Yakın Doğu Üniversitesi Antalya’dan Sözlü Sunum Birincilik Ödülü İle Döndü…
Eklenme Tarihi: 18 Mayıs 2018, 10:37
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 10:10

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) üyesi Dr. Güner Ekiz, XXIII Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı’nda Sözlü Sunum Birincilik Ödülü aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Antalya’da Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, “Astragalus Sikloartanlarının Endofitik Funguslarla Biyotransformasyonu” başlıklı sunumuyla sözlü sunum birincilik ödülü Dr. Güner Ekiz’e verildi. Dr. Ekiz, sunumunda bitki kaynaklı moleküllerden mikrobiyal enzimler kullanılarak yeni anti-aging ürünlerin geliştirilmesinden bahsetti.

Ana konusu “Bitkisel İlaç Endüstrisinde Botanik ve Farmakognozi’nin Rolü” olan toplantıda, biyolojik kaynaklı ilaç hammaddeleri üzerinde çalışan bilim insanlarının bitkisel ilaç endüstrisi ile iş birliklerini sağlamak ve bu alanda yapılan çalışmaların sonuçları paylaşıldı.


Transformasyon Çalışmalarıyla Bitkilerden Yeni Anti-Aging Ürünlerin Geliştirilmesi Üzerinde Çalışıldı
Dr. Güner Ekiz toplantıda yaptığı sunumunda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Bedir danışmanlığında tamamlamış olduğu doktora tez çalışmasına ve bu tezi destekleyen TÜBİTAK projesinin çıktılarına değindi.

Bu projede, anti-aging (yaşlanma karşıtı) etkilerinden dolayı son dönemde oldukça ilgi çeken, yalnızca Astragalus cinsi bitkilerde bulunan sikloastragenol ve türevleri üzerinde endofitik funguslar kullanılarak biyo transformasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışma sonucunda 25 yeni bileşik bilime kazandırıldı. Projenin ikinci aşamasında, elde edilen biyo transformasyon ürünlerinin, hücrelerde telomeraz enzim aktivasyonunu arttırmaya yönelik etkileri araştırıldı.


Telomeraz ve Yaşlanma…
“Telomeraz enzimi, yaşa ve strese bağlı olarak kısalan telomer uçlarını onarmaya yardımcı olan bir enzimdir. Telomeraz enzimi aktivatörleri, barındırdıkları potansiyel ile sağlıklı yaşlanma için ümit verici ajanlar olarak gösterilmekte ve yakın gelecekte büyük bir pazar oluşturacağı öngörülmektedir.

Proje kapsamında elde edilen bazı moleküllerin, halihazırda yaşlanma karşıtı ürünler arasında piyasadaki ‘doğal kökenli tek telomeraz aktivatörü’ olan bileşiğe kıyasla telomeraz aktivasyonunu beş kata kadar arttırdığı saptandı. Bu moleküllerin; telomer kısalması ile ilişkili ve telomeraz aktivasyonu ile tedavi edilebilecek hastalıklarda ve durumlarda (Örneğin; HIV, dejeneratif hastalıklar, akut ve kronik yara tedavisi, hücrelerin in vitro ve ex-vivo replikatif kapasitesinin arttırılmasından dolayı ex-vivo hücre terapileri ve kök hücre proliferasyonu) kullanılabilme potansiyeline sahip olduğu belirlendi.

Dr. Güner Ekiz, moleküllerin elde edilmesini sağlayan üretim yönteminin ve bu yöntemle elde edilen telomeraz aktivatörlerinin korunması adına “Patent Başvurusunun” gerçekleştirildiğini belirtti. Sunulmuş olan çalışma, toplantıdaki diğer araştırmacılar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.