Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Teknikleri Sertifika Programı 9 Nisan’da Başlıyor
Eklenme Tarihi: 06 Nisan 2018, 12:05
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 08:52

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi(YABEM) ve Atatürk Eğitim Fakültesi ile eğitim yaşamının tüm paydaşlarına yönelik “Bilimsel Araştırma Teknikleri” Kısa Dönemli Eğitim ve Sertifika Programı düzenliyor.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) kısa dönemli eğitim ve sertifika programları kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenecek "Bilimsel Araştırma Teknikleri" sertifika programı 9 Nisan 2018 tarihinde başlayacak. Program çerçevesinde bilimsel araştırmalarını sürdüren tez veya bilimsel makale yazım süreçlerindeki katılımcılara yönelik uygulamalı eğitimler ve seminerler verilecek. Alanlarında uzman akademisyenler tarafından yürütülecek kısa dönemli eğitim ve sertifika programı; bilimsel süreç becerileri, araştırma etiği, SPSS veri girişi ve analizi konularını içerecek. Kısa dönemli eğitim ve sertifika programı kapsamındaki uygulamalı eğitimler ve seminerler beş hafta boyunca Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Mirici: Programın Katılımcıların İleriki Akademik Yaşamlarında Çok Büyük Katkısı Olacağına İnanıyorum.
Bilimsel yöntem ve tekniklerin doğru kullanımı araştırmaların bilimsel iç tutarlılığının en önemli gerekliliklerinden olduğunun altını çizen Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr. İsmail Hakkı Mirici “Bilimsel Araştırma Teknikleri” eğitim ve sertifika programının başta tez ve makale çalışmalarını sürdüren öğrenciler olmak üzere tüm katılımcılara bilimsel süreç becerilerini geliştirmeleri bağlamında önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nde bilimsel çalışmalarını sürdürmek istencinde olan öğrenci ve profesyonellerin bilimsel araştırma ve yazma süreçleri ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için müfredattaki derslerin yanısıra bu gibi kısa dönemli eğitim ve sertifika programlarından yararlanmaları gereğine işaret eden Prof. Dr. Mirici, “Atatürk Eğitim Fakültesinde ve üniversitemizin tüm birimlerinde öğrenim görenlerden çoğunun lisans üstü derecede akademik yaşamlarına devam etmeyi amaçladıklarını görüyorum. Bu programın, gençlerimize ileriki akademik yaşamlarında çok büyük katkısı olacağına inanıyorum.” dedi.

Koldaş: Bilimsel Araştırma Yürüten Katılımcıların Veri, Yöntem Ve Kuramsal Çerçeve Arasında Doğru Ve Sistematik İlişkilendirme Kurabilmelerine Katkı Sağlayacak
Eğitim programının bilimsel çalışmalarını yürütmekte olan katılımcıların bilimsel yöntemlerin seçimi ve kullanımı konusundaki yetkinliklerini arttırmayı ve bilimsel yazma becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçladığını ifade eden YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, bilimsel araştırma yaparken kuramsal çerçeve ve ampirik veri arasında doğru ilişkilendirmenin kurulmasında doğru yöntem ve teknik seçiminin çok önemli olduğunu belirtti. Program boyunca katılımcıların veri, yöntem ve kuramsal çerçeve arasında doğru ve sistematik ilişkilendirme kurabilmelerine yardımcı olacak yaklaşımlar ışığında uygulamalı çalışmalar yapılacağına işaret eden Koldaş, "Eğitim boyunca bilimsel araştırma metodolojisinin temel kavram, ilke, yöntem ve tekniklerine yer verilecek. Bununla birlikte eğitimlerimiz sadece yöntem teorilerini ve yaklaşımlarını içermekle sınırlı olmayacak. Katılımcılara aynı zamanda istatistik paket programı olan SPSS'in de uygulamalı biçimde tanıtılmasını ve bu programın kullanımına dair temel bilgilerin aktarılmasını içerecek. Bu anlamda program katılımcılara hem nitel hem de nicel araştırma yaklaşımları ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı sağlayacak." dedi

2018 yılı Bahar akademik döneminde gerçekleştirilecek olan Bilimsel Araştırma Teknikleri Sertifika Programı ve diğer Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim programlarına kayıt ve içerikler hakkında detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından, [email protected] ve e-posta adresinden, Yakın Doğu Yaşam Boyu Eğitim Merkezi facebook sayfasından (facebook: ydüyaşamboyueğitimmerkezi), 223 64 64 (dahili 5532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.