Yakın Doğu Üniversitesi Geleceğin Meslekleri Arasında Gösterilen ve Kariyer Fırsatları Gittikçe Artan Sigortacılık Sektörünün Nitelikli İstihdam İhtiyacını Karşılayacak…
Eklenme Tarihi: 13 Aralık 2018, 16:09
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:03
Yakın Doğu Üniversitesi 218 Yüksek Lisans ve Doktora Programında Güz Dönemi Kayıtları Başladı

Kurulduğu günden itibaren aklın ve bilim ışığında ilerleyerek “3. Nesil Üniversite Modeli” özelliği kazanan ve uluslararası tanınırlığa ulaşarak ülkemiz ile bölgemizde yükseköğretim eğitiminin öncü kurumlarının başında gelen Yakın Doğu Üniversitesi, Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı “Sigortacılık ve Aküterya Bilimleri” lisans bölümü açtı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde açılan Sigortacılık ve Aküterya Bilimleri Lisans programına 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Döneminde Kıbrıslı öğrenci kabulüne başlanacağı belirtildi.

Nitelikli Mesleki Eğitim ile Sigortacılık Alanında Çalışacak Uzman ve Ara İnsan Gücü Yetiştirilecek…
Küreselleşen ve rekabet seviyesi giderek yükselen piyasalarda her geçen gün analitik düşünce yapısına ve etik değerlere sahip nitelikli kişilere duyulan ihtiyacın artması ile finansın özellikli bir alanı olan sigortacılık sektörüne, teorik ve uygulamaya dönük bilgilere sahip uzmanlar, yönetici adayları yetiştirilmesi hedefiyle Sigortacılık ve Aküterya Bilimleri Bölümü’nün hayata geçirildiği kaydedildi.

Sigortacılık ile her bireyi ilgilendiren sosyal güvenlik alanında yasal ve akademik bilgilerin lisans seviyesinde öğretileceği bölümde, sektörün gerektirdiği güncel bilgilerle donatılmış,  müşteri davranışları ve segmentasyona dayalı iş modellerini oluşturabilme becerisine sahip, sektörün ürün geliştirebilen yenilikçi yeteneklere olan ihtiyaçlarının karşılanması hedefine yönelik mezunlar yetiştirilecek.

Near East Hayat’ta İstihdam ve Staj İmkânı Sağlanacak…
Öğretim kadrosundaki hocaların özel sektör tecrübe ve bilgiler ile teorik dersler alacak olan öğrencilere, dünyada giderek artan sigorta işletmeciliği ve işleyişine yeni bir anlayış getirerek Hayat ve Sağlık sigortası pazarında öncü bir şirket olma yolunda ilerleyen NearEast Hayat bünyesine staj ve iş olanağı da sağlanacak. Öğrenciler bu imkan sayesinde mezun olmadan önce sektörü tanıyarak, sahip oldukları bilgilerini sektörde kullanarak eksiklerini tespit edecek, öğrendiklerini tecrübeyle birleştirme ve sektörle ilişkilerini geliştirebilmeleri bakımından imkanlara kavuşacaklar.

Sigortacılık sektöründe ihtiyaç duyulan profesyonel ve yetkin ara eleman açığının kapatılmasını sağlayacak bölümde, NearEast Hayat bünyesine de sigorta sektöründe hizmet vermek üzere; sigortacılık alanında çözüm üreten, pazarlama kabiliyetini geliştirmeye yardımcı olan, sektörü ve piyasayı analiz edilmesini sağlayan, risk ve hasar kavramları ile bu iki sürecin ne şekilde yönetileceği konularında bilgi ve donanıma sahip olan kişiler de kazandırılacak


Mezunlar Gerek Ulusal Gerekse Uluslararası Hizmet Veren Kurumlarda Uzman Olarak Çalışabilecek…
Sigortacılık ve Aküterya Bilimleri mezunları; NearEast Hayat bünyesinde istihdam olanağı yanında Sigorta acentelerinde, Banka ve Sigorta Şirketlerinde uzman olarak, Broker Şirketleri, Finans Kurumları, Hayat Sigortası Şirketleri, Sağlık Sigortası Şirketleri, Kredi Kuruluşları, Reasürans Şirketi, Hazine Müsteşarlığı, Uzman ve Danışman Şirketler, Sigorta Eksperliği, Hukuk Büroları gibi şirket ve kurumlarda çalışabilecekler.

Sigortacılığın Geleceği Parlak…
Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu yaşam süresinin uzaması, sağlık sektörü ve buna bağlı sektörleri de olumlu anlamda etkilemesi bakımından sigortacılık mesleğinin bu anlamda öne çıkan mesleklerden biri olarak dikkat çektiğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Eyüpoğlu, yapılan araştırmalara göre dünyada sigorta sektörünün 2020 yılına kadar yüzde 20’li oranlarda büyüyeceğini ve bunun da sektörün çok daha fazla istihdam sağlayacağı anlamına geldiğini ifade ederek, kariyer planlaması yapan gençlere sigortacılığın geleceğin mesleği olduğunu göz önünde bulundurarak karar vermelerini önerdi.

Sigorta sisteminin etkisi gün geçtikçe artan temel hizmet alanlarından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu, “Gerek sağlık, konut, kasko gibi bireysel alanlarda gerekse kurumsal nitelikteki sigortalarla can ve mal güvenliğine katkılarda bulunan sigorta hizmetleri dünyada yükseliş trendini göz önünde bulundururken, Yakın Doğu Üniversitesi olarak sigorta sektörünün yeni ihtiyaçlara göre ürünler ve kampanyalar geliştiren dinamik ve yaratıcılığa açık yönleriyle, genç insan kaynağı dinamizmi yaratmak istiyoruz” dedi