Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri Kongresi’nde Beş Bilimsel Konferans, Üç Sözlü Sunum ve Bir Ödülle ile Damga Vurdu…
Date Added: 04 Mart 2020, 16:38
Last Updated Date:23 Kasım 2020, 15:10

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) araştırmacıları, Kapadokya’da düzenlenen V. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri Kongresi’nde Yakın Doğu Üniversitesini temsil ederek sözlü sunum üçüncülük ödülü kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesince düzenlenen ve tıbbi genetik alanında çalışma yapan bilim insanları bir araya getiren kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları; Doç. Prof. Dr. Gamze Mocan, Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Doç. Dr. Umut Fahrioğlu,Doç. Dr. Pınar Tulay, Doç. Dr. Rasime Kalkan, Doç. Dr. Kerem Teralı, Uzm. Gülten Tuncel Dereboylu, Uzm. Havva Çobanoğulları, Veteriner Hekim Meryem Betmezoğlu bilimsel makale sundular.

Tıbbi genetik alanında dünyada gelinen son durumun ele alındığı, yeni fikirlerin tartışıldığı kongrede, genlerden genomlara, hassas tıp, genetik hastalıkların moleküler temeli, insan genom organizasyonu, kanser genomiği, cinsiyet gelişim bozuklukları, prenatal tanı ve üreme sağlığı genetiği, nörogenetikte güncel yaklaşımlar, sık görülen genetik hastalıklarda doğru tanı ile Kıbrıs’ta yürütülen bilimsel çalışmalar tartışıldı.

Sunumları İlgi Odağı Oldu…
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve DESAM Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören kongrenin ilk günü, “İnsan genomundaki rekombinasyon etkisi ve mutasyon birikimi” başlıklı çalışmasını sundu.

Konferansın son günün de ise Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan’ın oturum başkanlığında, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Biyoloji Öğretim Üyesi ve DESAM Enstitüsü Nadir Hastalıklar Araştırma Grubu araştırıcısı Doç. Dr. Umut Fahrioğlu “Farklı Hastalık Grupları için Genetik Danışmanlık Modelleri”, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve DESAM Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Pınar Tulay “Polikistik over sendromu olan kadınlarda oosit gelişiminin moleküler temeli”, DESAM Enstitüsü Hücre kültürü laboratuvarı sorumlusu Doç. Dr. Rasime Kalkan “Epigenetik biyobelirteçlerin fizyolojik ve patolojik durumlarda kullanılabilirliği” ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve DESAM Enstitüsü Biyoenformatik ve Hesaplamalı Biyoloji Araştırma Grup lideri Doç. Dr. Kerem Teralı “Tıbbi genetikte biyomoleküler modelleme: Hastalıkla ilişkili genlerdeki sessiz olmayan mutasyonların çözümlenmesi üzerine vaka temelli bir yaklaşım” başlıklı sunumlarını yaptılar.

Yakın Doğu Üniversitesi’ne Sözlü Sunum Ödülü…
Kongrede ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü Nadir Hastalıklar Araştırma Grubu araştırıcıları ve Moleküler Tıp alanında doktora yapan Uzm. Gülten Tuncel Dereboylu “Meme kanseri erken tanısı için kanıta dayalı bilgisayarlı teşhis araçlarının geliştirilmesi”, Uzm. Havva Çobanoğulları “Kıbrıs Türk nüfusunda ve Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Nijeryalı ve Zimbabwe nüfusunda CCR5 ∆32 gen varyantı sıklığının belirlenmesi” ve Veteriner Hekim Meryem Betmezoğlu “Geniş bir Türk ailede son derece nadir bir durum: Rizomelik kondrodisplazi punctata tip 5” isimli sözlü sunum bildirilerini sundular.

Hakem değerlendirilmesi sonucunda DESAM Enstitüsü araştırma görevlisi Uzm. Gülten Tuncel Dereboylu Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi Patoloji Anabilim Dalları, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalları ile yapmış oldukları çalışmayla sözlü sunum üçüncülük ödülü kazandı.

Yuvarlak Masa Toplantısında Kıbrıs’ta Genetiği Anlatıldı…
Kongre Başkanı Prof. Dr. Munis Dündar moderatörlüğünde Türkiye Tıbbi Genetik Derneği Yönetim Kurul Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Ergün ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de katıldığı yuvarlak masa toplantısında, Yakın Doğu Üniversitesi’nde moleküler bilimler ve genetik alanında çalışmalar yürüten araştırmacılar ile Prof. Dr. Gamze Mocan deneyimlerini aktardı.

Tüm kongre katılımcılarına açık olarak düzenlenen bu özel oturumda Kuzey Kıbrıs’ta genetik bilimi için neler yapılabileceği tartışılarak, öneriler sunuldu. Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Kıbrıs’ta genetik alanındaki yasal düzensizliklere, eksikliklere ve zorluklara dikkat çekerken, tüm katılımcılar interaktif bir şekilde toplantı boyunca görüşlerini belirttiler. Türkiye Tıbbi Genetik Derneği yönetim kurulu üyeleri ile birçok konuda görüş birliği alınarak, iki topluluğun bundan sonraki süreçlerde birlikte hareket etmesi kararı alındı.