Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji Emsalsiz Modern Eğitim ve Altyapısı ile 1 Eylül 2020’de Yeniboğaziçi-Mağusa’da Eğitime Başlıyor…
Date Added: 01 Temmuz 2020, 16:52
Last Updated Date:19 Kasım 2020, 14:59

Ülke eğitimine yön veren yenilikçi eğitim modeli, teknolojik alt yapısı ve güçlü eğitim kadrosu ile geleceğin nesillerini yetiştiren Yakın Doğu, 42 yıllık eğitim tecrübesi ile Yenibağaziçinde Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Liseden oluşan büyük bir eğitim kampüsü ile 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren eğitime başlıyor.

Gazimağusa bölgesinde güven veren eğitim ihtiyacını giderecek olan Yakın Doğu Koleji, verdiği eğitim ve sunduğu olanaklarla adanın ilk özel okulu olma sorumluluğu ile 42 yıllık eğitim tecrübesini Gazimağusalı öğrencileri ile paylaşarak global bir vizyona sahip, İngilizce ve ikinci bir dilde yetkin bireyler yetiştirerek, büyük düşünerek hayalleri gerçekleştirmenin kapılarını açıyor.

Son Eğitim Teknolojilerinin Yer Aldığı Lobratuvarlarla Sosyal ve Güvenli Bir Kampüs...
Tüm inşaat izinleri alınarak ruhsatlandırılan ve Yeniboğaziçi’ndeinşası tamamlanma aşamasına gelen, öğrencilerine sosyal ve güvenli bir ortam sunacak olan Yakın Doğu Okullar kompleksi; interaktif eğitim gerçekleştirilebilen çağdaş teknolojik donanıma sahip sınıfları, fizik-kimya ve biyoloji laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları,bilim atölyeleri, kütüphane, resim, müzik, dans ve diğer sanat etkinlik odaları, çok amaçlı gösteri ve toplantı salonları, açık spor alanları, yemekhaneleri ile donatılan ayrıcalıklı bir kampüste eğitim verecek. Laboratuarların yanı sıra tüm sınıflarda akıllı tahta, görsel ve işitsel ekipmanlarla uygulamalı ders faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Okul Öncesi ve Kreşte Çift Dilli Eğitim...
Kurulan yeni eğitim kampüsünde uluslararası standartlarda İngilizce dil eğitimi, çift dilli eğitim, üçüncü dil, çağdaş ve modern tekniklerle verilen çok yönlü okul öncesi eğitimi ile ufku geniş, sorgulayıcı bakış açısına sahip, özgüveni gelişmiş ve yabancı dil bilen aydın ve yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirilecek. Yabancı dil eğitimine temelden başlayan Yakın Doğu Okul Öncesinde, Cambridge University Press ile işbirliği çerçevesinde yürütülen “Çift Dilli” eğitim uygulaması ile sınıflarda bir Türk anaokulu öğretmeni ve anadili İngilizce olan (native speaker) bir anaokulu öğretmeni ile Türkçe ve İngilizce ders anlatımı eş zamanlı olarak anlatılacak. Öğrencilerin farklı kültür ve dillerle erken yaşlarda tanışması amacıylaFransızca da ikinci yabancı dil olarak eğitim müfredatında yer alıyor.

Mindfulness ve Bilim Atölyesi ile Farkındalığı ve Yaratıcılığı Gelişmiş Çocuklar...
Okul çağındaki çocuklarda bilinçli farkındalık oluşturmayı amaçlayan Mindfullnes çalışmalarını eğitim müfredatının bir parçası haline getiren Yakın Doğu Okul Öncesinde, Yoga-Mandala ve Mindfulness Atölyesi ile aile-çocuk bağını güçlendirecek etkinlikler düzenlenecek. Bilimin eğlenceli olarak sunulduğu Bilim Atölyesi ve deney laboratuvarı ile yaş gruplarına uygun atölye etkinlikleri ile çocuklar yeni bilimsel kavramlarla tanışacak. Ayrıca, Bilim Atölyesi kapsamında alacakları çevre eğitimi ile çevre ve doğa bilinci kazanacaklar. Robotik Kodlama, Bilgi Teknolojileri ve Yazılım dersleri de 3 yaştan itibaren verilecek. Çocukların ilköğretime en iyi şekilde hazırlanacağı Okul Öncesinde,aşamalı olarak sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazma hazırlık programı da uygulanacak.

