Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Kıbrıs Türk Edebiyatında Öykü ve Romanın Gelişimini Değerlendirdi…
Eklenme Tarihi: 30 Aralık 2019, 13:29
Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 16:01

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, “Tarihsel Süreç İçerisinde Kıbrıs Türk Edebiyatında Öykü ve Romanın Durumu ve Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme” isimli makale yazarak, Kıbrıs Türk edebiyatında romanın nicel ve nitel özelliklerini anlattı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yeniasır ile Doç. Dr. Gökbulut’un hazırladığı makale, Elazığ’da düzenli olarak yayınlanan kültür sanat dergisi “Bizim Külliye”de yayınlandı.

Kıbrıs Türk edebiyatında, roman ve öykü türlerinin geçmişe oranla epeyce yol aldığı ifade edilen söz konusu çalışmada, millî romanların yanında barış, kardeşlik gibi evrensel temaların işlendiği romanların görüldüğü, gerçekçi, toplumcu gerçekçi, postmodern, fantastik, polisiye gibi romanlar yazıldığı belirtildi.

Kıbrıs Türk Romanı ve Öyküsünün Geliştirilmesi için Önlemler Gerekiyor…
Kıbrıs Türk edebiyatında romanın nicel olarak da özellikle 2000’li yıllardan sonra roman sayısında belirgin bir artışın olduğu görüldüğü ifade edilen çalışmada, Roman yazarları arasında ilk akla gelen isimlerin Hikmet Afif Mapolar, Özker Yaşın, İsmail Bozkurt, Bekir Kara, Özden Selenge ve Serpil Yalçın olduğu kaydedildi.

Kıbrıs Türk romanının nitel olarak belirli eksiklikleri barındırdığına yer verilen çalışmada, Kıbrıs Türk romanının bugüne kadar edebiyat bilimi açısından yeterince ele alınmadığı, roman üzerine yeterli çalışmanın yapılmamış olması nedeniyle Kıbrıs Türk edebiyatında büyük bir boşluk meydana geldiği ifade edildi. Eski basım romanların topluma yeniden kazandırılması yönünde daha çok çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yapılarak, bu çalışmaların Kıbrıs Türk roman geleneğinin geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayacağı anlatıldı. Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Türk insanının aynası olacak roman ve öykünün gelişmesi için koruyucu, destekleyici ve özendirici önlemlere ihtiyaç bulunduğuna değinilen çalışmada, öykü üzerine yapılan çalışmaların hemen hemen yok denecek kadar az olduğundan söz edildi. Yürütülen çalışmaya ilişkin şunlar kaydedildi: “Kıbrıs’a özgülük, öykü türünde oldukça belirgindir. Çünkü öykücüler hep Kıbrıs olgusuna bağlı kalmışlardır; günlük yaşamı, sade insanları edebiyata almışlardır. Kıbrıs Türk edebiyatının özellikle öykü ve roman sanatları bakımından oluşumu-gelişimi incelediğinde, olumlu bir yolda olduğu gözlemlenebilir. Bu sanat alanlarında eserler veren yazarlar diliyle, üslubuyla ve ruhuyla ulusal bir Kıbrıs Türk edebiyatı yaratmaya, geliştirmeye ve yaşatmaya çalıştılar.”