Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Akademik Dergisinin 2. Sayısını Çıkardı
Eklenme Tarihi: 11 Şubat 2016, 10:21
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 10:57

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi tarafından uluslarası nitelikte çıkarılan İslam Tetkikleri Merkezi’nin son sayısı, çoğu Kıbrıs’la ilgili olmak üzere dokuz makale ile okuyucularıyla buluştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Derginin bu sayısında “Mira‘âtü’l Fevâid Fi Terâcimi Meşâhiri Âmid Diyarbakır Ulemâ ve Eşrâfı” isimli eserin Dr. Şerafettin ADSOY tarafından yazılan tanıtımı bulunmaktadır denildi.

Dergide Aşağıdaki makaleler yer almaktadır:


  • Dr. İbrahim ÇAPAK- Yrd. Doç. Dr. Ferruh ÖZPİLAVCI, “Bir Kıbrıslı Müderris Davud-i Karsî’nin el-Îsagucî el-Cedid ve’d-Durri’l-Ferîd Adlı Risâlesi”,

  • Doç. Ümit GÜLER, “XVII. Ve XVIII. Yüzyıl Kıbrıs Kadı Sicillerine Göre Müslüman-Zimmî İlişkilerinin İslâm Eşya ve Borçlar Hukuku Açısından Tahlili”

  • Doç. Dr. Abdullah TAŞKESEN, “Jeopolitik ve Stratejik Bağlamda Kıbrıs’ın Türk Toplumundaki Yeri”

  • Doç. Dr. Ramazan GÜREL, “Hz. Peygamber’in (S.A.V.) Eğitim-Öğretim Modelinde Belli Başlı İlke ve Metotları”

  • Arş. Gör. Mehmet YAŞAR, “İbn Teymiyye’nin Kıbrıs Kralı Sergiyos’a Gönderdiği er-Risaletu’l-Kubriyyesi Adlı Mektup ve Değerlendirilmesi”

  • Doç. Dr. Ercan ŞEN, “İctimâi Tefsir Yaklaşımı Açısından Mehmet Âkif Ersoy’un Kur’ân Yorumu”

  • Doç. Dr. Abdülcelil BİLGİN, “İsm-i Fâil Sigalarının Çevresi Üzerine”

  • Zenal SÖZGÜN, “Kıbrıs’ta Osmanlı Döneminde Eğitim Sisremine Genel Bir Bakış”

  • Dr. İbrahim ÇAPAK, “Stoa Felsefesi ve İslam Düşüncesine Etkisi”


İslam Tetkikleri Merkezi tarafından yayınlanan Kıbrıs İslam Tetkikleri Dergisi her yılın Bahar ve Güz dönemlerinde çıkmaya devam edecek.