“Değerler Eğitimi” ile Değerleri Davranışa Dönüştürebilen Bireyler Yetiştirilecek...
Eğitim sisteminde yer alan “Değerler Eğitimi” ile çocukların akademik gelişimleri sırasındasevgi, saygı, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi “temel değerleri” tanımaları, soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimleyerek, somutlaştırıp farkındalık kazanmaları sağlanacak.

Cambridge International Primary Program ile Sağlam Bir İngilizce Alt Yapısı...
Yakın Doğu İlkokulu’nda Cambridge Üniversitesi ile yaptığı müfredat çalışmaları sonucunda Cambridge International Primary programı ile İngilizce dersleri haricinde Matematik, Fen ve Bilgisayar dersleri İngilizce olarak işlenecek. Doğru yapılandırılmış dil eğitimi ile müzik, resim, beden eğitimi ve sanat gibi diğer disiplinlerle işbirliği yaparak İngilizce eğitim ile ana dil harmanlanarak çocukların, anadili olan Türkçe’yi doğru kullanması, Türkçe kadar İngilizceyi de ana dili kadar konuşabilmeleri sağlanacak. Disiplinler arası öğrenmeyi temel hedef alan Yakın Doğu İlkokulunda Kodlama ve Robotik okuryazarlığı dersleri ile öğrenciler özgün projeler geliştirecek.

Tüm Dersler İngilizce İşlenecek...
Yabancı dilde eğitim başarısı ile her öğrencinin hayali olan yurt dışında örenim görmenin kapılarını açan Yakın Doğu Kolejinde tüm dersler İngilizce dilinde işlenecek.Yakın Doğu Koleji yeni eğitim kampüsünde Ana dili Türkçe’ye hakim, sağlam bir İngilizce alt yapısı ile donatılacak öğrencilere, üçüncü dil olarak da Fransızca veya Almanca seçeneği sunulacak.

Gazimağusalı Öğrencilere Yurt Dışında Okuma Hayalinin Kapılarını Açacak...
Yabancı dil sınavlarındaki yüksek not başarılarıyla adından söz ettiren ve yabancı dilde uygulanan müfredatları Uluslararası Cambridge Sınav Merkezi tarafından akredite edilen Yakın Doğu Koleji, Türkiye, Kıbrıs ve diğer ülkelerde gerçerliliği olan IGCSE ve A-Level sınavlarını yapan en prestijli sınav merkezlerinden olan Uluslararası Cambridge Sınav Merkezi’nin ILS (International Lower Secondary) bilgisayar sınav müfredatı ile Pearson-Edexcel sınav merkezlerinin Fen ve Matematik müfredatlarını takip ediyor. İngilizce’yi en üst düzeyde öğretmeyi amaçlayan eğitim misyonu ve uluslararası alanda tanınan ve kullanılan EDEXCEL sınav merkezi olması ile Gazimağusalı öğrencilerine de yurt dışında okumanın hayalini gerçekleştirecek olan Yakın Doğu Koleji, tüm dünyada kabul gören IELTS, SAT ve TOEFL gibi sınavlara da öğrencilerini hazırlayacak.

Velilere Çocukların Akademik Durumunu Bildiren NECSIS Sistemi Uygulaması...
Öğrencilerin her türlü sınav sonucu analizini istatistiksel olarak gösteren NECSIS web uygulaması ile velilere, çocuklarının akademik konulardaki gelişimi ile ilgili detaylı bilgi edinme imkanı sağlanacak.

Zengin Sosyal ve Kültürel Etkinlikler...
Akademik eğitim yanında öğrencileri sosyal ve kültürel yönlerini de geliştirecek spor salonları, sanat atölyeleri, müzik-orkestra atölyesi, resim, dans odaları ve eğitici park ile öğrenciler nitelikli vakit geçirirken, bireysel veya grup olarak katılacakları etkinliklerle sosyalleşmeyi öğrenecek, yaşamı algılama ve sosyal becerilerini yükselteceği bir kampüste eğitim görecekler.

