Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Çalışmaları The Turkish Online Journal Of Educational Technology (TOJET) Dergisinde
Eklenme Tarihi: 16 Aralık 2017, 12:30
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:40

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Mustafa Yeniasır ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut’un yayınlamış olduğu “Türk ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınav Kavramına İlişkin Metaforlarının Karşılaştırılması” isimli makale SCOPUS, EBSCO, ERIC, EDUCATION RESEARCH INDEX gibi uluslararası indekslerce taranan The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) dergisinde yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, YDÜ Öğretim üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut çalışmaları ile ilgili ortak açıklamada bulundular.

Açıklamada: “Türk eğitim sisteminde ilköğretimle başlayıp ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans ve doktorayla devam eden eğitim hayatı boyunca öğrencilerin en çok üzerinde durdukları ve hayatlarının bir parçası olan sınav kavramı, onlar için vazgeçilmez bir önem arz etmektedir. Hayat boyunca alınan eğitimin bütün aşamalarında etkili bir şekilde yer alan sınavlar birçok öğrenci için genellikle zor ve kaygı verici bir kavram olarak görülür. Yapılan çeşitli çalışmalarda bu durum ortaya konmaya çalışılmıştır. Sınav, temel olarak eğitim programı ve uygulayıcılar tarafından belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasını amaçlar. Bir başka deyişle hedef ve kazanımlar arasındaki ilişkileri belirlemek için kullanılan temel bir araçtır.

Araştırmada, Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin sınav kavramına ilişkin metaforları arasında bir fark olup olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır:

Türk Öğrenciler “Eğitim Ve Sınav Sistemi” Yabancı Öğrenciler “Sınavla İlgili Duygular” Üzerinde Yoğunlaşıyorlar

Türk öğrencilerin üzerinde en fazla yoğunlaştığı kategorinin “Eğitim ve Sınav Sistemi” (%29.03), yabancı öğrencilerin üzerinde en fazla yoğunlaştığı kategorinin ise “Sınavla İlgili Duygular” (%29.21) olduğu görülmüştür. Metaforların meydana getirdiği kavramsal kategorilere baktığımız zaman bunların 7 farklı başlıkta toplandığını görmekteyiz: Ölçme ve değerlendirme eylemi, İnanca ve dine bağlı kavramlar, Olumsuz eleştiri, Hayat ve yaşam, Hedefe varma & sonuç elde etme, Sınavla ilgili duygular, Eğitim ve sınav sistemi. Yabancı öğrencilerin 29.21, Türk öğrencilerinse %25.80 gibi yüksek bir oranda üzerinde durdukları sınavla ilgili duygular stres, kaygı, sıkıntı ve heyecandır. Bu da çalışmaya katılan öğrenciler için sınavın “olumsuz” duyguları yansıttığı sonucunu vermektedir. Karaşahinoğlu (2015) araştırmasında bu çalışmada elde edilen sonuçlara benzer olarak öğrencilerin sınav kavramını ölçme ve değerlendirmeyle kaygı olarak tanımladıklarını bulmuştur. Ancak söz konusu çalışmada, bu araştırmadan farklı olarak bazı değişik kategoriler ortaya çıkmıştır. Örneğin; geribildirim, rekabet, tehdit ve eğlence bu kategorilerden bazılarıdır.

Türk öğrencilerin eğitim sistemi ile ilgili eleştirilerine baktığımız zaman da sınavın olumsuz yönlerine odaklanıldığını rahatlıkla görebiliriz. Paris, Lawton, Turner ve Roth’un (1991) araştırmasında da öğrenciler eğitim sistemini ve özellikle sınavı olumsuz bir şekilde önemsiz bulduklarını ifade etmişlerdir. Yabancı öğrencilerde sistemle ilgili üzerinde durulan belirgin bir problemin olmadığını görmekteyiz. Her iki grubun kötü kavramlar ve unsurlar kategorisinde diğer kategorilerin tümünden daha karamsar ve olumsuz kavramlara yer verildiğini görmekteyiz. Çalışmanın bütününü dikkate alıp Türk öğrencilerin metaforlarının tümüne baktığımızda zihnimizde; sınavın bozuk bir eğitim sistemi içinde verilen bilgileri ölçmeye yarayan, kaygı-stres kaynağı olan, hayat gibi zorluklar, sıkıntılar ve gereklilikleri barındıran ve belirli hedeflere varmaya yarayan bir kavram belirmektedir. Yabancı öğrencilerin metaforlarının tümüne baktığımızda ise zihnimizde öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini ölçmeye yarayan, aynı zamanda kaygı ve stres kaynağı olan bir kavram belirmektedir. Yabancı ve Türk öğrencilerin sınav kaygılarının fazlalığı dikkate alındığında eğitim sistemlerinde sınavlara yönelik kalite arttırma çalışmalarının bir an önce başlamasının şart olduğu görülmektedir. Bununla birlikte sınav kaygısı ve korkusunun önüne geçilmesi için öğrencilerin psikolojik danışmanlardan yardım almaları sağlanmalı ve genel olarak eğitim politikaları gözden geçirilmelidir.”