Yakın Doğu Üniversitesi Sydney Macquarie Üniversitesi’nde “Uluslararası Entelektüel Sermaye ve Bilgi Yönetimi Konferansı”nda Temsil Edildi…
Date Added: 22 Aralık 2019, 15:24
Last Updated Date:23 Kasım 2020, 16:07

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sağsan ile Pazarlama Bölümü öğretim üyesi Dr. Karen Howells ile Avustralya’nın Sydney şehrinde, Macquarie Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 16. Uluslararası Entelektüel Sermaye ve Bilgi Yönetimi Konferansı’nda bildiri sundular.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 15 ülkeden 80’den fazla kişinin konuşmacı olarak katıldığı konferansta, öğretim üyesi Dr. Karen Howells, “Ada Turizmi için Sürdürülebilir Girişimcilikte Akıllı Teknolojilerin Kullanılması” başlıklı bildiriyi sundu.

Konferansta “Akıllı Teknolojilerde Bilginin ve Yeniliğin Yönetimi” başlıklı özel oturumun katılımcı davetli olarak başkanlığını yürüten Prof. Dr. Mustafa Sağsan ise, Arş. Gör. Sıla Gürler ile birlikte hazırladıkları “Akıllı Örgütler Olarak Üniversiteler ve Yeşil Yenileşim Stratejisi: Kuzey Kıbrıs için Kuramsal Bir Çerçeve” başlıklı bildiriyi sundu.


Bilgi, Teknoloji ve Değişim Konuşuldu…
Güney Afrika, Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Avustralya’dan dört bildirinin yer aldığı özel oturumda, bilginin ve yeniliğin akıllı teknolojilerin kullanılmasıyla gerçekleştiği değişim ve yenilişim süreci tüm boyutlarıyla masaya yatırıldı. Prof. Dr. Sağsan tarafından sunulan “Akıllı Örgütler Olarak Üniversiteler ve Yeşil Yenileşim Stratejisi: Kuzey Kıbrıs için Kuramsal Bir Çerçeve” bildirisi de, yeni stratejik çevresel inovasyon olarak görülen bir konu olan yeşil yenilişim stratejisinin gündeme getirilmesini sağladı.

KKTC’nin Turizm Haritasını Paylaştı…
Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama Bölümü öğretim üyesi Dr. Karen Howells ise “Ada Turizmi için Sürdürülebilir Girişimcilikte Akıllı Teknolojilerin Kullanılması” başlıklı bildirisinde, ada turizminin sirkülasyonunu bir harita üzerinden göstererek, daha fazla girişimcinin adaya turizm yatırımı yapabilmesi için gerekli ipuçlarını katılımcılarla paylaştı. Özellikle ada turizminde sürdürülebilir bir girişimci profilinin akıllı teknolojilerde nasıl kullanılması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunan Dr. Howells, aynı zamanda uluslararası platformlarda tanınmayan KKTC’ni, istatistikler ve örnekler vererek tanıttı.

Küresel Platformda Bilimsel Kapasitesimizi Dünyaya Tanıtmak Önemli…
Bilginin önemli bir varlık haline geldiğini bu nedenle de bilginin üretim, değişim ve kullanım biçimlerinin dikkat ve özenle izlenerek yönetilmesinin önemli olduğunu ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sağsan, bu tür bilimsel konferanslarda yer alan bildirilerin içerdiği bilgiler bakımından önem arz ettiğini söyledi. Uluslararası etkinliklere katılarak bilgi paylaşımı yapmanın ve konferans bilgilerinin Web Of Science veri tabanında taranmasının hem Üniversite hem de ülkemizin tanıtımı açısından da önem arz ettiğini dile getiren Prof. Dr. Sağsan, farklı araştırma alanlarında yayın üreten Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan bilgilerin prestijli kaynaklar arasında yer aldığını belirtti.