Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İspanya’da Kıbrıs’ı Temsil Etti…
Eklenme Tarihi: 07 Temmuz 2019, 14:00
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 09:37

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sevda Lafcı Fahrioğlu ve Anatomi Anabilim Dalı doktora öğrencisi olarak öğrenim gören, Fzt. Musa Muhtaroğlu ve Dr. Oben Acay, İspanya’da Avrupa Klinik Anatomistler Derneği ve Uluslararası Klinik ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Uluslararası Klinik Anatomi Kongresi’ne katılarak bir sözlü beş poster bildirisi sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Uluslararası Klinik Anatomi Kongresi‘ne Kıbrıs’tan katılan tek üniversite olan Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları farklı konularda 5 poster bildirisi sundu.

Kongrede, Multiple Sklerozu olan hastalarda gerçekleştirilen torakal vertebra (gögüs bölgesi omurları) açılanmasının morfometrik ve anatomik olarak değerlendirildiği, thalasemi’li hastaların posturlarına ilişkin önemli verilerin sunulduğu, tek taraflı kranial sinir semptomları ile çok nadir görülen ve tedavisi zor bir klinik durum olan bilateral intrakavernöz karotid arter anevrizmalı hastanın anatomik açıdan değerlendirildiği, anatomik lokasyonundan farklı bir yerde, mesane üzerinde konumlanan sol böbreğin radyolojik görüntülerle anatomik olarak tarif edildiği posterler ile erken yaşta ani kardiyak ölümün önemli nedenlerinden biri olan, normalde sağ ve sol taraftan çıkan iki koroner arter yerine, sadece sol coroner arteri olan hastanın kardiyak anjiyosunda bu anomalinin anatomik olarak tarifi ve klinik açıdan önemi sözlü sunum ile tebliğ edildi.

Dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce akademisyenin katıldığı kongrede Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi poster ve sunumları ile büyük takdir ve beğeni topladı. Ayrıca Kongre bildiri özetleri WoS’da taranan “Surgical and Radiological Anatomy” dergisinde de yayınlanacak.