Yakın Doğu Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünün Ürdün’ü Yeşillendirme Projesi Dünya Literatürüne Girdi…
Date Added: 01 Kasım 2019, 15:54
Last Updated Date:23 Kasım 2020, 16:31

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Abdel Fattah Al Masri’nin araştırmasını yürüttüğü, Ürdün’ün dört büyük kentini birleştiren “yeşil koridor” alanı planlama tezi, Web of Science (WOS) kategorisinde yer alan ‘European Journal of Sustainable Development” dergisinde yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, danışmanlıklarını Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özge Özden Fuller ile Öğretim Üyesi Dr. Can Kara’nın birlikte yaptığı Yüksek Lisans öğrencisi Abdel Fattah Al Masri’nin sürdürülebilir yaşam için yeşil koridor araştırma tezinin bilimsel makale olarak WOS kategorisinde yer alan ‘European Journal of Sustainable Development” dergisinde yayınlanarak dünya literatüründe yerini aldı.

Söz konusu çalışmada, 2018-2019 yılları arasında Ürdün’ün dört farklı şehrini mevcut doğal alanların ve kaynakların gözetilerek nasıl birbirleriyle bir yeşil bir koridorla birbirlerine bağlanabileceği analiz edilerek, söz konusu bölgede “yeşil koridor” oluşturulması projesi geliştirildi. Abdel Fattah Al Masri, bilimsel araştırma projesi kapsamında ülkesinden almış olduğu veri desteği ile haritalar üzerinde GIS programı kullanarak veri analizi gerçekleştirdi. Haritaların analizi konusunda Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Şehir Planlama Uzmanı Dr. Can Kara’dan konuyla ilgili destek de alan Almasri, bölgedeki yeşil alanların ve Özel Çevre Koruma Alanları’nın önemi, doğal su kaynaklarının, dere yataklarının önemi, kırsal planlama ve doğal yaşam habitatlarının korunmasına ilişkin konularda ise Prof. Dr. Özge Özden Fuller’den destek aldı.


Yeşil Alan ve Doğal Kaynakların Korunmasını Sağlamayı Düşündük…
Yürütülen bilimsel çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özge Özden Fuller, araştırmada Ürdün'ün dört farklı şehrin mevcut doğal alanların ve kaynakların gözetilerek nasıl birbirleriyle bir yeşil bir koridorla birbirlerine bağlanabileceğini analiz ederek, söz konusu bölgede “yeşil koridor” önerisinde bulunduklarını söyledi.

Prof. Dr. Fuller, “Söz konusu önerilen “yeşil koridor” alanı hem doğal alanlarda yaşayan yaban hayatına olumlu etkide bulunacak, hem de uzun dönemde kentlerde yaşayan insanların etrafını çevreleyen yeşil alanların ve doğal kaynakların korunabilmesine olanak sağlayacak” dedi. Kentsel alanların genişlemesi, çevresel ve ekonomik sorunların çoğalmasına neden olurken aynı zamanda yeşil alanların kaybına da neden olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Fuller, kentleşmenin önemli habitat alanlarını diğer habitatlardan izole ederek, ekolojik olarak bölgesel parçalanmayı artırdığını, yeşil bir koridorun parçalanmış habitatları birbirine bağlayabileceğini belirtti.


Ürdün’ün Kuzey Batı Kısmı İncelendi…
Prof. Dr. Fuller, Ürdün'ün kuzey batısındaki dört şehirde yeşil bir koridorun analizinde makale incelemeleri, veri toplama, CBS, Ürdün bakanlıklarından elde edilen gözlemler ve haritalar kullanıldığını belirterek, araştırmanın Al-Salt ve Kuzey Amman'ın biyolojik çeşitliliği ve koruma bölgelerinde bağlantı kurmak için, Ajloun Orman Koruma Alanı ve Dibben Orman Koruma Alanı gibi koruma altındaki alanlardaki biyocoğrafik alanların, ekoturizm alanlarının ve çeşitli bitki örtüsünün kapsamlı bir planlamasını içerdiğini kaydetti.

Araştırmanın Ürdün'de sürdürülebilir bir şehir yaklaşımı olarak yeşil bir koridor uygulamasının ekolojik, çevresel ve ekonomik etkilerini tartışıldığını, başka bir deyişle, bu çalışmanın amacının Ürdün'de doğayı ve çevreyi iyileştirmek için yeşil alan bölgelerini ve yeşil koridor eksenlerini analiz ederek sürdürülebilir bir öneri sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özge Özden Fuller, “Bu teklifin, kentsel alanları, Jerash ve Ajloun'daki koruma alanlarını Al-Salt ve Amman'ın kuzeyine bağlayan yeşil koridorun oluşturulmasıyla uyumlu hale getiriyor. Böyle yeşil bir koridor, ekonomik gücü artırabilecek ve vatandaşların daha ekolojik bir kentsel ortamda yaşaması için iş fırsatlarını artırabilecek yerel ve uluslararası turizmin artmasına neden olabilecektir” dedi.

Ürdünlü Öğrenci Bulgularını Ülkesindeki Yerel Yönetimle Paylaştı…
Yüksek Lisans eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamlayan Ürdün’lü öğrenci Abdelfattah Almasri’nin, ülkesine dönünce bilimsel tez çalışmasını içeren projeyi Ürdün Şehir Planlama Bakanlığı'na sunduğu da kaydedildi.