Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2. Uluslararası & 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresinde Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 11 Aralık 2017, 13:49
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:45

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, öğretim üyesi Prof. Dr. Özge UZUN, Antalya’da düzenlenen 2. Uluslararası &10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresine (2nd International & 10th National Congress of Turkish Surgical and Operating RoomNurses) katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kongreye davetli konuşmacı olarak katılan Prof.Dr. Özge UZUN, “Basınç Yaralarının Bakımında Güncel Rehberlerin Önerileri” (Uptodate Guideline Recommendations in the Care of Pressure Sores) konusunda bir sunum yaptı. Ayrıca, Prof. Dr. Özge UZUN kongrede bir oturumda panel başkanlığı ve kongre bilimsel ödül değerlendirme kurulu üyesi olarak görev aldığı belirtildi.

Prof. Dr. Özge UZUN yaptığı konuşmada, basınç yaralarının bakımında güncel rehberlerde yer alan kanıta dayalı uygulama önerileri hakkında bilgi verdi.

Basınç Yaralarının Bakımında Güncel Rehberlerin Önerileri
Basınç yaralarının bakımı güncel rehberlerde yer alan en iyi uygulama önerileri doğrultusunda yapılmalı ve bakım bireye özgü olmalıdır. Basınç yarası olan birey ile ilk karşılaşmada, bireyin sağlık, tıbbi ve sosyal öyküsü standardize edilmiş bir bilgi toplama formu kullanılarak alınmalı, fizik muayenesi yapılmalıdır. Basınç yarası varlığında, ortaya çıkan cilt ve doku hasarının tanımlanmasına yardımcı olmak için bir basınç yarası/ülseri sınıflandırma sistemi kullanılmalı ve yaranın hangi evrede olduğu tespit edilmelidir. Yaranın fiziksel özellikleri değerlendirilmeli ve kaydedilmelidir. Basınç yarasının iyileşme süreci uygun ölçüm araçları ve dijital fotoğraflar kullanılarak izlenmelidir.

Basınç yaralarının bakımı ve tedavisi rehberlerinde yer alan diğer önemli uygulama önerileri ise şunlardır; basınç yaralarının serum fizyolojik ya da içilebilir musluk suyu ile temizlenmesi, enfeksiyon varlığında ise antimikrobiyal solüsyonların kullanılması; yara pansumanında yara yatağını nemli tutabilen yara örtülerinin kullanılması, ancak bakteri yükü ya da yarada akıntı varsa yaranın durumuna göre uygun pansuman kullanılması; yarada enfeksiyonu önlemek için aseptik tekniğe uygun yara bakımı yapılması, enfeksiyon gelişmişse tedavi edilmesi, yarada ağrının değerlendirilmesi ve giderilmesi; beslenmenin desteklenmesi; yaraya neden olan basıncın azaltılması için hastanın pozisyonunun en az iki saate bir değiştirilmesi ve hareketliliğin sağlanması, basınç azaltıcı destek yüzeylerin kullanılması; hastaya ve bakım verenlere yara izlemi ve bakımı konusunda eğitim verilmesidir.