Sait Baki: “Eğitim Anlayışımızı Gazimağusa Bölgesine Taşımak İstiyoruz…”
Gazimağusa’da açılacak olan yeni kolej ile ilgili olarak konuşan Yakın Doğu Koleji Gazimağusa Müdürü Sait Baki, nitelikli bir okulun tüm gereksinimleriyle donatılmış yeni eğitim kampüsünde öğrencileri sosyal, kültürel, duygusal ve akademik gelişimini kapsayan bütünlükçü bir eğitim anlayışıyla hayata hazırlayacaklarını söyledi.

Yakın Doğu Kolejinin eğitim başarısını Gazimağusa bölgesinde yaşayanlara da götürmek istediklerini ifade eden Okul Müdürü Baki, “Gelecekte söz sahibi olacak ve geleceğin dünyasını aydınlatacak olan adanın her yerindeki çocuklarımıza bireysel yeteneklerini keşfedip geliştirecekleri ve başarıya dönüştürebilecekleri bir eğitim sunmayı amaç edindik. Yıllardır eğitimdeki öncü başarılarıyla öğrencilerine hayallerini gerçekleştirmenin kapılarını açan Yakın Doğu Kolejinin sunduğu niteliklii ve güven veren eğitimini Gazimağusalı ve bölgesindeki gençlerin de gelecek hayallerini gerçekleştirmek için ayağına götürüyor” dedi.

Baki, çağın ihtiyaçları doğrultusundaki eğitim modeliyle Lefkoşa bölgesinde Anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise bünyesinde binlerce öğrenciye eğitim sunan Yakın Doğu Kolejinin, geleceğin ihtiyaç duyduğu nesilleri yerelve uluslarası değerler ışığında yetiştirme hedefiyle yeni bir eğitim yatırımını daha hayata geçireceğini belirtti. Yakın Doğu Kolejinin eğitim vizyonuyla ülkenin ve toplumun gelişip zenginleşmesi için yüzünü geleceğe dönen çocukları eğiterek yollarına devam edeceklerini dile getiren Sait Baki, “Biz onları çağın üstesinden gelecek şekilde, kökü sağlam ve dalları geniş bir ağaç gibi meyve verebilecek bir şekilde yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.

İzzet Yılmaz: “Yakın Doğu Kolejinin Sunduğu Güven Veren Kaliteli Eğitimini Gazimağusalı ve Bölgesindeki Çocuklarımız ile Gençlerimizin Ayağına Götüreceğiz...”
Ülkenin her tarafına nitelikli eğitim götürme çabasının bir Yakın Doğu misyonu olduğunu ve bu amaç doğrultusunda yatırımların yapıldığını dile getiren Yakın Doğu İlkokulu Gazimağusa Müdürü İzzet Yılmaz da, Gazimağusa bölgesine kazandırılan eğitim kampüsünün yeni eğitim-öğretim yılında faaliyete geçerek, geleceğin nesillerini yetiştirmeye başlayacağını söyledi.

Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Kolejinde öğrenci olmanın ayrıcalığını Gazimağusa bölgesine taşımanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Yılmaz, bölge insanının çocukları için çağdaş, bilim ve teknoloji odaklı, geleceğin ihtiyaçlarına yönelik eğitim ilkelerini benimseyen eğitim modelleri ile öğrencilerine geleceğin eğitim ortamını sunacaklarını dile getirdi.

Ülkenin en köklü özel okullarından olan Yakın Doğu'nun eğitim anlayışı ve yenilikçi yönüyle özel okullar içerisinde eğitim faaliyetlerini başarıyla ilerlettiğini belirten Yılmaz, Yakın Doğu’lu olmanın ayrıcalığına vurgu yaptı. İzzet Yılmaz, “Her çocuk tek ve özeldir düşüncesiyle sıfır yaştan üniversite eğitimine kadar her ayrıntısı çocukları düşünerek kurgulanan okul yapıları ve derslikler, öğrenci merkezli, uygulamalı eğitim modeli ile kendi kültürünü bilen, yeniliğe açık, özgüveni yüksek, kendi varlığının farkında ve özel olduğunun bilincinde olan çocuklar yetiştiriyoruz. Özellikle ilk yaşlardan itibaren çocuklara farklı bir dilin varlığını anlatma ve dil alışkanlığını kazandırma, farklı bir dil ile iletişim kurabilmelerinnin farkına varmalarını sağlayan çift dilli eğitim modeli ile öğrencilere yaşam boyu sürecek kültür birikimi ve dil öğrenme becerisini aşılıyoruz. Öğrencilerin çeşitli öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak farklı metotlar uygulanan ve teknoloji odaklı eğitim müfredatımızda yabancı dil eğitimi, sosyal eğitim, akademik eğitim, sanat-spor eğitimi ve entellektüel birikim kazanımları sağlayan yenilikçi bir eğitim sistemi uyguluyoruz. Gazimağusa ve bölgesindeki çocuklarımızın da kendi istek ve yeteneklerine göre gelişmelerini, yeteneklerine uygun alanları seçmelerini hedefleyerek, kendileirne güzel bir gelecek kurmaları için onları hayata hazırlayacağız.” dedi.

