Yakın Doğu Üniversitesi Araştırmacıları, TMC Mikrobiyoloji Sempozyumu’nda “Bilimsel Verilerle KKTC’de COVID-19 Pandemisi” Sunumu Gerçekleştirecek
Date Added: 21 Aralık 2020, 15:25

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde COVID-19 ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaları ve elde edilen verileri Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti tarafından 25-27 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan “TMC 2020 Çevrimiçi Mikrobiyoloji Sempozyumu”nda paylaşacak.

Tıbbi ve klinik mikrobiyoloji alanında önde gelen uzmanları bir araya getirerek, 2020 yılı içerisinde mikrobiyoloji alanında yaşanan yeni gelişmelerle COVID-19 pandemisi ile ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu için ayrılan oturumda, Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları “Bilimsel Verilerle KKTC'de COVID-19 Pandemisi” başlıklı sunumu gerçekleştirecek.

COVID-19’la Mücadele Değerlendirilecek
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve DESAM Enstitüsü COVID-19 PCR Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Buket Baddal, Kuzey Kıbrıs'ta COVID-19 deneyimi ve ilk pozitif vakadan günümüze kadar ülkemizde olan gelişmeleri aktaracak. Aynı oturumda, DESAM Enstitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu’ndan Prof. Dr. Evren Hınçal da, salgın kontrolü ve izlenmesinde matematiksel modellemenin rolü üzerine çalışmaları paylaşacak. DESAM Enstitüsü, Tıpta Yapay Zeka Araştırma Grubu’ndan Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin ise yapay zeka ve COVID-19 uygulamalarını içeren bir konuşma yapacak.

Sempozyum kapsamında, COVID-19 pandemisi, aşılar, salgınlar, küresel sağlık sorunları, mikrobiyota, sendromik yaklaşımlar, moleküler mikrobiyoloji, yapay zeka ve biyoinformatik gibi güncel konuları, Türkiye ve KKTC’nin alanlarında yetkin bilim insanları tarafından irdelenecek. Mikrobiyoloji camiasını ilgilendiren sorunlar farklı disiplinlerden gelen katılımcılarla birlikte tartışılacak.