Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yeni Yayın; “Geleneksel Oyunlar ve Kazanılan Sosyo-Kültürel Değerler…”
Eklenme Tarihi: 01 Ocak 2020, 17:01
Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 16:01

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut’un hazırlamış olduğu “Geleneksel Çocuk Oyunları Aracılığıyla Okul Öncesi Çocuklara Kazandırılan Sosyo-Kültürel Değerler” isimli makalesi uluslararası indekslerde taranan “Journal For Educators, Teachers and Trainers” isimli dergide yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğünden verilen bilgide, Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut’un yürüttüğü çalışmalar sonucunda, çocukların saygı, yardımlaşma, nezaket, iyilik, cesaret, sevgi, korunma, dürüstlük, bağışlayıcı olma, çevreye saygı, sabır, kurallara uyma gibi birçok önemli değerin geleneksel oyunlar aracılığı ile kazandıkları veya pekiştirdikleri görüldüğü belirtildi.

Geleneksel çocuk oyunları aracılığıyla okul öncesi çocuklara kazandırılan değerlerin tespit edilmeye çalışıldığı araştırmada ilginç sonuçlara ulaşıldığını ifade eden öğretim üyeleri Doç. Dr. Yeniasır ile Doç. Dr. Gökbulut, yaptıkları görüşmelerde çocukların bilgisayar, tablet, telefon oyunlarının çok yaygınlaştığını ve bu sanal oyunlarla çok fazla zaman geçirdiklerinden dolayı geleneksel oyunlara yeterince zaman ayıramadıklarını söylediklerini kaydettiler.

Çocuklar Geleneksel Oyunlardan Çok Sanal Oyunlarla Zaman Geçiriyor…
Geleneksel oyunların hem milli kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasında hem de toplumsal yaşamın bir gerekliliği olan belli değerlerin küçük yaşlarda çocuklara kazandırılmasında son derece büyük önem arz ettiğine dikkat çeken öğretim elemanları, eğitimciler tarafından bir öğrenme sanatı olarak değerlendirilen oyunların çocuğun toplumsal yaşama ayak uydurmasında, özetle sosyalleşmesinde en etkin araçlardan biri olduğunu belirtti.

Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte bireyi yalnızlığa iten sanal oyunların, çocukların hayatında önemli bir yer edindiğini ve toplumsal yaşamın gerekli kurallarını küçük yaştan itibaren öğreten geleneksel oyunların unutulmaya yüz tuttuğunu anlatan öğretim elemanları, bu noktada ailelere ve öğretmenlere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Doç. Dr. Yeniasır ile Doç. Dr. Gökbulut, “Aileler ve öğretmenler çocukların, bilgisayar, tablet, telefon oyunları ile daha az zaman geçirmeleri için dikkatli davranmalı ve çocukları daha çok eğitsel özellikler taşıyan geleneksel oyunlara yönlendirmelidirler. Bu sayede hem çocuklarının gelecekte mutlu bir yaşam sürmeleri için gerekli altyapıyı hazırlayacaklar hem de kültürel yok oluşun önüne geçeceklerdir” ifadesini kullandı.