Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, İlk Paneli “Teori ve Pratikte Boşanma Davası” ile Birlikte Yaptığı Uygulamalı Boşanma Duruşması Etkinliğini Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da Gerçekleştirdi
Date Added: 19 Haziran 2022, 13:28
Last Updated Date:20 Haziran 2022, 09:16


Hukuk fakültesi öğrencilerinin, teoride öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri ve mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve tecrübe kazanmaları için kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Teori ve Pratikte Boşanma Davası” adlı ilk panelini Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirdi.

Boşanma ve boşanmanın hukuki sonuçları, aile mahkemelerinde yargılama usulü, aile mahkemesinde bulunan uzmanların görev ve sorumluluklarının ele alındığı panelin başkanlığını Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez yaptı. Yrd. Doç. Dr. Fatma Alaslan, Yrd. Doç. Dr. Aysun Beydola ve Uzman Psikolog Cansın İskender öğrencileri yönlendirerek bilgilendirmeler yaptılar.

Uygulamalı boşanma duruşması etkinliği yapıldı
Düzenlenen panelin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Kulübü iş birliği ile Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından “Boşanma Davası Farazi Duruşma Etkinliği” yapıldı.

Bir boşanma davası duruşmasının gerçekçi bir şekilde uygulamalı olarak canlandırıldığı “Boşanma Davası Farazi Duruşma Etkinliği” için öğrenciler üç aylık bir hazırlık sürecinden geçti. Bu süreçte öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumluları; Yrd. Doç. Dr. Aysun Beydola, Yrd. Doç. Dr. Fatma Alaslan ve Uzman Psikolog Cansın İskender ile her Çarşamba günü bir araya gelerek farazi bir duruşma gerçekleştirdiler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim gören tüm öğrencilerin katılabildiği atölyede öğrenciler; müvekkilin vekil ile ilk görüşmesinden, verilen hükmün kesinleşmesine kadar her aşamanın pratiğini yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Nisan 2022’de kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, öğrencilerin, teoride öğrendikleri tüm bilgileri, uygulamadaki klinik çalışmalar ile gerçek yaşama aktarabilmelerini ve hukuki sorun yaşayan kişilere ücretsiz hukuki bilgi vermelerini, sosyal hizmet projelerinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamayı amaçlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bir diğer amacı ise projelerde elde edilecek veriler ile bilimsel çalışmalara katkı sağlayabilmek.

Ayrıca öğrencilerin, ders sonunda, adli alanın işleyişini analiz edebilmeleri, adalete erişimde yaşanan zorlukları belirlemeleri, hukuk etiğine ilişkin davranış ilkelerini benimseyerek; yazılı ve sözlü hukuki görüş hazırlayabilmeleri, hukuki problem çözme, etkili iletişim tekniklerini kullanma konusunda bilgi sahibi olmaları hedefleniyor.

Doç. Dr. Yeter Tabur: “Amacımız hukuku iyi bilen, ama her şeyden öte insani değerleri önemseyen ve topluma hizmet vermeyi amaç edinen hukukçular yetiştirmektir.”
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yeter Tabur, Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile hukuk fakültesi öğrencilerinin, sadece teorik bilgilerle değil pratikte de gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Doç. Dr. Tabur, “Teorik bilgileri en iyi şekilde öğrenmelerini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da öğrencilerimizi; hukuku içselleştirerek insani değerleri önemseyen ve topluma hizmet vermeyi amaç edinen hukukçular olarak mezun etmeyi amaçlıyoruz” dedi. Doç. Dr. Yeter Tabur, “Bu amaca ulaşmamızı sağlayacak araç ise bu merkez olacaktır. Biz inanıyoruz ki öğrencilerimize ve topluma faydalı olabilme adına çıktığımız bu yolda nice projelerde başarıyı yakalayacağız” ifadelerini kullandı.