Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat GÜNSEL’in Basın Duyurusu
Eklenme Tarihi: 06 Mart 2017, 15:48
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 16:54
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL: “50 Yıllık Hayal, 8 Yıllık Çalışma Sonucunda “GÜNSEL”le Gerçek Oldu”

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu başarısının birbirini bütünleyen iki önemli yönü bulunduğu âşikârdır.

Öncelikle, Türkiye’nin Avrupa ve hattâ Dünya çapındaki Kadın Basketbol takımları arasında böylesine bir başarı, spor âleminde yankılanmaya devam etmektedir. Ve hemen ikincisi, Yakın doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımı önde olmak üzere, bir Yakın Doğu Üniversitesi takımının Avrupa Şampiyonu olma azminin artık hayâl olmadığı gözler önüne serilmiştir.

PTT Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu olmak, sportif olan niteliği ile birlikte bilimsel-akademik, toplumsal ve uluslararası ilişkiler platforumdaki sıçramayı işâretlemektedir.

İki temel hususa mutlaka değinilmesi gerekir.

Öncelikle, bilimsel-akademik-eğitsel bir ‘dünya’ olan Üniversite’de esas olan, hiç şüphesiz bu faktörlerdir. Ancak, hemen bütün ülkelerde san’at etkinlikleri ve sportif gayret ve başarılar, Üniversitelerin moral motivasyonunu ve tanıtımını destekler ve ön plana çıkarırlar.

Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası arenada içerisinde tutulmak istendiği darboğazların aşılmasında bilimsel başarıların hemen yanındaki san’atsal ve sportif başarıların önemi, takdîr edilir ki, büsbütün önem kazanmaktadır.

Yakın Doğu Üniversitemiz bünyesindeki bilimsel araştırmaların nitelik ve nicelikçe çok büyük ve önemli eserlere dönüştüğü bu yıllarda, ve özellikle doruklaştığı son akademik yılda, bizleri ayrıca soluklandıran sportif alanda da bir Türkiye Şampiyonluğu kazanmak toplam yüksek standartlara ulaşma azminin açık işâretidir. Gerçekten de; yönetim, teknik hey’et ve eşsiz takımımız, sadece birinden soyutlanacak ve ayrı ayrı irdelenecek teknik sportif hazırlık ve mâlî destek ile açıklanmayacak bir bütünlük sâyesinde yoluna devam etmektir. Bir Avrupa şampiyonluğu da kimseyi hayret içersinde bırakmayacaktır.

Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız AKINCI’nın, Sayın Başbakanımız ÖZGÜRGüN’ün, Sayın Milli Eğitim Bakanımız BEROVA'nın,Türkiye Cumhuriyeti’mizin Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Arif Çağatay KILIÇ başta olmak üzere Devlet büyüklerimizin ve onlarla beraber, Basketbol Federasyonumuz ve özellikle ülkelerimizin basının gösterdiği ilgi, Sayın İNCİRLİ’nin tâbiriyle “Paha biçilmez büyüklükteki başarı”yı simge düzeyine yükseltmiştir.

İkinci ve belki de en önemli temel husus, başarıların Yakın Doğu Üniversitesi’nin ülkesinde kökleşme azminin, varlık sebebi olduğunun bir kez daha ortaya konulmasına vesîle olmasıdır.

Yüksek öğrenim hayatını temsil eden bütün kurumların hedefi olan ülkenin her dinamik unsuruna omuz verme görevinde, Yakın Doğu Üniversitemizin sözkonusu ‘kökleşme’ içgüdüsünün gerçekleşmesi, asla, kendi başına bir sağlamlaşma hevesi değil; Türkiye’si ile mevcut tarihî, siyasî, hukuksal birliği ve ayrılmazlığının maddî platformlarda olduğu kadar, hiç şüphesiz, mânevî boyutları da hedefleyen mevcut tarihî kopmaz bağların bütünleşmesi demektir.

Bilimsel hayatta en önemli gelişimin ifâdesi olacak 9 Mart 2017 tarihindeki; Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri DESAM Ödülleri’nin başarılar zincirinin en önemli bir halkası olarak gündemde olması, Üniversitemizin bilimdeki nitelikli sıçramaları kadar kaydettiğimiz üzere, Türkiye’miz ile her alanda bütünleşen üst düzey tasarım ve politikasının realize edilmesi anlamını da taşıyacaktır.

Bu etkinliklere basınımızın ve bütün kitle iletişim araçlarımızın gösterdiği ilgiye özellikle teşekkür ederim.

En büyük şükrân duygularımız, hiç şüphe yok ki, her zaman olduğu gibi, Halkımıza yönelmiştir ve onun kalbî ilgisiyle meydana gelmektedir.