Beyza Kılınç: “Çocukların Zihinsel, Duygusal, Sosyal ve Dil Gelişimlerini Destekleyici Bir Eğitim Sunacağız...”
Yakın Doğu Okul Öncesi Gazimağusa Müdürü Beyza Kılınç ise, çift dilli bir eğitim anlayışı ile ilk yaşlardan itibaren çocukların İngilizce dilinde de ana dil gibi iletişim kurabilme becerilerini geliştirirken, Türkçe’yi de doğru ve etkili kullanabilmelerini temel alan bir eğitim müfredatı uygulayacaklarını söyledi.

Öğrencilerin bireysel katılımcı olarak yer alabileceği ve bilgi edinebileceği aktivitelerden oluşan bir öğretim programı çerçevesinde eğitim alacaklarını dile getiren Kılınç: “Çocuklarımıza en iyi ve güvenli bir ortamda, bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, onların zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimlerini destekleyici bir eğitimle kendilerini keşfetme olanağı sunacağız. 3 yaşından itibaren robotik kodlamanın temelini atacağımız çocuklarımıza, İngilizce eğitiminin yanında ikinci yabancı dil olarak da Fransızca eğitimi vereceğiz. Sınıflarda, Türkçe ve İngilizce ders anlatımları eş zamanlı olarak yapılacak” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Eğitim Tecrübemizi Gazimağusa Bölgesindeki Çocuklarımıza Paylaşmaktan Mutluluk ve Gurur Duyuyoruz... ”
Yenilikçi eğitim modeli ve modern altyapı ile 42 yıldır eğitimde güven inşa ederek nesiller yetiştirdiklerini dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, sahip oldukları bilgi, tecrübe ve donanımı Gazimağusa bölgesi çocuklarına götürecek olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Günümüz koşullarında nitelikli bir eğitim kampsününün ihtiyacı olan her şeyi barındıran bir kampüste, çocukların ilk attıkları adımlarından itibaren yeteneklerini, becerilerini keşfederek, akademik olarak tam donanımlı bireyler olarak geleceklerine hazırlayacaklarını ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bugüne kadar eğitim hedefimiz olarak tüm okullarımızda, geleceğin yenilikçi bilim adamları, mühendisleri, yazılımcıları, tasarımcıları, mimarları ve sanatçılarını yetiştirmek üzere yola çıktık. Eğitim, yabancı dil, kişisel gelişim ve sosyal sorumluluk programları önemseyen bir okul olarak dijital devrim çağında büyüyen meraklı, dünyayla barışık, üst seviyede eğitim protfolyosuna sahip geleceğin liderleri olacak nesilleri yetiştireceğiz. Anaokuldan lise son sınıfa kadar, çeşitli materyallerle desteklenen ve STEAM kitleri, uygulamalı projeler ve dijital içeriklerle zenginleştirilmiş bilim atölyesi, robotik kodlama, değerler eğitimi, mindfulness, Cambridge Üniversitesi işbirliği ile uygulanan çift dilli eğitim müfredatı ile öğrencilerimiz geleceğin mesleklerine hazır olan bireyler olarak yetiştireceğiz” diye konuştu.

Gazimağusa bölgesinde kurdukları eğitim kampüsü ile Gazimağusalı öğrencilere de modern eğitim hizmeti verecek olmanın heyecanı ve mutluğunu yaşadıklarını dile getiren Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bölge insanının çocukları için çağdaş, bilim ve teknoloji odaklı eğitim kampüsünde global bir vizyona sahip, İngilizce ve ikinci bir dilde yetkin bireyler yetiştirirken bölge çocuklarının ayağına Yakın Doğu’lu olmanın ayrıcalığını götürmenin sevinci içerisinde olduklarını belirtti.