Yakın Doğu Üniversitesi Beyrut’ta Düzenlenen Uluslararası Güvenlik Politikaları Konulu Konferans’ta Temsil Edildi
Date Added: 07 Mayıs 2017, 16:26
Last Updated Date:24 Kasım 2020, 10:48

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü, Beyrut’ta IŞİD sonrası güvenlik politikalarının ele alındığı uluslararası konferansa katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre,   “IŞİD’in Ortadoğu’daki Geleceği: Irak ve Suriye’de IŞİD Halifeliğinin Yükselişi ve Düşüşü” başlıklı uluslararası konferansa Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ katılarak, IŞİD konusunda sürdürülmekte olan disiplinler arası bilimsel analiz çalışmalarına katkı koydu.

Beyrut Amerikan Üniversitesi Issam Fares Kamu Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve Konrad Adenauer Vakfı Suriye ve Lübnan Temsilciliği tarafından organize edilen uluslararası toplantıda, IŞİD sonrası Ortadoğu’nun ve diğer bölgelerin yeniden yapılanma süreçlerinde bu bölgelerdeki ülkelerin ve dünyanın yeni güvenlik mimarisi masaya yatırıldı.

IŞİD’in etkilediği ülkelerin güvenlik politikalarının farklı boyutlarıyla değerlendirildiği toplantıya, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinin yanısıra IŞİD’in faaliyet gösterdiği Asya ve Afrika ülkelerinden de çok sayıda uluslararası uzman ve akademisyen katıldı.

IŞİD’in Yerel, Ulusal, Bölgesel ve Küresel Güvenliğe Etkileri ile IŞİD’e Karşı Önlemler Tartışıldı…

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Almanya, Bahreyn, Fransa, İngiltere, Libya, Lübnan, Mali, Mısır, Nijerya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Tunus’tan akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri, politika yapıcı ve uygulayıcıların katıldığı toplantıda, IŞİD’in Suriye ve Irak’taki örgütsel yapısının son durumu, ideolojik faaliyetleri, militan devşirme staretjileri;  IŞİD faaliyetlerinin Türkiye ve Lübnan gibi komşu ülkelere ve Arap Yarımadasına etkisi; IŞİD’in Afrika’daki faaliyetleri kapsamında Mısır, Libya, Tunus, Nijerya ve Mali’de uygulamaya koyduğu  stratejilerin sonuçları; Afganistan ve Pakistan’da IŞİD yapılanması; Avrupa’daki IŞİD faaliyetleri bağlamında Almanya, Belçika ve Fransa saldırıları tartışıldı.

Dünya genelinde IŞİD’e karşı alınan önlemler ve uygulamaya konulan güvenlik politikalarının çok boyutlu bir şekilde irdelendiği konferansta, ayrıca son günlerde etki alanı azalmakta olan örgütün olası çöküşü sonrası başta Ortadoğu olmak üzere terör faaliyetlerinden etkilenmekte olan diğer bölgelerin güvenlik yapılanmasının geleceği konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Doç. Dr. KOLDAŞ: Terörün Ortadan Kaldırılması İçin Sınıraşan, Sınırlararası ve Sınırlariçi Süreçlerin Bütünlüklü ve Çok Boyutlu İncelenmesi Gerekiyor…”

Yakın Doğu Üniversitesi adına toplantıya katılan Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, IŞİD’in Ortadoğu’da ve dünyadaki gelişim sürecinin terörizmin yalnızca yerel ve ulusal dinamiklerle beslenen bir süreç olmadığını gösterdiğini vurguladı.

Yeniden yapılanmakta olan Orta Doğu Bölgesinde IŞİD’in yükseliş ve düşüş süreçlerinin sistematik bir şekilde ve tüm yönleriyle incelenmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. KOLDAŞ, “IŞİD’in oluşum ve gelişim sürecinde yerel ve ulusal etmenlerin olduğu kadar bölgesel dinamiklerin ve küresel gelişmelerin de önemli etkisi oldu. Bugün Irak ve Suriye’de ortaya çıkan ve dünyanın farklı bölgelerinde bir güvenlik meselesi haline gelen bu yapı ile mücadelede tasarımlanan güvenlik politikalarının etkili olabilmesi için bu politikaların çok boyutlu ortak bir strateji kapsamında geliştirilmesi ve uygulamaya konulması gerekiyor” dedi.

Lübnan’da gerçekleştirilen bu uluslararası konferansta konunun uzmanları ile IŞİD’in dünyanın farklı bölgelerindeki faaliyetlerinin sistematik bir değerlendirmesini yaparak güvenlik politikaları bağlamında son durumu değerlendirdiklerini belirten Doç. Dr. KOLDAŞ, Türkiye’nin genel anlamda teröre ve özelde de IŞİD’e yönelik politikaları ile ilgili bir değerlendirmeyi sunduklarını söyledi.

Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, toplantıda IŞİD’in farklı ülkelerdeki faaliyetleri, bu faaliyetlere karşı hedef ülkelerde alınan tedbirler, uluslararası alanda uygulamaya konulan güvenlik politikaları ve olası IŞİD sonrası yeni bir bölgesel yapılanmada izlenebilecek yol haritalarını farklı yönleri ve boyutlarıyla irdeleme imkanı bulduklarını ifade etti.