Yakın Doğu Üniversitesi Akademisyenleri Türkiye-İran İlişkilerini İrdeledi…
Eklenme Tarihi: 15 Eylül 2018, 16:55
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 14:24

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ögretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Işıksal ve Uluslararası İlişkiler bölümü doktora öğrencisi Öğr. Görevlisi Didem Aydındağ tarafından kaleme alınan (De)Securitization of Islam in Turkey konulu makale, SSCI indeksli Revista de Cercetare si Interventile Sociala dergisinde yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, makalede genel hatlarıyla Türkiye-İran ilişkilerine dönemsel bir bakış açısı sunuldu. Türkiye’nin İran’la olan ilişkilerinin güvenlik boyutunun ekonomik, siyasi ve toplumsal sektörlerde ki yansımalarının incelendiğini makalede İran’ın güvenlik dışılaştırılmasının Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve askeri güvenlik sektörlerine olan etkisi irdelendi.

Özellikle Soguk Savaş sonrası dönemlerden günümüze Türkiye-İran ilişkilerine milli güvenlik açısından ışık tutan makale, ikili ilişkilerin milli kimlik ve karşılıklı güvenlik anlayışını konusunda hassasiyetine vurgu yapıyor. Makalede ekonomik anlamda Türk-İran ilişkilerinin iyi olduğu dönemlerde dahi kimlik vurgusunun ikili ilişkileri aksi yönde nasıl etkileyebileceği ortaya konuldu. Bunlara ilave olarak makalede Türkiye’deki siyasi aktörlerin milli kimliğin tanımlanması ve güvenlikleştirilmesi konusunda ki rolüne de değinildi.

Makale Akademik Çevrelerden Büyük İlgi Gördü…
Son olarak rakamsal verilere göre makalenin yayınlanır yayınlanmaz akademik çevrelerden çok büyük ilgi gördüğünü belirten Doç. Dr. Hüseyin Işıksal Işıksal ve Öğr. Görevlisi Didem Aydındağ, bunun ülkemiz ve ünivesite tanıtımı adına kendilerini oldukça memnun ettiğini ifade ettiler.