Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İlker Gelişen Uluslararası Farmasötik Hekimler ve Farmasötik Tıp Dernekleri Federasyonu (IFAAP) Çalışma Grubu Başkanlığına Getirildi…
Date Added: 11 Nisan 2020, 13:05
Last Updated Date:23 Kasım 2020, 14:26

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İlker Gelişen, Uluslararası Farmasötik Hekimler ve Farmasötik Tıp Dernekleri Federasyonu’na (IFAAP) çalışma grubu başkanlığına getirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Biyoteknolojik İlaçlar Derneği (BİYİLDER) üyesi olan Dr. İlker Gelişen, BİYİLDER bünyesinde IFAPP ile ilgili kurulan çalışma grubunun başkanlığına getirildi.

1975 yılında kurulan IFAAPin amacının ilaç endüstrisinden doktorları ve bilim adamlarını araştırma enstitüleri ve akademik tıpta çalışanlarla bir araya getirmek, ilaç geliştirme, farmasötik Tıptaki bilginin ilerlemesini uluslararasılaştırmak olduğunu ifade eden Dr. İlker Gelişen, ilaç sanayinde çalışan hekimlerin ve ilaç geliştirme sürecine dahil olan diğer sağlık profesyonellerinin rollerinin giderek arttığını söyledi.

Dr. Gelişen Farmasötik Tıp alanının ise, hastaların ve halk sağlığının yararına ilaçların keşfi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, tescili, tıbbi bilimsel açıdan pazarlanması, izlenmesi ve disiplini olduğunu belirtti.