Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Çalışmaları Web of Science ve Scopus’ta Taranan Education Sciences Dergisinde Yerini Aldı…

Also available in: English

Eklenme Tarihi: 16 Haziran 2019, Pazar, 22:57
Son düzenleme: 17 Haziran 2019, Pazartesi, 09:45

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Çalışmaları Web of Science ve Scopus’ta Taranan Education Sciences Dergisinde Yerini Aldı…

Kıbrıs’taki Üniversitelerin, Eğitimde Çok Kültürlülüğü ve Kapsayıcılığı Ele Alındı
Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin kaleme almış olduğu “Kuzey Kıbrıs Üniversitelerinde Öğrenim Gören Türk ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Çok Kültürlü ve Kapsayıcı/Entegre Eğitim Ortamlarına Yönelik Görüş ve Beklentileri”isimli çalışmaları Web of Science ve Scopus’ta taranan Education Sciences dergisinde yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç. Dr. Burak Gökbulut ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esra Karabacak’ınEducation Sciences dergisinde yayınlanan çalışması, özellikle Kıbrıs’taki üniversitelerin, eğitimde çok kültürlülüğü ve kapsayıcılığı ele alma konusunda hangi noktada olduklarını içeriyor.

Araştırmanın özellikle Kıbrıs gibi küçük ada ülkelerinde çok kültürlü kapsayıcı/entegre eğitim ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağı kaydedildi. Araştırmanın sonuçlarına göre, Kuzey Kıbrıs’ta çok kültürlü ve kapsayıcı/ entegre eğitimin daha ileriye götürülmesi için birtakım hususlara önem verilmesi gerektiği görülüyor. Kıbrıs’taki okullarda eğitim alan yabancı ve Türk öğrenciler üzerine yapılan araştırmada, Avrupa ülkelerinde ve üniversitelerinde bu konuda çıkarılan yasalar ile yönetmeliklerin dikkate alınarak uygulanabilir olanlarının Kıbrıs’ta hayata geçirilmesi dikkate alındı.Bu yasaların ve yönetmeliklerin hayata geçirilmesinde hem hükümetle hem de üniversite yönetimleriyle işbirliği içerisinde çalışmalarının şart olduğu vurgulanan çalışmada, ayrıca Kuzey Kıbrıs’ta özellikle çok kültürlülük üzerine çok az bilimsel çalışma yapıldığı görüldü.

Çok Kültürlü Eğitimin Geliştirilmesi Gerekiyor…
Kuzey Kıbrıs’ta çok kültürlü eğitimin daha ileriye götürülebilmesi için akademisyenlerin de bu yönde teşvik edilmeleri gerektiği, bununla birlikte çok kültürlü ve kapsayıcı/entegre eğitim ortamlarıyla ilgili üniversitelerde var olan birtakım sıkıntıların ortadan kaldırılabilmesi için öncelikle öğretmenlere ve öğretmen adaylarına gerekli eğitimin verilmesinin şart olduğu ve öğretmenler ile öğretmen adaylarına farklı kültürlerden gelen ayrıca farklı sosyal özelliklere sahip öğrencilere yönelik öğrenme ortamlarının tasarlanması için gerekli olan beceriler kazandırılması gerektiğinin altı çizildi.

Farklı Kültürlerin ve Sosyal Grupların Birbirini Daha İyi Tanıması İçin Adımlar Atılmalı…
Ayrıca üniversitelerde farklı kültürlerin ve sosyal grupların birbirini daha iyi tanıması ve kaynaşması bakımından sosyal, sportif ve akademik aktivitelere önem verilmesi gerekliliğine de dikkat çekilen araştırmada, yine üniversitelere kayıt yapan öğrencilerin ortama hızlı adaptesi için etkin oryantasyon günlerine önem verilmesi, böylece öğrencilerin ortama daha hızlı alışarak kültürlerini daha rahat yaşamalarının sağlanması gerektiği kaydedildi.