Yakın Doğu Üniversitesi Yayınlarının Yeni Kitabı; “K.K.T.C Bireysel İş Hukuku Ders Kitabı”
Eklenme Tarihi: 30 Kasım 2017, 15:55
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:56

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Köksal’ın İş Hukuku soyut kurallarının hukuk öğrencileri tarafından kolaylıkla anlaşılması amacıyla kaleme aldığı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bireysel İş Hukuku Ders Kitabı” Yakın Doğu Üniversitesi yayınlarından çıktı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yüksek Mahkeme kararlarının da yer aldığı “K.K.T.C Bireysel İş Hukuku Ders Kitabı”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Hukuku alanında yazılmış ilk kitap olma özelliğini taşıyor.

İşçi ve işverenin hak ve yükümlülüklerinin konu olduğu kitapta, Türk İş Kanunu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Yasası karşılaştırılmalı tablo olarak verilirken, Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş hukuku mevzuatı da eklendi.

İş Hukuku Alanında Kapsamlı ve Sistematik Bir Ders Kitabı…
Bireysel İş Hukuku’nun tüm başlıklarıyla ele alındığı kitapta; “İş yasası ve Tanımlar”, “Hizmet Akdi”, “Ücret ve Ödenme”, “Mesai(çalışma saatleri)”, “Yıllık Ücretli İzin ve Diğer İzinler”, “KKTC İş Yasası ve Türk İş Kanunu Karşılaştırma”, “KKTC Sendikalar Yasası”, “KKTC Asgari Ücretler Yasası”, “Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası”, “KKTC Resmi Tatil Ve Anma Günleri Yasası”, “Türk İş Kanunu tam metni”, “Türk İş Sağlığı Güvenliği Kanunu”, “Asgari Ücret Yönetmenliği”, “Türkiye İş Kurumu Kanunu”, “Türk Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” ve “Örnek Kararlar” konu başlıkları ele alındı.

İşçi ve İşverenin Hak ve Sorumluluklarını Anlatıyor…
İş Hukuku ve Sosyal güvenlik Hukuku öğreniminin gittikçe önem kazandığını belirten Doç. Dr. Mehmet Köksal, sadece hukuk fakültesinde değil, diğer alanlarda da öğrenim görenlerin de bilmesi gereken bir konu olduğuna dikkat çekti.

İş güvenliği hukukunun önemli alanlardan biri hale geldiğini dikkati çeken Doç. Dr. Köksal iş hukukunun, “birseysel iş hukuku”, “toplu iş hukuku”, “sosyal güvenlik hukuku” ve “iş güvenliği hukuğu” olarak dört bölüme ayrıldığını söyledi.

Doç. Dr. Köksal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki iş yasasının Uluslararası Çalışma Örgütü’nün geliştirmiş olduğu kurallara büyük ölçüde uyduğunu ancak en büyük eksikliğinin iş güvencesinin ve kıdem tazminatının öngörülmemiş olması olduğunu dile getirdi.

KKTC İş Hukuku alanında yazmış olduğu kitabın ders kitabı niteliğinde olduğunu da belirten Doç. Dr. Mehmet Köksal, “ iş hukukunun sadece bireysel iş hukuku bölümü ele alınmaktadır. O nedenle de KKTC İş Hukukunun önemli kavramları, işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri ders kitabının konusunu oluşturmaktadır; ancak bu konuda yazılmış, KKTC İş Hukukunun ilk defa bu şekilde sistemleştirilmiş olmasından ve kitabın ekler kısmındaki Türk İş Kanunu ile karşılaştırmalı tablosu ve en önemlisi örnek KKTC Yüksek Mahkemesi kararlarını derlemiş olması bakımından bu eser, uygulayıcıların da el kitabı niteliğinde olacaktır”dedi.