Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Lund Üniversitesinde Uluslararası Atölye Çalışması Düzenlediler…
Eklenme Tarihi: 13 Nisan 2019, 13:02
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 15:11

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Nur Köprülü ve Yrd. Doç. Dr. Assel Tutumlu İsveç’te faaliyet gösteren Lund Üniversitesinde “Yeni Otoriteryanizmde Yeni Olan Nedir” temalı uluslararası bir atölye çalışması düzenlendiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, dünyanın farklı üniversitelerinden davet edilen akademisyen ve araştırmacıların yer aldığı atölye çalışması, değişen küresel ölçekte günümüz otoriteryanizm tartışmalarını farklı bölge örnekleri üzerinden kuramsal bir bakış açısı ile analiz etmek ve özellikle sadece Güney yarımküredeki otoriter rejimleri değil, ayrıca Kuzey yarımkürede yer alan Doğu/ Batı Avrupa ve ABD’de son yıllarda ivme kazanan yeni popülist ve aşırı sağa kayan yönetim şekillerini masaya yatırmak amacıyla düzenlendi.

İki gün süren atölye çalışmasının açılış konuşmalarını Dr. Assel Tutumlu, Dr. Nur Köprülü ve Dublin City Üniversitesinden Dr. Paola Rivetti yaptı. Dr. Assel Tutumlu, Otoriteryanizm Çalışmalarında Kuramsal Tartışmalar”; Nur Köprülü, Otoriteryanizm Çalışmalarına Tarihsel Bir Bakış”, Paola Rivetti ise “Otoriter ve Demokratik Yönetim Sistemlerinin Yakınlaşması” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.

Atöyle çalışmasını düzenleyen Dr. Tutumlu ve Dr. Köprülü ayrıca bölge odaklı panellerde kendi uzmanlık alanları olan Avrasya ve Orta Doğu çalışmalarına ilişkin tebliğlerini sundular. Tutumlu konuşmasında, Liberalizm, Otoriteryanizm ve Kazakistan örneğini ortaya koyarken; Köprülü ise Arap Ayaklanmaları öncesi ve sonrasında bölgeye ilişkin devlet yapılanması ve rejim tartışmalarını irdeledi.


Dünyanın Farklı Yerlerinden Araştırmacı ve Akademisyenler Bir Araya Geldi…
Yakın Doğulu öğretim üyeleri tarafından düzenlenen uluslararası atölye çalışması, Lund Üniversitesi, Hukuk Sosyolojisi Bölümü ev sahipliğinde 11 farklı panelden oluşarak dünyanın birçok bölgesinden akademik çalışmalar yürüten araştırmacıları ve öğretim üyelerini bir araya getirdi. ABD, Kanada, İskoçya, Porto Riko, Romanya, Rusya, Sırbistan, Özbekistan ve Tunus’tan gelen katılımcılar kendi alanlarındaki çalışmaları ve yayınları ile tartışmalara düşünsel zenginlik kattılar.

Uluslararası Bir Yayına Dönüştürülmek Hedefleniyor…
Dr. Assel Tutmlu ve Dr. Nur Köprülü, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler yazınındaki otoriteryanizm çalışmalarına yeni bir tanım ve kavramsallaştırma ihtiyacı içerisinde olduklarını ifade ederek, söz konusu atölye çalışmasını bu konuyu farklı alanlar ve disiplinlerde çalışmalar yürüten akademisyenlerle birlikte irdelemek istediklerini kaydettiler.


Otoriter rejimlerin günümüze dek demokratikleşme tanımı ve kavramsallaştırmaları ile mukayese edildiğine dikkat çeken öğretim görevlileri, özellikle Schumpeter ve Dahl’in minimalist ve maksimalist demokrasi tanımlarından yola çıkılarak, otoriter rejimlerin ortaya çıkışında ve pekiştirilmesinde demokratikleşme ve modernizasyon teorilerinin baskın bir konumda olduğunu ifade ettiler. Gerçekleştirilen atölye çalışmasının bu kavrama ve akademik tartışmalara yeni bir yön vermesi amacıyla yola çıktıklarına vurgu yapan öğretim elemanları, özellikle Latin Amerika, Orta Doğu & Kuzey Afrika ve hatta Batı’daki otoriter/ yarı-otoriter/ yumuşak otoriteryanizm gibi tanımlanabilen rejimlerin yeni bir analitik ve kuramsal çerçeveye ihtiyaç duyduğunu ve yeni kavramsallaştırmalara ışık tutacak bu çalışmayı uluslararası bir yayına dönüştürmeyi hedeflediklerini de ifade ettiler.