Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Yeni Akademik Yayınlar…
Eklenme Tarihi: 24 Temmuz 2018, 14:46
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 08:33

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve İletişim Çalışmaları doktora öğrencisi Ali Murat Mırçık tarafından hazırlanan makaleler, Thomson Reuters Web of Science ESCI kapsamında taranan akademik dergide, Yakın Doğu Üniversitesi adresi ile yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Doç. Dr. Fevzi Kasap, Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay ile Ali Murat Mırçık imzası taşıyan üç ayrı makalede, “Türkiye Ana Haber Bültenleri Üzerinden Medya-Şiddet İlişkisi” irdelendi, “Küreselleşmenin Medya Üzerindeki Etkileri” ele alındı ve “Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi Uyuşmazlıklarında Tahkim Yolu” değerlendirildi.

Gelişen Yeni Medya Kavramında Şiddet Ön Plana Çıkıyor…
Medyanın gündelik hayata yön veren ve toplumu her yönden etkileyen bir kavram olarak karşımıza çıktığı ileri sürülen çalışmalarda, medya araçlarının ekonomik ve politik kaygılar çerçevesinde yayınlarını gerçekleştirdiği belirtildi. İlgili kaygının ideolojiden kaynaklandığı ve buna bağlı olarak medyanın yeniden üretim sürecine girdiği bu çerçevede de yeniden üretilen kavramlardan birinin de şiddet olarak tespit edildiği ifade edildi.

Şiddetin, özellikle televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde sıklıkla karşımıza çıkan bir kavram olarak görüldüğü ifade edilen çalışmada, kanalların kendi ideolojik yapılanmaları gereği şiddet olaylarını yeniden üreterek hedef kitlelerine sunmakta olduğu, televizyonun büyük bir kitleye hitap etmesi nedeniyle etki gücünün oldukça yüksek olduğu kaydedildi. Ana haber bültenlerinin ele alındığı çalışmada, yayınlanan haberler söylem analizi yöntemiyle incelenerek, şiddet olaylarının nasıl yeniden üretilerek ele alındığı tespit edilmeye çalışıldı.

Küreselleşme Medya ve Haber Döngüsünde Değişim - Dönüşüme Yol Açıyor…
Doç. Dr. Kasap, Öğretim Görevlileri Dolunay ve Mırçık tarafından hazırlanan “Küreselleşmenin Medya Üzerindeki Etkileri” çalışmada ise, küreselleşmenin pek çok alanda kendini göstererek, bireylerin yaşamlarını etkilemekte olduğu belirtilerek, özellikle ekonomi, siyaset ve kültür alanında etkili olan küreselleşme kavramının medyada ve haber döngüsünde de önemli etkileri vasıtasıyla değişim ve dönüşüme yol açtığı ifade edildi. Bu kapsamda, medyanın küreselleşmesiyle birlikte, tüm dünya üzerinde tek tip bir kültür oluşturulması girişimleri de söz konusu olduğu belirtilerek; filmlerin, TV programlarının, müzik kliplerinin de bu savı destekler nitelikte değişikliğe uğradığı belirtildi. Uluslararası ajansların elinde olan küresel haber döngüsü ise belli bir sermayeye ait batı emperyalizmi görüşlerine bağlı olarak yayınlandığı için küresel akışta bir dengesizliğe sebep olduğunu ifade eden yazarlar, bu kapsamda “haber”in sadece belli ajansların elinde olup; söz konusu hakimiyetin sürdürüldüğünü ifade ettiler.

Konuya ilişkin olarak, “Özellikle, küresel medyanın etkilerinde ve haber döngüsündeki dengesizlikler üzerinde bunları düzeltmeye yönelik çalışmalar olsa da, henüz yeterli düzeye erişilememiştir. İletişimdeki uluslararası döngü, küresel medya ortamı belli sermayelerin elinde olduğu için ortamda dengesizlikler de kendini hissettirmektedir. Bu çalışmada küreselleşme olgusunun özellikle medyaya yansımaları ve bunun sonucunda haberlerin ve diğer görsel medya iletilerinin hedef kitleyi nasıl etkileyip, yönlendirdiği tartışılacak; durum tespiti ardından, bu yapıya “karşı çıkışlar” olarak nitelenebilecek çalışmalara değinilecek ve alternatif oluşturabilecek yerel/yeni medya aktörlerinin bu husustaki önemi ele alınacaktır” denildi.

Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi Uyuşmazlıklarında Tahkim Yolu Değerlendirildi
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay’ın gerçekleştirdiği Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi Uyuşmazlıklarında Tahkim Yolu çalışmasında ise, kamu hukuku imtiyaz sözleşmelerinin idare ve özel hukuk gerçek ya da tüzel kişileri arasında akdedilen ve idarenin, teknoloji, iş gücü gibi konularda, yüksek mali “yük”ler altına girmeksizin, hizmet sağlanmasını amaçlayan sözleşmeler olduğu belirtildi. Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri ile ilgili söz konusu olabilecek uyuşmazlıklarda ise sözleşmeye taraf özel hukuk kişilerince genellikle mahkemelerce uyuşmazlığın çözümü yerine tahkim yargılaması ile uyuşmazlığın çözümü tercih edildiği ifade edildi. Dolunay; “Çalışmada, öncelikle, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi ve tahkim kavramları hakkında bilgi verilecek ardından Türk idare hukukunda 1999 yılına kadar egemen olan “tahkim yasağı” ve yasağın bertaraf edilmesi hususları ele alınacaktır. Sonrasında ise tahkim yargılamasının unsurları ve usulü detaylı olarak “son değişiklikler kapsamında” incelenecek, tahkim yargılamasında ihtilafın esasına uygulanacak maddi hukuk kurallarının tespiti ve son olarak da tahkim yargılaması neticesinde hüküm olunacak kararların icrası hakkında bilgi verilecektir” dedi.

Hedefimiz Genelde Bilime Özelde İse Sosyal Bilimlere Katkı Sağlamak
Yakın Doğu Üniversitesinin uluslararası arenadaki saygın konumunun kendilerini gururlandırdığını ifade eden Doç. Dr. Kasap, Öğr. Gör. Dolunay ve Öğr. Gör. Mırçık yaptıkları ortak açıklamada genelde bilim dünyasına özelde ise sosyal bilimlere katkı sağlama amacı ile araştırmalarını gerçekleştirerek makale çalışmalarını sürdüreceklerini belirttiler.