Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Yapılan Kanser İnsidans Çalışması Uluslararası Dizinlere Giren Türk Onkoloji Dergisi’nde Yayınlandı
Eklenme Tarihi: 23 Ağustos 2017, 11:08
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 14:22

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, 2010 - 2014 Yılları Arasında Kanser Tanı ve/veya Tedavisi Alan 15 Yaş Üzerinde Toplam 1,782 Hasta Verilerinin Yaş, Cinsiyet ve Kanser Tiplerine Göre Değerlendirilerek, Yirmi Sekiz Farklı Kanser Tipi için Kaba İnsidans Hızları ile Yaşa Göre Düzeltilmiş İnsidans Hızlarının Kadın ve Erkeklerde Ayrı Ayrı Olmak Üzere Hesaplandığı ve Kuzey Kıbrıs'ta En Sık Görülen Kanserlerin Olası Risk Faktörlerinin Tartışıldığı Çalışma EMBASE, TÜBİTAK Ulakbim, Index Copernicus, DOAJ, Scopus, EBSCO, Web Of Science, Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve CINAHL Dizinlerinde Yer Alan Türk Onkoloji Dergisi’nin Son Sayısında Yayınlandı.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem NALÇA ANDRİEU gerçekleştirilen çalışmanın, referans alınması gereken bir ön çalışma olduğunu ifade ederken, KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan ve ülkedeki tüm kanser verilerinin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan Ulusal Kanser Kayıt Programı ile daha kesin ve doğru sonuçlar elde edileceğini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YDÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem NALÇA ANDRİEU, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Deniz GRANİT, Yakın Doğu Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Evren HINÇAL ve öğretim görevlisi Nuriye SANCAR tarafından yapılan çalışma, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin kanser tanı ve tedavisinde yer alan nükleer tıp, üroloji, dermatoloji ve plastik cerrahi gibi diğer polikliniklerinin de yardım ve katkıları ile gerçekleştirildiği belirtildi. Makalenin veri toplama ve istatistiklerinin yapılması aşamasının özellikle Fen - Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi Nuriye SANCAR’ın uzun süren çalışmaları sonucunda gerçekleştiği belirtildi.

Prof. Dr. Meltem NALÇA ANDRİEU: “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Bulunan Verilerden Yola Çıkılarak Gerçekleştirilen Bilimsel Çalışma, KKTC’nin Kanser Kontrol Planına Katkıda Bulunmayı Hedeflemektedir”
Prof. Dr. Meltem NALÇA ANDRİEU, gerçekleştirilen çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu; “Bir toplumun kanser insidansı ile ilgili bilimsel veriler, o ülkenin kanser kontrol programının geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.  Kanser risk faktörlerinin belirlenmesi, kanserden korunma politikaları, kanser tarama programları, halkın kanser konusunda eğitilmesi ve farkındalığı gibi önemli konularda alınacak kararlar ve atılacak adımlar, kanser insidans verilerine göre şekillendirilmelidir.   Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin, kanser tanı ve tedavisi konusunda KKTC’nin en donanımlı hastanesi olması, kanser tanı ve evrelemesinde çok önemli rol oynayan PET/BT cihazının sadece Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde bulunması ve kanser tedavisinde çok yaygın kullanılan radyasyon tedavisinin 2010-2014 yılları arasında yine sadece Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanıyor olması nedenleri ile değerlendirilen hasta sayısının yüksek olmasının, elde edilen sonuçların kabaca tüm KKTC nüfusunu yansıtabileceği şeklinde yorumlandığını belirten Prof. Dr. Meltem NALÇA ANDRİEU, amaçlarının ülkenin kanser kontrol planına katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Meltem NALÇA ANDRİEU; “Kuzey Kıbrıs’ta Erkeklerde Akciğer, Prostat, Kolorektal, Tiroid ve Mesane Kanserleri, Kadınlarda ise Meme, Tiroid, Kolorektal, Akciğer ve Melanoma Dışı Cilt Kanserleri En Sık En Sık Rastlanan Kanser Tipleri Arasındadır.”
2010 - 2014 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, kanser tanı ve/veya tedavisi alan 15 yaş üzerindeki toplam 1,782 hastanın verilerinin yaş, cinsiyet ve kanser tiplerine göre değerlendirildiği çalışmada, yirmi sekiz farklı kanser tipi için kaba insidans hızları ve yaşa göre düzeltilmiş insidans hızlarının yüz binde ve kadın ve erkeklerde ayrı olmak üzere hesaplandığını ifade eden Prof. Dr. Meltem NALÇA ANDRİEU, Globocan 2012 sonuçları doğrultusunda, 2012 yılındaki yaşa göre düzeltilmiş insidans hızlarının Güney Kıbrıs ve Güney Avrupa ülkelerinde 15 yaş ve üstü erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı karşılaştırıldığını söyledi.  Elde edilen bulgularla ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Meltem NALÇA ANDRİEU şunları söyledi: “Erkek ve kadınlar için yaşa göre düzeltilmiş insidans hızları sırasıyla yüz binde 180.61 ve 192.75 olarak hesaplandı.  Erkeklerde (E) akciğer, prostat, kolorektal, tiroid ve mesane kanserleri en sık rastlanan kanser tipleriydi.  Kadınlarda (K) ise en sık meme, tiroid, kolorektal, akciğer ve melanoma dışı cilt kanserlerine rastlandı.  Kuzey Kıbrıs’ta kadınlarda tiroid kanserine Güney Avrupa ülkelerine göre daha sık rastlandı.  Kuzey Kıbrıs’ta meme (K), prostat, kolorektal (K), mesane (E), yumurtalık ve endometriyum kanserlerine Güney Avrupa ülkelerine ve Güney Kıbrıs’a göre; serviks, larinks (E) beyin (E) ve kolorektal (E)  kanserlerine ise sadece Güney Avrupa ülkelerine göre daha az sıklıkta rastlandı ve geri kalanlar ise istatistiksel olarak farksız bulundu.”