Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi İki Farklı Bilimsel Etkinlikte KKTC’yi Temsil Etti
Eklenme Tarihi: 12 Ağustos 2022, 15:18


Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı iş birliğinde düzenlenen “II. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” ile Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nin ev sahipliğinde, Kolombiya’dan Missouri Üniversitesi, Kırgızistan’tandan Celal-Abad Devlet Üniversitesi ve Nijerya’dan Abuja Üniversitesi’nin desteklediği “9. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi”nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etti.

Türk dünyasından üniversiteler sempozyumda buluştu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Yakın Doğu Üniversitesi temsil ettiği “II. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu”’nda Türk dünyasından pek çok üniversite yer aldı. Geniş katılımla gerçekleştirilen sempozyum, Yakın Doğu Üniversitesi, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi, Al-Farabi Kazak Devlet Üniversitesi, Kazak T. Zhurgenov Milli Sanat Akademisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Özbekistan Devler Sanat Milli Akademisi, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı, Sinema ve Sanat Vakfı, Niğde Gazeteciler ve Yazarlar Derneği’nin destekleriyle gerçekleşti.

İki etkinlikte dört bildiri sunuldu
Düzenlenen sempozyum ve kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve Yakın Doğu Üniversitesi doktora öğrencilerinin hazırladığı üç farklı bildiri sunuldu. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Fevzi Kasap ve Dr. Serkan Fundalar ile Prof. Dr. Ahmet Güneyli’nin birlikte hazırladığı “Türk Sinemasında Toprak Mülkiyeti ve Feodal Kültür Tartışmaları Üzerine Bir İnceleme” adlı bildiri sunuldu. Prof. Dr. Kasap’ın, doktora öğrencisi Çağlayan Dursun ile hazırladığı “Türkiye’de Yayınlanan Dizi Filmlerdeki İçerik-Sembol İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Atiye Dizisi” ve doktora öğrencisi İltaç Aslım ile birlikte hazırlanan “Kıbrıs’ta Barış Ortamının Oluşmasına Sinemanın Katkısı; Süt Babam Filmi Üzerine Bir İnceleme” isimli çalışmalar da bildiri olarak sunuldu.

9. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde ise Prof Dr. Fevzi Kasap ve Uzm. Mustafa Çaluda tarafından hazırlanan “KKTC’deki Sendikacılık Faaliyetlerinin Toplumsal Fayda Bağlamında Değerlendirilmesi” adlı çalışmanın sunumu yapıldı.