Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinin Düzenlediği “Eğitimde Kamu Hukuku Geleceği” Konulu Çalıştay İstanbul’da Gerçekleştirildi
Eklenme Tarihi: 03 Mayıs 2018, 11:29
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 15:19

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Rona Aybay ve Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan tarafından düzenlenen “Türkiye’de Genel Kamu Hukuku Öğretiminin Geleceği” konulu çalıştay, Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Erdoğan Teziç Salonu’nda, Genel Kamu Hukuku alanında çalışan toplam 23 hukuk fakültesinden öğretim üyesi ve araştırma görevlisinin katıldığı etkinliğin açılışında, Prof. Dr. Rona Aybay ve Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan birer konuşma yaptı.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu’nun da konuşma yaptığı etkinlikte, çalıştay düzenleyicisi Prof. Dr. Rona Aybay konuşmasında katılımcılara teşekkür ederek bu etkinliğin bir başlangıç olduğunu, ileride daha geniş kapsamlı ve uluslararası boyutları olan toplantılar üzerine çalışıldığını söyledi. Rona Aybay’ın konuşmasının ardından söz alan Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan da, konuşmasında, Genel Kamu Hukuku alanının canlandırılması ve güncellenmesi için Almanya’da sürdürülen çalışmalara değindi ve önümüzdeki yıl Frankfurt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Thomas Vesting’in katılımı ile bu Çalıştay’ın devamı niteliğinde bir toplantının planlandığını belirtti.

Genel Kamu Hukuku Dersi Kapsamında Farklı Konular Anlatıldı
Açılış konuşmalarının ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Fazıl Sağlam’ın oturum başkanı olduğu bölümde Galatasaray Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Birden Güngören Bulgan “Alman Üniversitelerinde Genel Kamu Hukuku Dersi”, Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bülent Algan “Genel Kamu Hukuku Dersi Kapsamında İnsan Hakları Eğitimine Yaklaşım”, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Nergiz Karadağ “Genel Kamu Hukuku Dersinin Gerekliliği Sorunu ve Anayasa Hukuku Kürsüsüne Dahil Edilebilirliği” konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Genel Kamu Hukuku Dersinin Hukuk Öğretimindeki İşlevi Vurgulandı
Sonraki ilk oturumda ise Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldırım Uler başkanlık etti. Bu oturumda Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yasemin Özdek “Genel Kamu Hukukunun Tarihsel Gelişimi ve Bugünü”, Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan ise “Öğrenci Algısında Genel Kamu Hukuku” başlıklı bildirileri sundular. Bunu takip eden ve Prof. Dr. Oktay Uygun tarafından yönetilen tartışma oturumunda katılımcılar söz alarak, özellikle Genel Kamu Hukuku dersinin hukuk öğretimindeki işlevine vurgu yaptılar ve bu dersin daha etkin bir formata kavuşması konusundaki görüşlerini dile getirdiler. Prof. Dr. Rona Aybay ve Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan’ın yönettiği kapanış oturumunda ise Genel Kamu Hukuku alanında daha fazla işbirliği ve ortak çalışma gerektiği vurgusu yapılarak Çalıştay’ın yarattığı motivasyonun korunması ve daha ileriye taşınabilmesi için gelecekte yapılabilecek bilimsel etkinlik önerileri tartışıldı.