Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 14. “Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi”nde Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 21 Nisan 2018, 14:43
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 15:21

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Her Yıl Gelişen ve Yenilenen Bilimsel Program Formatlarının Konuşulduğu, Kardiyologlar ve Cerrahlar için Özgün Bir Bilimsel Tartışma Ortamı Olan “Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi”nde, Kardiyoloji Anabilim Dalı Ekibi Tarafından Temsil Edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanları Kongrede Geniş Görevler Üstlendi
Bu yıl 14.sü düzenlenen “Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi” 5 – 8 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti. 32 farklı ülkeden kardiyolog ve cerrahın katılımıyla gerçekleştirilen kongrede uzmanlara, özgün bir bilimsel tartışma ortamında bilimsel çalışma ve deneyimlerini paylaşma fırsatı sunuldu.

Kapak Zirvesi, Uluslararası Aritmi Forumu (IFA), Akdeniz Girişimsel Kardiyoloji (IC-MED) Toplantısı, Pulmoner Hipertansiyon Zirvesi, Kalp Yetersizliği Zirvesi, Hipertansiyon Zirvesi ve Erişkin Konjenital Kalp Zirvesi’nin gerçekleştirildiği kongrede, American Heart Association ve Heart Rhythm Society başta olmak üzere pek çok uluslararası bilimsel kuruluş ile ortak oturumlar gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin, Kardiyoloji Anabilim Dalı uzmanları tarafından temsil edildiği kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Merkezi’nde uygulanan çalışma ve deneyimler de sözlü ve yazılı bildirimler halinde sunuldu. İlginin yoğun olduğu kongrede Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, gerçekleştirdiği bir oturum başkanlığına ek olarak, iki oturumda da konuşmacı olarak yer alırken, Doç. Dr. Levent Cerit ise bir oturum başkanlığı, bir oturumda da konuşmacılık görevlerini üstlendi. Uzm. Dr. Belma Taşel ise kongrede bildiri sunumu ile görev aldı.

Kalp Damar Cerrahlarını Bir Araya Getiren Tek Uluslararası Platform
İçeriğine uygun olarak ve yazarlarının talebi üzerine, kongreye kabul edilen tüm bildirilerin "E-Journal of Cardiovascular Medicine” ya da “American Journal of Cardiology" gibi prestijli yayınların ekinde basılacağının da bildirildiği kongre, kardiyologlar ve kalp damar cerrahlarını bir araya getiren tek uluslararası platform olma özelliğini de taşıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Zorlu Vakalara Uygulanan Tedavi Yöntemleri Katılımcılarla Paylaşıldı
Kardiyovasküler tıp alanında yenilenmek, tüm dünyadan kardiyovasküler tıp uzmanları ile bir araya gelerek bilimsel bilgi alışverişinde bulunmak, gelişen ve yenilenen bilimsel formatlar ile zorlu vakaları tartışmak üzere gerçekleştirilen kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni temsil eden Doç. Dr. Levent Cerit ve Uzm. Dr. Belma Taşel, 10 sözlü bildiri yanında, ciddi koroner arter ve aynı zamanda aort darlığı olan bir hastaya uygulanan Tavi yöntemi ile sık rastlanmayan, orijinden kaynaklı atriyal prematüre ekstra sistol ablasyonu gibi birçok zorlu vakayla ilgili sunumlarla, deneyimlerini 32 farklı ülkeden gelen kardiyolog ve cerrahlarla paylaştı.