Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesiyle Türkiye’de Uluslararası Çevre Kongresi’nde Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 26 Eylül 2017, 10:16
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 11:59

Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Edirne’ de düzenlenmiş olan XIII.Ekoloji ve Çevre Kongresi’nde temsil edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Wayne Fuller Edirne’de düzenlenen XIII.Ekoloji ve Çevre Kongresi’ne poster sunumu ile katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, "Preliminary survey of Marine Debris Accumulation along the North Cyprus shoreline"` başlıklı poster bildirisi Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Elemanları Özge Özden, Sinem Yıldırım, Wayne Fuller ve Exeter Üniversitesi’den Stephen Pikesley, Brendan Godley ile ortak bildiri şeklinde hazırlandı. Toplam 1500 ulusal ve uluslararası katılımcının yer aldığı kongrede çevresel konuların tartışıldığı belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Proje Koordinatörü Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Özden Fuller araştırma projesi başlığının "Spatiotemporal patterns of Marine Debris Deposition along the shoreline of North Cyprus" olduğunu, sözkonusu projenin Ocak 2017 tarihinde başladığını ve toplam beş akademisyen ile Mart 2019 tarihinde tamamlanmasının planlandığını belirtti. Projede çalışmakta olan üç akademisyenin Yakın Doğu Üniversitesi’nden ve diğer iki akdemisyenin ise Birleşik Krallık Exeter Üniversitesi’nden katkı koyduklarını belirtti.

Doç. Dr. Özge Özden Fuller; ``Bu araştırmanın 3 amacı var,


  • Denizel atık kompozisyonunu belirlemek

  • Mekânsal-zamansal eğilimleri tanımlamak

  • Akdeniz bölgesindeki gelecekteki deniz kirliliği araştırmaları için tavsiyeler üretmek``

Ayrıca; “Doğu Akdeniz'in antropojenik atıklarla ilişkili olarak dünyanın en kirli denizlerinden biri olduğuna dair artan kanıtlar var.Bununla birlikte, bu bölge yeterince çalışılmadı ve araştırmamız Akdeniz bölgesi genelinde deniz bilimi hakkında bilgi sahibi olma potansiyeline sahiptir.Projemiz, diğer ülkelerdeki kötü atık yönetiminin bir sonucu olarak Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan aşağı akış etkilerini vurguluyor.

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından finanse edilen Yakın Doğu Üniversitesi Deniz Kirliliği Bilimsel Araştırma Projesi, Exeter Üniversitesi, Cornwall Kampüsü ile işbirliği çerçevesinde yürütülmektedir. Exeter Üniversitesi’nde Koruma Bilimi Profesörü olan Brendan Godley projenin coğrafi açıdan geniş ve spatiotemporal değişkenliği kapsayacak ve sonraki analiz için istatistiksel güç sunacak kadar uzun süreli olduğunu vurguladı.