Yakın Doğu Üniversitesi XVI. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumunda Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 24 Mayıs 2017, 10:23
Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 16:17

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa YENİASIR ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Egemen ERGİN Lefke Avrupa Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı XVI. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumuna Değerler Eğitimi Açısından Aysel Gürmen’in 8-12 Yaş Aralığındaki Çocuklar İçin Yazdığı Eserlere Bir Bakış” adlı bildiri ile katıldılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ortak açıklamada bulunan , Yeni Asır ve ERGİN bildirilerinde: “Çalışmamızda, Aysel Gürmen’in, “Selen Kıbrıs’ta”, “Keskin Gözlü Dişi Kartal”, “Selen’in Çiftliği” ve “Selen’in Arkadaşları” adlı eserlerini değerler açısından inceledik. Söz konusu eserlerin içerdikleri değerleri “Schwartz Değerler Ölçeği” ne göre sınıflandırdığımızda bu açıdan çok zengin olduklarını gördük.  Aysel Gürmen’in incelemiş olduğumuz toplam 318 sayfalık dört kitabında Schwartz değerler listesinde yer alan bütün değerlere rastladık. Tespit ettiğimiz 187 değer bulgusu dikkate alındığında kitapların bu açıdan zengin olduğunu söylemek mümkündür. Bundan dolayı Gürmen’in kitaplarından seçilen metinlere Türkçe ders kitapları içerisinde daha yoğun bir şekilde yer verilerek, çocukların söz konusu kitapları okumaları sağlanmalıdır” denildi.

16. sı yapılan Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu kapanış oturumuyla sona erdi. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 1994 yılından bu yana çeşitli üniversitelerin eğitim fakülteleri tarafından yapılan, bilimsel niteliği ve mesleki değeri yönüyle önemli bir saygınlığa ulaşan sempozyumlar arasında yerini aldığı vurgulandı.