Yakın Doğu Üniversitesi Tarafından Hazırlanan “Güvenli Yarınlar İçin Güvenli Okul Klavuzu” Milli Eğitim Bakanlığı’na Sunuldu
Eklenme Tarihi: 28 Şubat 2017, 15:01
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 09:43
Yakın Doğu Üniversitesi Tarafından Hazırlanan “Güvenli Yarınlar İçin Güvenli Okul Klavuzu” Milli Eğitim Bakanlığı’na Sunuldu

Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence’a bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Yakın Doğu Enstitüsü’nün yürüttüğü “Güvenli Okul” projesi kapsamında Uzman Aytaç Tokel tarafından hazırlanan kılavuz kitapçık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde güvenli okul iklimi oluşum süreçlerine katkı koymayı amaçlıyor.

“Güvenli Okul” projesi kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti okullarında fiziksel, sosyal ve psikolojik koşulları güvenlik boyutuyla inceleyen kılavuz kitapçık, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzman Aytaç Tokel tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na sunuldu. Sunulan kitapçık, okulların huzurlu ve barışçıl bir ortam yaratabilmesine yönelik stratejik plan gerçekleştirm , örgüt kültürü yaratabilme, güvenli okul iklimine yönelik iyileştirme ve yenilikler yapılabilmesi adına rehber niteliği taşıyor.

Kılavuz kitapçığın hazırlanmasında Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime SERAKINCI, Center of Excellence’e bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanları Doç. Dr. Zehra ALTINAY ve Doç. Dr. Fahriye ALTINAY, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Yönetim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gökmen DAĞLI, Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, ayrıca Yrd. Doç. Dr. Behcet ÖZNAÇAR, Uz. Aytaç TOKEL ve Bahçeşehir Üniversitesi Güvenli Okul Projesi Koordinatörü Osman ÖZTÜRK çalışmalarıyla katkı sağladılar.

Doç. Dr. Zehra ALTINAY: Kılavuz Kitapçık ile Güvenli Okul ve Eğitim Hakkında Farkındalığın Arttırılması Sağlanmaktadır

Yakın Doğu Üniversitesi adına güvenli okul konusundaki projeyi yürüten Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence’a bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eşbaşkanı Doç. Dr. Zehra ALTINAY, klavuzun güvenli okul oluşturma çabalarına rehberlik edeceğini belirtti. Kitapçığın Yakın Doğu Üniversitesi’nin çeşitli birimleri ile eşgüdümlü bir şekilde çalışarak hazırlandığını ifade eden Doç. Dr. ALTINAY, “Güvenli Okul projesi çerçevesinde yapılan çalışmaların ülkemizde uygulanmasına yönelik de rehberlik edebilecek kılavuz kitapçık ilköğretim, ortaöğretim ve meslek okullarının, ayrıca özel okulların değerlendirilmeleri dikkate alınarak hazırlandı. Kılavuz niteliğindeki bu kitapçık öğrencilerin her türlü korku ve endişeden uzak, huzur ve güven ortamında daha sağlıklı eğitim görebilmelerine katkı sağlamak, bunun yanısıra öğretim görevlilerinin bilinçliliğini ve tedbirliliğini arttırmak açısından gelecek nesilleri de kapsayan bir farkındalık, toplumsal katkı ve değer sunmaktadır. İleri aşamalarda proje ile ilgili olarak okullara gönüllü seminerler verilmesi planlanmaktadır.” dedi.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: Daha Güvenli Bir Eğitim ve Okul İklimi İçin Tüm Paydaşlar El Ele Vermeli

Yakın Doğu Üniversitesi Güvenli Okul projesi kapsamında Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Yakın Doğu Enstitüsü eşgüdümünde gerçekleştirilen projenin değerli çıktılarından biri olan klavuzun önemine vurgu yapan Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, “İki yıl önce başlattığımız güvenli okul çalışmalarının bir özeti niteliğindeki bu önemli kılavuzun bundan sonra bu alanda yapılacak diğer çalışmalara yol gösterecek bir rehber olacağına inanıyoruz. Ülkemizde güvenli okul iklimin oluşturulabilmesi için bu tarz çalışmaların sistematik bir şekilde hayata geçirilmeye devam etmesi gerekir. Ülkemizde daha güvenli bir okul ve eğitim iklimi sağlanabilmesi için eğitim alanındaki tüm paydaşlar el ele vermeli ve çalışmalarını eşgüdümlü bir şekilde gerçekleştirmelidirler” şeklinde konuştu.

Kılavuz Kitapçık Güvenli Okul Kavramı ve Uygulamaları ile İlgili Önemli Bilgi ve Konuları İçeriyor...

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzman Aytaç Tokel tarafından Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanları Doç. Dr. Zehra ALTINAY ve Doç. Dr. Fahriye ALTINAY ve Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Yönetim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gökmen DAĞLI danışmanlığında hazırlanan kılavuzda; fiziki ve mimari güvenlik, okul iklimi ve kültürü, okul sağlık güvenliği, acil durum ve kriz yönetimi, güvenli okul ikliminin oluşumuna ve sürdürülebilirliğine etki eden önemli konular irdeleniyor. Kılavuzda ayrıca ülkemizdeki okulların fiziki ve mimari yapıları, okullarda kriz yönetimi, okulların okul güvenliği açısından durumu, ve okullarda akran zorbalığı konuları tablolar aracılığıyla ortaya konuyor. Kılavuz ayrıca güvenli okul iklimi oluşturmada çok önemli olan okul güvenliği ile ilgili teoriler, kontrol teorisi, okul iklimi ve teorisi, toplumsal çözülme teorisi, güvensiz okul, güvenli okul özellikleri, güvenli okulda okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve ailelerin görevleri, okul yöneticisi, öğretmenler, aileler, okul güvenliğinin boyutları, okulda fiziksel/bedensel güvenlik, okulda sağlık, okulda temizlik, okulda beslenme, okulda psikolojik güvenlik, okulda toplumsal güvenlik, okulda suç ve şiddet, okulda eşyaya zarar verme (vandalizm), okula kesici alet getirilmesi, okulda fiziksel ortam ve fiziksel çevre güvenliği, okul güvenliği sorununu çözmedeki uygulamalar, okul iklimi, olumlu okul iklimi oluşturma gibi kavramlara dair kısa açıklamalar içeriyor.