Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Din-Sağlık İlişkisinde İlahiyatçıların Bilmesi Gerekenler” Konferansı Gerçekleştirildi
Eklenme Tarihi: 29 Kasım 2017, 14:00
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:56

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Salı Günü Konferansları bağlamında bu hafta Marmara Üniversitesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Ayten'i konuk etti.

Prof.Ali Ayten;“Batı’da Din Sağlık İlişkisiyle Bağlantılı Olarak Dini/Manevi Danışmanlık Ve Bakım Alanı Uzmanlık Alanı Olarak Ortaya Çıkmıştır."
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ ve bölüm hocaları ile öğrenciler tarafından ilgi ile izlenen konferansta Prof.Dr.Ali Ayten "Din-Sağlık İlişkisinde İlahiyatçıların Bilmesi Gerekenler" başlıklıklı konuşmasında: “Psikoloji ve psikiyatride dindarlık ve maneviyatın sağlık alanına katkısı pek çok farklı yönleriyle ele alınmıştır. Bu konuda özellikle 1980’lerden sonra çalışmalar hız kazanmış pozitif psikolojinin ortaya çıkışıyla birlikte artarak devam etmiştir. Genellikle çalışmalarda dinin ruhsal ve fiziksel hastalıkları koruyucu ve önleyici rolü üzerinde durulmuş ayrıca hastalıkların tedavisi ve iyileşme sürecinde dini ve manevi değerlerin katkısı tartışılmıştır. Bu çerçevede Batı’da din sağlık ilişkisiyle bağlantılı olarak dini/manevi danışmanlık ve bakım alanı uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmıştır."

Prof.Ali Ayten;“Ön Yargının Kırılarak Bireylerin Psikiyatri Ve Psikoloji Uzmanlarından Destek Almalarının Sağlanması Din Görevlilerinin Temel Katkılarından Olacaktır”
Prof.Ayten; “Türkiye’de de henüz yeni sayılabilecek bu alanda ilahiyatçıların eğitimlerinin bir parçası olarak öğrenmesi gereken hususlar bulunmaktadır. İlahiyatçıların gerek çeşitli kurumlara manevi destek görevi ifa etmeleri gerekse toplumda din eğitimcisi olarak görev yaparken karşılaşacakları din ve sağlık ilişkisine dair hususlarda bilgilendirmeleri ve insanları doğru sağlık kaynaklarına yönlendirmeleri önemlidir. Özellikle ruhsal rahatsızlıklar konusundaki damgalamanın ve ön yargının kırılarak bireylerin psikiyatri ve psikoloji uzmanlarından destek almalarının sağlanması din görevlilerinin temel katkılarından olacaktır. Bu durum bireylerin hem bireysel sağlıkları hem de dini yaşantılarının kalitesi açısından önemli görünmektedir. Bu konuşma bir ilahiyatçının temel olarak din sağlık ilişkisine dair bilmesi gerekenler üzerinde durmaktadır. “ Dedi.

YDÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez bir sonraki salı konferansı’nın konu başlığının “21.Yüzyılda Bir Bilim Adamı Olmak” konuşmacının ise Kilis Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Musta Doğan Karacoşkun olacağını belirtti.