Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Dönemlerine Işık Tutmuş Yazarların Eserlerini Konu Alan Çalışmalarını, Üç Farklı Uluslararası Dergide Yayımladı
Eklenme Tarihi: 11 Ekim 2022, 14:26
Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022, 16:30


Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut’un, Kemalettin Tuğcu, Özker Yaşın ve Havva Tekin’in kitaplarını irdelediği makaleleri üç farklı uluslararası dergide yayımladı. “Hikaye Haritası Yöntemi ile Kemalettin Tuğcu Öykülerinin İncelenmesi”, “Eleştirel Bakış Açısıyla Özker Yaşın’ın ‘Girne’den Yol Bağladık’ Romanını Yeniden Okumak” ile “Yapısal ve Eğitsel Özellikleri Açısından ‘Yeşil Ada’nın Çocukları’ Romanının İncelenmesi” isimli makaleler ulusal ve uluslararası indekslerde taranan “Sosyal Bilimler Dergisi”, “TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi” ve “Uluslararası Sosyal Bilimler” dergilerinde yayımlandı.

Kemalettin Tuğcu öyküleri, Türkçe’nin daha kolay öğrenilmesini sağlıyor
Öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, Kemalettin Tuğcu’nun 12-14 yaşlarındaki çocuklar için yazdığı öyküleri, “Hikaye Haritası Yöntemi” ile çözümledi. Doç. Dr. Yeniasır ve Gökbulut, çalışmalarında Tuğcu’nun öykülerinin, Türkçe’nin çocuklara daha kolay öğretilmesinde önemli bir fayda sağladığı tespitini yapıyor. Hikaye haritası yöntemiyle okunduğunda çocuk okuyucular; gereksiz ayrıntıları daha kolay fark ederek, öyküyü anımsama, kendine göre yeniden düzenleme, belli fikirleri ortaya koyarak anlamlandırmada etkin bir rol üstlenebiliyor.

Özker Yaşın, milli bilinci uyanık tutma çabası ile dikkat çekiyor
Özker Yaşın’ın “Girne’den Yol Bağladık” romanı ile ilgili inceleme makalesi kaleme alan Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, Kıbrıslı Türk yazar Özker Yaşın’ın eserinin milli bilinci uyanık tutmaya çalışması; çocuklara, gençlere ve genel olarak Kıbrıs Türk toplumuna birtakım ahlaki değerleri kazandırmayı öncelemesiyle beraber zengin fikir yapısıyla da dikkat çektiği vurgusu yapıyor.

Yeşil Ada’nın Çocukları çocuklara ilham veriyor
“Yeşil Ada’nın Çocukları” romanını da inceleyen akademisyenler, eserin Türk ve Rum toplumlarının bireysel ve toplumsal düzeyde yaşadığı çatışmalara odaklandığını söylüyor. Eserin ana teması ise bu çatışmaya karşı geliştirilen arkadaşlık ve dostluk teması. Türkler ve Rumlar arasında yaşanan çetin mücadelelere karşın Cengiz ve Yorgo’nun dostluğu ve sevgisi romanı okuyan çocuklara ilham veriyor.