Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi’nde Temsil Edildi
Date Added: 24 Mayıs 2017, 10:09
Last Updated Date:14 Aralık 2020, 14:17

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, 10 - 14 Mayıs 2017 Tarihleri Arasında, Antalya’da Gerçekleştirilen 29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi’nde, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. F. Suna KIRAÇ ve Yrd. Doç Dr. Deniz BEDEL Tarafından Temsil Edildi.

Kongredeki teknik oturumlarda, sintigrafi işlemlerinde kullanılan gama kamera kalite kontrolü ve radyasyon ölçümleri ile ilgili önemli bilgiler aktarıldı.  Klinik oturumlarda ise rutin uygulamalarda yenilikler ve bilinmesi gereken önemli konular tartışıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, son dönemde onkolojik vakalarda önem kazanan, hedefe yönelik radyoaktif maddelerle görüntüleme ve tedavi imkanı sunan teranostik yaklaşımlar ile hasta örnekleri baz alınarak olguya dayalı  interaktif tartışma oturumları düzenlendi.Yabancı katılımcıların klinik tecrübelerinin ve vaka serilerinin de paylaşıldığı kongrede, Türkiye’de üretilmeyen radyofarmasötiklerle yapılan çalışmalar, ülkemizde nükleer tıbbın ilerlemesi açısından yol gösterici bulunduğu belirtildi.

Son teknolojik sistemler olan PET/BT ve PET/MR’a yönelik eğitim programlarının da düzenlendiği kongrede, bu sistemlerin klinik kullanım alanları, görüntülerinin değerlendirilmesi, raporlama, hata nedenleri ve benzeri konular ele alındı.

29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ‘’Yaygın Abse Odaklarının Saptanmasında F-18 FDG BET/BT Görüntülemenin Rolü’’ ve ‘’Penis Şaftında Artmış F-18 FDG Tutulumu Saptanan Olguda Ürolojik Muayenenin Önemi’’ başlıklı bildiriler e-poster olarak sunuldu.


Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni temsilen kongreye katılan Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. F. Suna KIRAÇ’ın, yürürlükteki mevzuatla ilgili bilgiler paylaştığı ‘’Türkiye’de Radyasyon Çalışanlarının Özlük Hakları’’ konulu panel sonrasında interaktif tartışmalarla panel konusu derinlemesine ele alınarak, radyasyon çalışanlarının sorunları belirlenmek suretiyle çözüm önerileri üzerinde tartışıldı.

Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin, üyesi oldukları Nükleer Tıp Derneği çalışma grubu toplantıları ile son buldu.