Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yücel Yazgın’ın “Güzel Yazı Teknikleri” İsimli Kitabı Yayımlandı…
Eklenme Tarihi: 17 Ağustos 2018, 16:47
Son Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020, 14:27

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Dr.Yücel Yazgın’ın yazarlığını yaptığı “Güzel Yazı Teknikleri” isimli kitap yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, eğitimciler, sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarına yönelik olarak hazırlanan kitapta, farklı yazı karakterlerinin harf şekilleri ile öğretimde hangi sıralamaya uyularak öğretilecekleri yönünde bilgilerin sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Kitapta, becerinin artan bir şekilde önem kazandığı günümüzde bilgi akışı ve iletişim aracı olması yanında “Yeni Nesillere Beceri Kazandırma” ile “Yazı Öğretiminin” önemine dikkat çekiliyor.

Kitapla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Yücel Yazgın, kitabın eğitim camiasına yapacağı katkı yanında, veliler için de bir danışma kılavuzu olmasını umut ettiğini söyledi. Ayrıca yazı öğretiminin, sadece bilgi akışı sağlayan bir araç olmadığını, insanın yaşamında çok farklı yönlerdeki gelişimine katkısı olan bir süreç olduğunu ifade etti.

Bireylerin, Yaş ve Kas Gelişimine Uygun Bilimsel Yazı Öğretimi Planlaması Önem Taşıyor…
Dr. Yazgın açıklamasında şu sözlere de yer verdi: “Anadil öğretiminin en önemli unsuru olan yazı, sanatsal yönü ile de çok yönlü ve birçok yeteneğin geliştirilmesinde önemli bir etkendir. Bireylerin gelişiminde, dikkat, özen, disiplin, kurallara saygı, beceri, planlama, zevk ve estetik değerler geliştirme gibi tutum ve davranışların kazanılmasında yazı öğretimi önem arzetmektedir. Yazı, bireye özgü bir yansıma olduğu için özgünlüktür. Sadece bilgi akışını sağlayan bir iletişim aracına indirgenemez, indirgenmemelidir.” Bu bağlamda bireylerin, yaş ve kas gelişimine uygun bilimsel bir yazı öğretimi planlaması çok önemlidir. Kitap buna hizmet edecek teori ve uygulama örnekleri ile tasarlanmıştır.”