Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi Tarafından Hazırlanan “Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları” Dergisinin İlk Sayısı Yayınlandı
Date Added: 21 Ocak 2022, 15:07


Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi’nin hazırladığı “Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları” dergisinin ilk sayısı yayınlandı. Dergi, Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları dalında disiplinlerarası sanat ve iletişim çalışmalarına yer veriyor.

Özel gereksinimli bireylerle ilgili akademik çalışmalara ve müzecilik konusundaki akademik yayınlara da öncelik vermeyi planlayan Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi, kurullarındaki ulusal ve uluslararası ölçekte üne sahip akademisyenlerle de öne çıkıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi Başkanı ve dergi baş editörü Prof. Dr. Fevzi Kasap, yaklaşık 15 farklı üniversiteden kabul edilen makalelerin editoryal süreçten geçirildikten sonra çift kör hakem uygulaması yaına kabul edildiğini söyledi.

Derginin her sayısının farklı bir yönetici editör tarafından hazırlanacağını belirten Prof. Dr. Fevzi Kasap, ilk sayının Öğr. Gör. Murat Cem Acaralp yönetici editörlüğünde hazırlanarak, sekiz makale ile yayımlandığını vurguladı.

Derginin ikinci sayısı için hazırlıklar başladı
“Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları” dergisinin ikinci sayısı Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak. İletişim Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Serkan Fundalar editörlüğünde yayınlanacak ikinci sayı için makale kabulüne başladı. İkinci sayısı ile birlikte DergiPark platformunda da yerini alacak derginin uluslararası indeksler tarafından taranması için gerekli çalışmalar sürüyor.

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları dergisinin ilk sayısında; “Yeni Medyada Nefret Söylemi ve Türkiye’deki Futbol Kültürü”, “Feyzi Tuna’nin Kadin Filmleri Üçlemesinin Feminist Kuram Perspektifinden Analizi”, “Covid-19 Sürecinin Psikososyal Açıdan Değerlendirilmesi”, “Kentin Çeperlerinde Varoluş Mücadelesi: Kentsel Dönüşüm Sürecinde Sinemada Birey ve Mekân Anlatıları”, “Ders Denetimi ve Denetmenlere İlişkin İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri: KKTC Örneği”,”Habermas’in Burjuva Kamusal Alanı Kavramı Bağlamında Modern Disiplin Toplumlarında Yabancılaşma ve Kimlik Sorununa Ekonomi Politik Bir Bakış”,”İran’da Siyasi İslamın Sinemaya Etkisi” ve “Yeni Medyada Etik İhlaller: İzmir Depremi Örneği”adlı makaleler yer alıyor.