizin her yıl artarak sürecek bilimsel hüviyet ve öğrenim başarısının iyi-doğru-güzel sentezi olacaktır. Şerr gibi gözükeni Hayr’a dönüştürmeyi bilenler olarak, bu salgın hastalığın meydana getirdiği darboğazların, nasıl bir teşkilatlanma, sağlıksal korunma ve bilimsel-teknik çözümlerle aşılabileceğini göstermiş bulunuyoruz. Öncüyüz dedik. Bu hiç şüphe götürmeyen öncülük lisans eğitimlerinin her anlamdaki üstün seviyesini de aşan lisansüstünün yetkin eğitimlerini kapsayan bir dinamik gelişim hakiki bir ivme olmuştur” sözleriyle devam etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan KKTC’nin geleceğine de vurgu yaptı: “Türkiye Cumhuriyet’imiz, devlet gücü ve tarihi fiili dayanağımızdır; uluslararası hamlelerinin önemli bir unsuru olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni işaret edecek, gözlerini kapama eğiliminde ısrarkâr olanları cevaplayacaktır. Bizler, kalıcı dev sanat kurumlarımızla emsali olmayan kampusumuzla bilimsel yayınlardaki sayısal ve içeriksel çok önemli gelişmelerimizle, sağlık açısından çok-boyutlu imkânlarımızla, çağdaş hayattaki her faaliyet alanını kapsayan fakülte ve yüksekokullarımızla varız.

Sayılara bakıldığında zaten her bakımdan birinciyiz, ama onun gerisindeki varlık, kendi dokumuzda, zihnimiz ve gönlümüzdedir. Yay, Türkiye’mizdir, zihin ve gönül yayıdır.

Biz Ok olduk. Yayın hedefi doğrultusunda Hocalarımızla birlikte, Sizlere bütün öğrencilerimize seslenmekteyiz. Sizlerle karşılıklı ders yapalım ya da üstün teknik- teknolojik donanımımızla birlikte olalım geleceğin mânevî okunu, bu yılda sahipleniyor ve hedefe gönderiyoruz.”

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Siyasal ve Toplumsal Tercihlere, Bir Cumhuriyette, Bir Devlet’te, Tarihsel Olarak Döşenmiş Yollarda Yürüyerek Varılmalıdır”
2020-2021 göz dönemi açılışında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ülkemiz, Anavatan Türkiye’mizin yükseköğretimimize verdiği büyük katkı ve desteğiyle mavi vatan Akdeniz’de bir eğitim üssüne dönüşmüştür” sözleriyle KKTC’de yükseköğretimin gelişmesinde Türkiye’nin rolüne vurgu yaptı. Bu durumun sadece KKTC ekonomisine sağladığı katkı ve hareketlilik üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 2020-2021 eğitim döneminde de 10 binin üzerinde yeni üniversite öğrencisinin eğitimleri için KKTC’yi tercih ettiğini hatırlatarak “Başta Türkiye’miz olmak üzere farklı ülkelerden her yıl binlerce öğrenci, yükseköğretimleri için KKTC’ye geliyor. Eğitimlerini ülkemizde tamamlayarak mezun olduklarında ise ülkemizin, kültürümüzün ve toplumumuzun bütün dünyaya yayılan sesi olarak ülkelerine dönüyorlar” ifadesiyle sözlerine devam etti.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, başta Yakın Doğu Üniversitesi olmak üzere KKTC üniversitelerinin, bütün dünyada denkliği ve geçerliliği olan diplomaları, birçok uluslararası kuruma akredite olarak sahip oldukları imkan ve olanakları ve hayata geçirdikleri projelerle KKTC’nin dünyaya açılan pencereleri olarak tanımladığı üniversitelerin KKTC’nin geleceğini de şekillendireceğini vurguladı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “KKTC’nin yükseköğretimdeki gücü, geleceğin şekillenmesinde söz sahibi olmasının da önünü açacaktır. Bu yönüyle Türkiye’mizin desteği ve katkısıyla KKTC’de yükseköğretimin güçlenerek büyümeye devam etmesini, bölgemizde geleceği şekillendirecek en önemli faktörlerden biri olarak görüyoruz” dedi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi konumunda olduklarını hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, bize duyulan güveni boşa çıkarmamak için azimle çalışmaya devam ediyoruz. 2020’de hayata geçirdiğimiz projelerimizin bu gayretimizi en iyi şekilde ortaya koyduğu düşüncesindeyim” dedi.

Koronavirüs pandemisi süresince Ada’mızın, toplumumuz ve öğrencilerimiz için “güvenli ve sağlıklı bir liman” haline gelmesi için var gücümüzle çalıştık diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, toplum sağlığını önceleyen ve devletimizin taşıdığı yükü hafifletmeyi amaçlayan projeler geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel bu dönemdeki projeleri, “Mühendislerimiz ve farklı branşlardaki bilim insanlarımızın yürüttüğü AR-GE çalışmaları sonucunda, ithal olarak getirilen cerrahi maske, yüz siperliği ve dezenfektanı ülkemizde üretmeye başladık. Geliştirdiğimiz solunum cihazıyla ülkemizdeki solunum cihazı kapasitesinin artışına katkı vermeyi amaçladık. Sağlık sisteminin üzerindeki yükü hafifletmek için tam donanımlı üniversite hastanelerimizle başta acil ve onkolojik muayene olmak üzere ücretsiz hizmet vermeye başladık” sözleriyle özetledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel açıklamasını “2020-2021 eğitim döneminde, öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için ‘sağlıklı kampüs’olmak için bütün önlemlerimizi alarak yüz yüze eğitime başladık. Diğer yandan sahip olduğumuz teknolojik altyapı ile uzaktan eğitime de tamamen hazır durumdayız. Yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemlerinin ikisini de kullanarak öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde, hiçbir akademik kayıp yaşamayacaklar. Bu vesileyle 2020-2021 eğitim döneminin öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz başta olmak üzere bütün Yakın Doğu Ailesi için sağlık ve başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum” sözleriyle noktaladı.