Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Konferansta Başarıyla Temsil Edildi…
Eklenme Tarihi: 21 Temmuz 2018, 13:30
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 08:36

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, öğretim görevlileri Dr. Cüneyt Kurtulan, Dr. Pınar Gürçınar, Öğr. Gör. Ayhan Dolunay ve Öğr. Gör. Çağdaş Öğüç, Makedonya’da düzenlenen 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi (IBAD - 2018)’de bildiriler sunarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Yakın Doğu Üniversitesini temsil ettiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Doç. Dr. Fevzi Kasap ile öğretim görevlileri kongrede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örneği verdikleri; İletişim ve Yeni Medya Haberciliği, Sosyal Medyanın Gençlerin Oy Vermedeki Kararları Üzerine Etkileri ile Engellilere Yönelik haberlerin sunumu konularında bildiler sundular. Kongrede sunulan 3 bildirinin İngilizce tam metinleri, Thomson Reuters CPCI ile taranabilen Proceeding Book (Bildiri Kitabı)’da yayınlanak. Çalışmaların makale versiyonları ise, Thomson Reuters WoS İndekslerde taranabilen dergilere gönderilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Haber Sitelerinde Adli Haberlerin Sunumu Üzerine İnceleme Yapıldı…
Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap ile Öğretim Görevlileri Çağdaş Öğüç ve Ayhan Dolunay, kongrede sundukları “İletişim Etiği ve Yeni Medya Haberciliği: KKTC Haber Sitelerinde Adli Haberlerin Sunumu Üzerine Bir İnceleme” adlı bildiride, yeni medya kavramı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haber sitelerinde adli haberlerin sunumu üzerine bir çalışma yaparak, önerilerde bulundular.

Yeni medya haber sitelerinin iletişim etiği ilkeleri ışığında ele alınması hedeflenen bildiride, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, özellikle şüphelilerin henüz suçları kesinleşmeden, hükümlü olarak lanse edilmesi ve kişilik haklarına aykırı olarak adı, soyadı ve fotoğraflarının kullanımı çerçevesinde, adli haberlerin sunumu hususu ele alındı. Çalışma kapsamında ülkemizde faaliyet gösteren gazetelerin internet haber sitelerinde, Kasım-Aralık 2017 döneminde yayınlanan adli haberler üzerinden basın taramasına ilişkin bir değerlendirme gerçekleştirilerek, saptanan sorunlara ilişkin somut çözüm önerilerine yer verildi.

Gençlerin Oy Verme Kararları Üzerinde İnternet Üzerinden Yürütülen Çalışmalar İncelendi…
Kongrede yine Doç. Dr. Fevzi Kasap, Dr. Cüneyt Kurtulan ve öğretim görevlisi Ayhan Dolunay’ın sunduğu ”Sosyal Medyanın Genç Bireylerin Oy Verme Kararları Üzerindeki Yönlendirici Etkisi: KKTC Örneği” adlı bildiride, KKTC’de gençlerin oy verme kararları üzerinde internet üzerinden yürütülen çalışmalar ele alındı.

Bildiride, toplumsal yapının en önemli taşları olan gençlerin, siyasal katılım açısından büyük önem taşıyan bir kitle olduğu tespitinden hareketle nüfus yoğunluğunu gençlerin oluşturduğu toplumlarda, gençlerin seçim sonucunu belirleyecek düzeyde olmasının önemine işaret edildi.

Bu çalışmada, KKTC özelinde, gençlerin oy verme kararları üzerinde internet üzerinden yürütülen çalışmalar ve sosyal medya araçlarının ne derece önemli ve ön planda olduğu, ayrıca gençlerin oy kullanma eğilimlerini ortaya koymak amaçlandı. Bu amaç doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin altı ilçesinde, resmi seçmen sayısı içerisinden belirlenen, 18-25 yaş arası genç bireyler evreninden, rastlantısal olarak belirlenen örnekleme yönelik yüz yüze derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi.

Engellilere İlişkin Haberlerin İnternet Sitelerindeki Sunumu İrdelendi…
Kongre de ayrıca Doç. Dr. Fevzi Kasap, Dr. Pınar Gürçınar ve Öğr. Gör. Ayhan Dolunay tarafından “Engellilere Yönelik Şiddet ve Engelli Haberlerinin İnternet Haber Sitelerinde Sunumu: KKTC Örneği” adlı bildiri sunuldu. Bildiride engellilerin internet haberlerindeki sunumu, şiddet olgusunun ne olduğu ve engellilere yönelik şiddet türleri incelenirken, medya, engelliler ve şiddet ilişkisi tartışıldı. Çalışma kapsamında Eylül 2016- Eylül 2017 arasındaki internet haber sitelerinde engellilere yönelik şiddet haberlerinin nasıl oluşturulduğu ele alınarak tespit edilen sorunlar çerçevesinde, somut çözüm önerilerine yer verildi.

“Akademik Çalışmalarımız Aynı Kararlılıkla Sürecek”
Doç. Dr. Fevzi Kasap, Dr. Cüneyt Kurtulan, Dr. Pınar Gürçınar, Öğr. Gör Ayhan Dolunay ve Öğr. Gör. Çağdaş Ögüç, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, gerekse Yakın Doğu Üniversitesi’ni uluslararası bilimsel arenada temsil etmekten onur duyduklarını ifade ederek akademik çalışmalarının aynı kararlılıkla süreceğini vurguladılar.