Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yalova’da Temsil Edildi…
Eklenme Tarihi: 06 Ekim 2018, 11:46
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 13:37

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul'un önde gelen vakıflarından Hikmet İlim Kültür ve Araştırma Vakfı (HİKAV) tarafından Yalova Rizom Tatil Köyünde gerçekleştirilen çalıştayda temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, başkanlığını İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz’ün yaptığı çalıştay da, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, “Erken Dönem İslam Tarihi Kaynakları” üzerinde bir konuşma gerçekleştirdi.

İki gün süren çalıştayda Prof. Dr. Söylemez yaptığı konuşmasında, Hz. Peygamber, Emeviler ve Abbasiler döneminden günümüze ulaşan vesikalar ile sözlü ve yazılar kaynaklar üzerinde durdu. Prof. Dr. Söylemez, Hz. Peygamber döneminden günümüze başta Peygamber’in kabile reislerine ve çevre hükümdarlara gönderdiği mektuplar, Medine Vesikası, Nüfus Sayım vesikası, fermanlar, vergi matrahları ile ilgili vesikalar, Fetih Hutbesi, Veda Hutbesi olmak üzere yazılı malzeme ile sahabeler tarafından tutulan notlardan oluşan risalelerin günümüze ulaştığını belirtti.


Prof. Dr. Söylemez, bu risalelerin önemli bir kısmının daha sonraki dönemde telif edilen eserlerin de özünü oluşturduğunun altını çizerek, Buharî başta olmak üzere birçok hadis malzemesinin bu eserlerden meydana geldiğini söyledi. Hulefa-i Raşidin, Emeviler ve Abbasiler döneminden günümüze ulaşan kitabiyat kültürü ile ilgili bilgiler de aktaran Prof Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez,eserlerin otantikliği ve bilgi değeri üzerinde konuşmalar yaptı.