Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Ulusal Üroloji Kongresi’nde Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 24 Ekim 2017, 12:51
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 10:45

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen, Elexus otelde düzenlenen 26. Ulusal Üroloji Kongresi- 7. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi’ne katıldı .

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm BaşkanıDoç. Dr. Ümran Dal Yılmaz, 7. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi’nde  oturum başkanlıkları ve bir oturumda panelist olarak yer aldığı, Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen’inde aynı kongrede bir bir oturumda panelist olarak yer aldığı belirtildi.

Ürolojide Radyasyon Güvenliği
Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz Ürolojide Radyasyon Güvenliği konusunda panelist olarak yer aldığı kongrede Radyasyon’un tarifini yaparak başladığı konuşmasında, Radyasyon tipleri,Radyasyon kaynakları, X-Işını odasının düzenlenmesi,Radyasyondan korunmak ve alınacak tedbirlerin neler olması gerektiği konularına açıklık getirdi.

Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz; “Süre Ne Kadar Azalırsa Doz Da O Kadar Azalır”
Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz, süre ne kadar azalırsa doz da o kadar azalır. Skopi (floroskopi) süresi minimumda tutulmalıdır. 1 m karedeki x ışın miktarı: -Tüpün hemen yanında 16 birim,  -1 m uzakta 4 birim, -2 m uzakta 2 birim. Her düzey iyonizan radyasyon zararlıdır. Hiçbir riskin olmadığı bir eşik değerin varlığını gösteren bilimsel bir veri yok. Pratikte yapılabilen en az dozun verilmesi gerekir dedi.


Yrd. Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen ;“Artan Vaka Sayısı Hasta Güvenliğini Sağlama Ve Etik Kurallara Bağlılık Açısından Sorunlar Yaşanmasına Neden Olmaktadır”
Yrd. Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen ise, Ürolojik Cerrahi Girişim Sırasında Hasta Güvenliği Ve Etik Nasıl Sağlanır?  konulu konuşmasında; “Günümüzde ürolojik cerrahi alanında prostatektomi, sistektomi, nefrektomi ve inkontinans cerrahisi gibi ameliyatlar yapılmaktadır. Bu alanda günübirlik cerrahi uygulamalarının artması ve 1990’lardan sonra laparoskopi, endoüroloji, robotik cerrahide yaşanan gelişmeler yapılan ameliyatların sayısının artmasına neden olmuştur. Dolayısıyla artan vaka sayısı hasta güvenliğini sağlama ve etik kurallara bağlılık açısından sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır”dedi.

Hasta güvenliğinin temelini Hipokrat zamanından günümüze ‘’önce zarar verme’’sözü oluşturur diyen Dikmen, hasta güvenliği, hasta ile ilişkili risklerin değerlendirilmesi, risklerin yönetimi, risklerin azaltılması için raporlanması ve geliştirilen çözümlerin uygulanması sonucu hastaya daha güvenli bakım verme süreci olduğunu, hasta güvenliğinde sıklıkla kullanılan Swiss Cheese Modeli’ne göre hasta güvenliği açısından sorun oluşturan tıbbi hatalar genellikle sistem sorunları sonucu ortaya çıktığını vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen, Ürolojik cerrahi girişim sırasında hasta güvenliğinin sağlanması ve etik ikilemlerin giderilmesi için hizmet içi eğitimlerin arttırılması, ekip içi iletişimin geliştirilmesi, etik ikilemler için danışmanlık birimlerinin kurulması, hasta güvenliğin kültürünün geliştirilmesi, çevresel koşulların iyileştirilmesi, güvenli cerrahi kontrol listesinin kullanılması ve tıbbi hata raporlanmanın desteklenmesi gerektiğini belirtti.