Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Kıbrıs Barış Harekatı Döneminde Aşkı Konu Alan Çalışmaları Web Of Science’ta İndekslenen Dergide Yayınlandı…
Eklenme Tarihi: 18 Haziran 2020, 13:49
Son Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020, 15:52


Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç. Dr. Burak Gökbulut ve Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunlarından İsmail Tamer’in hazırladığı “Ahmet Gazioğlu’nun Kıbrıs’ta Aşk ve Savaş Adlı Romanına 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’nın Yansıması” isimli makale; ULAKBİM, MLA, Asos ve Web of Science gibi ulusal ve uluslararası indekslerce taranan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dergisinde yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, Kıbrıs Türk edebiyatına, sosyolojiye ve tarihe de kaynaklık edebilecek önemli bir eser olarak ortaya konan “Kıbrıs’ta Aşk ve Savaş” romanında, Yunanistan ve Rum yönetiminin gerçekleştirdiği acımasız katliamların hangi boyutlara ulaştığı, bir insanlık ayıbı olarak ortaya koyuluyor. Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’nı Aral ile sevgilisi Tanya’nın büyük aşkı çerçevesinde, tüm gerçekliğiyle ve canlılığıyla okuyucularına sunan roman, Kıbrıs Türkleri arasında da millî şuurun gelişmesine katkıda bulunuyor.

Rumların sözü edilen yıllarda gerçekleştirdikleri eylemlerin, Kıbrıs Türk halkına yansımalarını ana kahramanlar Aral ve Tanya çerçevesinde tüm ayrıntısıyla ve gerçekliğiyle sunulan eserde, özellikle Kıbrıs Türk Barış Harekâtının gerçekleşmesini sağlayan sebepler ve hemen arkasından gelen huzur ortamı objektif bir şekilde değerlendirildi.

1955’li Yıllardan İtibaren Kıbrıs Türk Edebiyatı Özellikle Genellikle Milliyetçi Çizgide Verilen Eserlerle Dikkat Çekti...
Kıbrıs Türk edebiyatının özellikle 1955’li yıllardan itibaren genellikle milliyetçi çizgide verilen eserlerle dikkat çektiğine değinilen makalede, bu yıllarda, Özker Yaşın, Urkiye Mine Balman, Oktay Öksüzoğlu, Süleyman Uluçamgil ve Ahmet Gazioğlu gibi isimlerin yazdıkları eserlerle millî şuuru canlı tutmaya çalışıldığından söz edildi.

Türkiye Dünyaya Bir Barış Ve Demokrasi Örneği Sundu...
Anavatan Türkiye’nin, Kıbrıs adasında kandaşlarının varlığı ve güvenliği için giriştiği Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’nı hiçbir dünya ülkesinin karşı koyamayacağı birçok haklı sebeple gerçekleştirildiğine vurgu yapılan makalede, Yunanistan ve Rum yönetimi, Megali İdea ve ENOSİS gibi şovenist fikirlerle, yıllarca Kıbrıs adasında Türk varlığını ve kimliğini tehlikeye sokmuş ve birçok Türk’ü bu fikir akımlarının yarattığı kirli eylemlerle katletme yoluna gidildiği anlatıldı. Bu insanlık dışı katliamlara Türk milletinin cevabı, benliğinde yatan demokrasi inancıyla ilk olarak diplomatik çerçevelerde olduğu ancak aklını terörizmle bulandıran ve bu amacından sapmayan ülkelere, amaçlarının boş bir hayal olduğunu askerȋ müdahale ile göstermek zorunda kaldığı ifade edilen makalede, Yunanistan’ın Türklere karşı giriştiği, İzmir’in işgali ve Kıbrıs’ın ilhȃkı gibi meseleler, Türk’ün azmi, cesareti ve haklılığıyla amacına ulaşamadığı kaydedildi.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk Barış Harekâtı ile Yunan ve Rumlara, Yunan Helenizm’inin boş bir hayal olduğunu kesin olarak gösterdiği ve Kıbrıs adasında barışı, huzuru, demokrasiyi getirerek Türk kimliğini ve varlığını koruduğu kaydedilen makalede, Türkiye’nin bu harekâtla dünyaya bir barış ve demokrasi örneği sunduğu, bu örneğini de Yunanistan’da ve Kıbrıs’ta cuntacıların devrilip demokratik bir yönetimin ve en önemlisi de bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayarak somutlaştırdığı okuyuca aktarıldı.