Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Kıbrıs Türk Toplumunun Güzel Sanatlara Bakışını Ortaya Çıkardığı Çalışmaları Education Sciences Dergisinde Yer Aldı…
Eklenme Tarihi: 11 Temmuz 2018, 13:08
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 09:16

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut’un kaleme almış olduğu “Güzel Sanatlar Eğitimi Alan Ögrencilerin Mesleklerine İlişkin Görüşleri ve Gelecekten Beklentileri” isimli çalışmaları Web of Science’ta taranan Education Sciences dergisinde yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğüne Education Sciences dergisinde yayınlanan çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde güzel sanatlar üzerine eğitim alan öğrencilerin mesleklerine ilişkin düşünceler üzerine dikkate değer sonuçlar ortaya çıktığını belirttiler.

Konuyla ilgili olarak şunlar kaydedildi: “Bilindiği gibi sanat bir toplumu gerçek manada besleyen, geliştiren ve ileriye taşıyan bir olgudur. Sanat eğitiminin iyileştirilmesi öncelikle bu alandaki sorunların, beklentilerin tespitine ve anlaşılmasına bağlıdır. Bu anlamda, verilen cevaplara bakıldığında amaca hizmet edebilecek önemli sonuçlar edinildiği söylenebilir.”

"Kıbrıs Türk Toplumu Sanat Algısıyla İlgili Olumsuz Düşüncelere Sahip"
Çalışmadan elde edilen verilerin bütününe bakıldığında öğrencilerin çoğunluğunun, aldıkları sanat eğitimiyle ilgili olumlu düşünceler taşıdıkları, sanatın geliştirilmesiyle ilgili ortak fikirleri paylaştıkları görülüyor. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toplumunun sanat algısıyla ilgili olumsuz düşüncelere de sahip oldukları söylenebilir. Çıkan sonuçlar dikkate alındığında verilen sanat eğitiminden memnun olmayan öğrencilerin de bulunduğu, ayrıca sanatla hiç alakası olmayan bazı çocukların da farklı nedenlerle eğitimlerini bu okullarda sürdürdükleri görüldü.

Toplum, Sanatı Gereksiz Bir Şey ve Lükse Kaçan Zengin İşi Bir Uğraş Olarak Değerlendiriyor…
Dünyada 2001 yılından bu yana tam anlamıyla kullanılan STEM terimi; Kuzey Kıbrıs’ın eğitimsel, sosyal, kültürel ve politik olarak en fazla ve en yakın ilişki içinde olduğu Türkiye’de az da olsa desteklenmeye ve uygulanmaya başlanmıştır. STEM eğitimine bağlı olarak geliştirilen STEAM eğitimi de gelişmiş ülkelerde uygulanmaktadır. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğe ek olarak sanatın da bu yaratıcı ve problem çözmeye dayalı eğitim modeline dayalı olduğu STEAM eğitimi, özellikle sanat eğitiminin ve sanatın önemini daha da iyi ortaya koymaktadır. Kuzey Kıbrıs’ta da özellikle aile baskısıyla sanat okumayı seçen ve sanat eğitimi aldıktan sonra çalışacak iş bulamayacağından korkan gençler STEAM modelli bir devlet eğitim politikasıyla bu korkularından arınacaktır. Bununla birilikte söz konusu eğitim modeli sayesinde sanatın da diğer disiplinler kadar inovatif ve ekonomik etkisinin olabileceği görülecektir. Çünkü yeni yüzyılda devletler ancak bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik dalları arasındaki disiplinler arası işbirliğinin avantajlarını kullanarak inovatif bir hayat tarzını belirleyerek ekonomik-politik özgürlüklerini ve gelişmelerini koruyabilecekler. Bu anlamda gelişmekte olan ülkelerde sanatın ne kadar önemli olduğunun farkına varılarak küçümsenmesinin önüne geçilecek ve sanat eğitimine daha fazla önem verilecek. Örneğin bu çalışmada bazı öğrencilerin görüşlerine göre toplum, sanatı gereksiz bir şey ve lükse kaçan zengin işi bir uğraş olarak değerlendiriyor. Bu aslında geçmişten itibaren devletin sanatı yeterince desteklememesi ve toplumu bilinçlendirmemesiyle birebir alakalıdır.

İnsanlar Sanatın Önemi ve Sanat Eğitimi Konusunda Bilinçlendirilmeli…
Buradan hareketle Kıbrıs Türk sanat eğitimi politikalarının gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesinin gerekliliği açık ve ortadadır. Bu alanda öğrenimini sürdüren öğrenciler, sanat eğitiminin önemi konusunda daha fazla bilinçlendirilmelidir. Sanat okullarında daha fazla teorik bilgi verilmeli ve öğrencilerin eğitim aldıkları alanlarda çok daha fazla uygulama yapmaları sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı diğer okulların farklı kademelerine de sanatla ilgili dersler konularak, öğrencilerin sanata karşı duyarlılığı arttırılmalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan insanlar sanatın önemi ve sanat eğitimi konusunda bilinçlendirilmelidir.