Yakın Doğu Üniversitesi Uygulamalı Dilbilimi Araştırma Merkezinden (UDAM) Yeni Proje: Köprüler Kurmak
Eklenme Tarihi: 22 Şubat 2016, 16:03
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 10:04


Yakın Doğu Üniversitesi Uygulamalı Dilbilimi Araştırma Merkezi (UDAM), “Köprüler Kurmak: Farklı Gruplara İngilizce Öğretimi” (BuildingBridges: Teaching English toDiverseGroups) başlıklı projesi hayata geçirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nün, Uygulamalı Dilbilimi Araştırma Merkezi'nden aldığı bilgiye göre (UDAM) , toplumumuzda gerek iş ortamında gerekse akademik ortamlarda İngilizceyi öğrenmek ve günlük hayatta kullanmak için giderek artan bir talep olduğu vurgulanırken,“Köprüler Kurmak” projesinin temel amacının bu talebe karşılık, toplum içinde bu gibi öğrenme olanaklarına sahip olmayan farklı gruplara İngiliz dili eğitimi sunmak olduğu belirtilmiştir.

Proje farklı sosyal ve kültürel kesimlerden gruplara İngiliz dili eğitimini ücretsiz olarak sunarken, çeşitli sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak, farklı yaş gruplarından dil öğrenenlere hayat boyu öğrenmeyi aşılamayı da hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda, bazı sivil toplum örgütleriyle işbirliğine gidilmiş ve projenin ilk bölümü iki ayrı öğrenci grubuna dil öğretimi sunulacak şekilde hazırlanmıştır. Bunlardan birincisi,Sosyal Riskleri Önleme Vakfı ileyapılan işbirliği neticesinde, vâkıfa bağlı olan çocuklaraverilmekte olan ücretsiz İngilizce dersleridir. Projenin ikinci ayağı ise, Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile yapılan ortak çalışmalar sonucu, K. T. Ortopedik Özürlüler Derneği üyelerine İngilizce dersleri sunulmasını kapsamaktadır. Şubat 2016 – Mayıs 2016 tarihleri arasında sürecek olan derslerde dil öğretimi İngilizce Öğretmenliği son sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştiriliyor. Proje ekibinde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı, Yrd. Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu (Proje Yürütücüsü) verilecek olan derslerin belirlenen öğrenci gruplarının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandığını ve projenin ileride İngilizce öğretmenliği yapacak olan öğretmen adaylarının, dört yıl boyunca almış oldukları eğitimi pratiğe dökmek adına bulunmaz bir fırsat olduğunu da kaydetti. Projenin dil öğrenimi ve öğretiminin farklı boyutlarda incelenmesi için yapılacak olan akademik çalışmalara da zemin hazırladığını belirten Dr. Çavuşoğlu, gelecek dönemlerde de farklı gruplarla benzer çalışmaların hazırlığı içerisinde olduklarını, bu projenin uzun soluklu ve başarılı bir çalışma olacağını ümit ettiklerini belirttiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Uygulamalı Dilbilimi Araştırma Merkezinden (UDAM) Yeni Proje: Köprüler Kurmak
Yakın Doğu Üniversitesi Uygulamalı Dilbilimi Araştırma Merkezi (UDAM), “Köprüler Kurmak: Farklı Gruplara İngilizce Öğretimi” (BuildingBridges: Teaching English toDiverseGroups) başlıklı projesi hayata geçirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nün, Uygulamalı Dilbilimi Araştırma Merkezi'nden aldığı bilgiye göre (UDAM) , toplumumuzda gerek iş ortamında gerekse akademik ortamlarda İngilizceyi öğrenmek ve günlük hayatta kullanmak için giderek artan bir talep olduğu vurgulanırken,“Köprüler Kurmak” projesinin temel amacının bu talebe karşılık, toplum içinde bu gibi öğrenme olanaklarına sahip olmayan farklı gruplara İngiliz dili eğitimi sunmak olduğu belirtilmiştir.

Proje farklı sosyal ve kültürel kesimlerden gruplara İngiliz dili eğitimini ücretsiz olarak sunarken, çeşitli sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak, farklı yaş gruplarından dil öğrenenlere hayat boyu öğrenmeyi aşılamayı da hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda, bazı sivil toplum örgütleriyle işbirliğine gidilmiş ve projenin ilk bölümü iki ayrı öğrenci grubuna dil öğretimi sunulacak şekilde hazırlanmıştır. Bunlardan birincisi,Sosyal Riskleri Önleme Vakfı ileyapılan işbirliği neticesinde, vâkıfa bağlı olan çocuklaraverilmekte olan ücretsiz İngilizce dersleridir. Projenin ikinci ayağı ise, Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile yapılan ortak çalışmalar sonucu, K. T. Ortopedik Özürlüler Derneği üyelerine İngilizce dersleri sunulmasını kapsamaktadır. Şubat 2016 – Mayıs 2016 tarihleri arasında sürecek olan derslerde dil öğretimi İngilizce Öğretmenliği son sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştiriliyor. Proje ekibinde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı, Yrd. Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu (Proje Yürütücüsü) verilecek olan derslerin belirlenen öğrenci gruplarının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandığını ve projenin ileride İngilizce öğretmenliği yapacak olan öğretmen adaylarının, dört yıl boyunca almış oldukları eğitimi pratiğe dökmek adına bulunmaz bir fırsat olduğunu da kaydetti. Projenin dil öğrenimi ve öğretiminin farklı boyutlarda incelenmesi için yapılacak olan akademik çalışmalara da zemin hazırladığını belirten Dr. Çavuşoğlu, gelecek dönemlerde de farklı gruplarla benzer çalışmaların hazırlığı içerisinde olduklarını, bu projenin uzun soluklu ve başarılı bir çalışma olacağını ümit ettiklerini belirttiler.